SJ samt Bus4You, 2019-05-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ samt Bus4You (Nettbuss AB)
Webbadress:
https://www.nettbuss.se/
Gatuadress:
Polhemsplatsen 5
Postnummer och ort:
41111 Göteborg
Kommun:
Datum för händelsen:
2019-05-31 (Anmälningsdatum: 2019-05-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag bokade en resa från Örebro till Göteborg, med avresa den 31 maj 2019. PGA banarbete visade det sig att de ordinarie direkttågen inte skulle gå vid tillfället, jag skulle därför bli tvungen att åka buss till Karlstad och sedan vidare med tåg. Jag var inte orolig utan ringde som vanligt till SJ för att boka ledsagning i bytet mellan buss och tåg i Karlstad. Hos SJ meddelade man emellertid att ingen ledsagning kunde ordnas eftersom bussen till Karlstad skulle köras av Bus4you. Jag ringde då till Bus4you men fick veta att de inte erbjuder ledsagning i Karlstad. Varken SJ eller Bus4you hade något förslag på lösning. Resan är bokad via SJ’s app, ändå anser de sig inte ha ansvar för alla sträckor. Den aktuella dagen fanns inga resalternativ med enbart tåg. Personen på SJ kundtjänst sa att jag borde ha bokat en annan dag när jag såg att det skulle vara ersättningsbuss. Jag framhöll att jag har ett ärende i Göteborg och därför måste åka just den här specifika dagen men mötte dålig förståelse för det. Jag som blind kan inte orientera mig på ett stationsområde, speciellt om jag, som i detta fall, aldrig varit på platsen förr. Detta är diskriminerande då jag, pga min synnedsättning, blir tvungen att lita på mina medpassagerares välvilja eller åka en annan dag och missa det jag planerat att göra i Göteborg.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_samt_bus4you_2019-05-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Tzatziki, Uppsala 2019-05-31
Tidigare anmälan: SJ 2019-05-09