Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala, 2004-09-21


Anmälningsdatum: 2004-09-21, Diskrimineringsdatum: 2004-09-21

Vid entrén till institutionen finns en ramp. När man kommer uppför den och trycker på dörröppnaren öppnas dörren utåt, mot en, så det är nästintill omöjligt att komma förbi den öppna dörren in i byggnaden. Vilplanet är för litet och man riskerar att dels fastna, dels köra nerför trapporna…. (Uppföljning 2007-11-18) Läs hela anmälan om Teologiska institutionen …