Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen och bristande tillgänglighet pga ”enkelt avhjälpta hinder” till både DO och kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2015-07-01. För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Anmälningar

3388 anmälningar har inkommit. 3377 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
977 anmälningar har uppföljningar, 632 har en bild eller annat bifogat dokument och 245 har åtgärdats.
(11 anmälningar väntar på godkännande.)

De senaste diskrimineringsanmälningar:

Waynes coffee, Södermalm
Anmälningsdatum: 2016-06-01, Diskrimineringsdatum: 2016-05-10

Den 10 Maj 2016, besökte min mamma Waynes coffee på Ringvägen 149 med sin vårdare kl 13:10 efter 20 minuter kommer ägaren och säger att min mamma inte är välkommen ditt längre (Portad från kafeét) att hon skrämmer kafeéts besökare.

SJ Centralstation, Stockholm
Anmälningsdatum: 2016-05-18, Diskrimineringsdatum: 2016-05-12

Nyopererad och med benet i gips samt stränga tillsägelser från läkaren att jag inte fick ens sätta ner foten eller gå tar jag taxi till Centralstationen i Stockholm.

Vendelsfridsgatan, Malmö
Anmälningsdatum: 2016-04-18, Diskrimineringsdatum: 2016-04-18

Två pucklar har blivit placerade vid vår gångbana t ill våra trappuppgångar som är till antal sju. Dessa medför stor fallrisk. Min hemtjänst föll idag och slog sig illa vilket framgår av fotot jag sänder, Vi är många som har hjälpmedel, Rollator ... Rullstol ....Permobil.....Stödkäpp. Själv kan jag inte köra över dessa med min Rullstol, jag har även Permobil och denna fick motorstopp när jag försökte komma över. Jag är helt övertygad om att här kommer ske många fallolyckor pga dessa pucklar Det är ett HSB huss, ett 16-vån-hus + ett 8-vån-hus. Brf. JÄRVEN. Vendelsfridsgatan6 A. 217 64 Malmö. Tel. 040 - 96 39 15 ... (Uppföljning 2016-04-20- Åtgärdat )

Mio Möbler Mjölby, Mjölby
Anmälningsdatum: 2016-03-02, Diskrimineringsdatum: 2016-02-23

Saknades handikapparkering för personer med tillstånd. Alltså parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Wedholms Fisk, Stockholm
Anmälningsdatum: 2016-02-24, Diskrimineringsdatum: 2016-02-24

Hos Wedholms Fisk är det 2 Jättehöga trappsteg vilket gör det helt omöjligt för handikappade i rullstol/elrullstol att ta sig in och kunna äta,

sida | s. 1 | s. 2 | s. 3 | s. 4 | s. 54 | nästa sida >>