Swedbank Örebro, Drottninggatan 18B, 70210 Örebro, 2016-11-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank Örebro
Gatuadress:
Drottninggatan 18B, 702 10 Örebro
Postnummer och ort:
Drottninggatan 18b, 70210 Örebro
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2016-11-11 (Anmälningsdatum: 2017-06-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Behövde få hjälp i ett enkelt bankärende.

Kom in och där var det en lång kö med människor, kön slutade i tomma intet.
Till höger fanns en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.

Människor var tvungna att stå upp och vänta på att någon skulle hjälpa dem.
Ett par gånger plockade personal ut människor som stod efter mig i kön – dvs väldigt svårt att förstå varför de skulle få hjälp före mig.
Till slut gav jag upp om att få hjälp.

Några veckor senare försökte jag igen.
Samma eländiga kösystem, men nu hade man kompletterat med stolar längs en vägg.
Men först var man tvungen att stå i kön.

Åter igen samma att personal godtyckligt plockade ut folk i kön.
Denna gång blev dock även jag till slut utplockad ur kön och när jag berättade mitt ärende så visade det sig att det inte bara var att byta batteri snabbt utan jag fick en nummerlapp. Och en ny kö.

Swedbank diskriminerar genom att
a) ha ett mycket svårförståligt kösystem
b) genom att inte ha någon skriftlig information om hur det hela fungerar
c) genom att man måste stå upp o kön och inte kan sitta.
d) genom att man måste stå upp när man väl får hjälp.
f) genom att inte ha någon förståelse för att andra kan uppleva situationen som rörig och oförstålig

Att stå upp en längre stund kan vara väldigt ansträngande för många,

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/swedbank_orebro-drottninggatan_b_orebro_2016-11-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov 2017-08-18
Tidigare anmälan: Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet, Örebro 2017-06-24