trafikverket, 2021-11-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
trafikverket
Webbadress:
https://www.trafikverket.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2021-11-15 (Anmälningsdatum: 2021-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv

Beskrivning av diskrimineringen:

Trafikverket har beslutat att enbart ha högtalarutrop på järnvägsstationerna vid avvikelser i tågtrafiken. Man tar alltså bort de utrop som annonserar när tågen ska gå och från vilket spår. Denna information finns däremot fortfarande på skyltarna på järnvägsstationerna.
Jag anser att jag diskrimineras eftersom jag inte kan ta del av denna information eftersom jag är blind.
Trafikverket hänvisar oss med synnedsättning till appar och andra lösningar, men så länge informationen finns tillgänglig på plats för människor som kan läsa på skyltarna, anser jag att högtalarutropen också måste finnas, annars får vi resenärer inte tillgång till samma information.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/trafikverket_2021-11-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Västerås stad 2021-08-01
Tidigare anmälan:
Trafikverket / järnvägsstationer i Sverige, Borlänge 2021-11-10