Trafikverket / järnvägsstationer i Sverige, Borlänge, 2021-11-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trafikverket / järnvägsstationer i Sverige
Webbadress:
https://www.trafikverket.se
Gatuadress:
Box 810
Postnummer och ort:
78128 Borlänge
Kommun:
Borlänge
Datum för händelsen:
2021-11-15 (Anmälningsdatum: 2021-11-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Kognitiv funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Beslutet att sluta med utrop på Sveriges järnvägsstationer diskriminerar personer med synnedsättning såväl som personer med kognitiv funktionsnedsättning. Att sluta med utrop innan fullgoda alternativ finns att tillgå försämrar tillgången till information för dessa personer mer än för andra personer vilket är diskriminerande.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/trafikverket_jarnvagsstationer_i_sverige-borlange-box_2021-11-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: trafikverket 2021-11-16
Tidigare anmälan: McDonalds, Stockholm 2021-11-04