Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser, Stockholm, 2017-02-10

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser
Webbadress:
https://trafiken.nu/
Gatuadress:
? Kristinebergs slottsv. 10
Postnummer och ort:
11252 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2017-02-10 (Anmälningsdatum: 2017-02-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trafiken.nu kan vara till stor hjälp för att hitta parkeringar i bl.a. Stockholm. Mera specifik: Infartsparkeringar, Rörelsehindrad, Lastbil, MC
& Buss.
Mobilversionen går dock inte att använda fullt ut för alla, möjligen p.g.a. att jag har ett större grundtypsnitt inställt på min mobil (med en 6,3 inch skärm).
Det går fortfarande att på ett ungefär se var vissa platser finns och när jag tar skärmen på bredden kan jag se en bit av adresser av den specifika platsen jag letar efter.
Då jag sitter i rullstol, har sämre rörlighet i händerna och en synnedsättning är hemsidan extrem nyttig … men bara om jag har en dator med mig, appen är ett av många som inte är gjorde för de som standard har ett större typsnitt inställt på sin smartphone.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/trafikennu_mobilversion_parkeringsplatser-stockholm_2017-02-10

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SL Tunnelbana, bristande säkerhet och kontakt möjligheter, Stockholm 2017-02-12
Tidigare anmälan: SJ, Stockholm 2017-02-10