Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen och bristande tillgänglighet pga ”enkelt avhjälpta hinder” till både DO och kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2015-07-01. För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Anmälningar

3392 anmälningar har inkommit. 3380 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
979 anmälningar har uppföljningar, 635 har en bild eller annat bifogat dokument och 246 har åtgärdats.
(12 anmälningar väntar på godkännande.)

De senaste diskrimineringsanmälningar:

Landstinget Västmanland, Västerås
Anmälningsdatum: 2016-07-21, Diskrimineringsdatum: 2015-03-02

Började jobba som sjuksköterska på Landstinget Västmanland i feb 2013 och var hela tiden öppen med min diagnos.

bild på SJ AB, Stockholm, 2016-06-30SJ AB, Stockholm
Anmälningsdatum: 2016-07-03,
Diskrimineringsdatum: 2016-06-30

Jag som SJ Priomedlem (och rullstolsanvändare) skulle boka en resa mellan Stockholm och Göteborg.

bild på Haket, Göteborg, 2016-06-13Haket, Göteborg
Anmälningsdatum: 2016-07-03,
Diskrimineringsdatum: 2016-06-13

Ett trappsteg gjorde att jag som rullstolsanvändare inte kunde komma in.

Waynes coffee, Södermalm
Anmälningsdatum: 2016-06-01, Diskrimineringsdatum: 2016-05-10

Den 10 Maj 2016, besökte min mamma Waynes coffee på Ringvägen 149 med sin vårdare kl 13:10 efter 20 minuter kommer ägaren och säger att min mamma inte är välkommen ditt längre (Portad från kafeét) att hon skrämmer kafeéts besökare.

SJ Centralstation, Stockholm
Anmälningsdatum: 2016-05-18, Diskrimineringsdatum: 2016-05-12

Nyopererad och med benet i gips samt stränga tillsägelser från läkaren att jag inte fick ens sätta ner foten eller gå tar jag taxi till Centralstationen i Stockholm.

sida | s. 1 | s. 2 | s. 3 | s. 4 | s. 54 | nästa sida >>