Närhälsan Trollhättan rehabmottagning, Trollhättan, 2015-02-09


Anmälningsdatum: 2015-02-10, Diskrimineringsdatum: 2015-02-09

För att komma fram till entrén med rullstol måste man passera flera kantstenar som är högre än 7 cm. Inget gångstråk knyter an till alltför brant ramp parallellt med trapporna som leder upp till ett viloplan vid entrén. Viloplanet är i minsta laget att vända rullstolen på. Entrén har en yttre dubbeldörr och en inre dörr. Manöverdonet till den automatiska dörröppnaren öppnar endast den ena dörrhalvan och med fördröjning den inre dörren…. Läs hela anmälan om Närhälsan Trollhättan rehabmottagning …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Närhälsan Trollhättan rehabmottagning
Webbadress:
http://www.narhalsan.se/trollhattanrehabmottagning
Gatuadress:
Gärdhemsvägen 1
Postnummer och ort:
46133 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2015-02-09 (Anmälningsdatum: 2015-02-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

För att komma fram till entrén med rullstol måste man passera flera kantstenar som är högre än 7 cm. Inget gångstråk knyter an till alltför brant ramp parallellt med trapporna som leder upp till ett viloplan vid entrén. Viloplanet är i minsta laget att vända rullstolen på. Entrén har en yttre dubbeldörr och en inre dörr. Manöverdonet till den automatiska dörröppnaren öppnar endast den ena dörrhalvan och med fördröjning den inre dörren. Den fria passagebredden är för smal för att passa alla typer av rullstolar och rullatorer som man kan få genom hjälpmedelscentralens försorg. Direkt innanför den inre dörren finns ett väntrum som är alldeles för litet. Innanför väntrummet finns en reception där man skall anmäla sig vid ankomst. Träningslokalen, omklädningsrum och mottagningsrum är på nästa våningsplan dit det finns trappor och en förvånansvärt omodern och alltför liten hiss. För att nå fram till hissdörren med rullstol måste man svänga på ett mycket litet utrymme. Det är svårt att nå manöverdonet. När hissen kommer ner slår hissdörren ut och är man vid manöverdonet är man i vägen. Det är en höjdskillnad mellan väntrumsgolvet och hissgolvet. Man måste köra upp på en illa anpassad metallkil. När man kommer upp på andra våningsplan slår hissdörren upp automatiskt. Den utstickande dörren tar upp halva gångutrymmet och kan i värsta fall slå omkull förbipasserande. Från hissen till omklädningsrummen måste man passera över en tröskel som för gående är en snubbelrisk och som är svår att komma över med hjulburet hjälpmedel. Damernas omklädningsrum är mycket dåligt anpassat, det saknas käpphållare, duschen har ingen duschstol och bänkar i olika sitthöjd saknas. Trots att jag har personliga assistenter kan jag inte byta om där, vi måste gå till den enda handikappanpassade toaletten som är tillräckligt stor för att rymma mig, en rullstol och min assistent för att byta om. Närhälsan har en manuell lånerullstol som jag byter till från min elrullstol och använder till träningspasset och klädombytet är färdigt. Första gången jag skulle använda lånerullstolen var däcken inte pumpade i den. Ingen hade någon pump utan detta skulle göras till mitt nästa besök. Detta löfte från personalen hade blivit bortglömt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

MIO MÖBELVARUHUS, Trollhättan, 2011-10-14


Anmälningsdatum: 2011-10-15, Diskrimineringsdatum: 2011-10-14

NYGÅRD 2011-10-14

Har varit på flera möbelvaruhus, de var alla mycket tillgängliga och bra, ur handikappsynpunkt.

Igår var vi på MIO MÖBELVARUHUS, BÅBERG, 461 91 TROLLHÄTTAN.

Blev skrämd, över både servicen och tillgängligheten, som rullstolsburen kände jag mig totalt noncalerad, fick igen service, andra kunder som var efter mig, inte funktionshindrade, var tydligen mer prioriterade kunder.

Det fanns ingen ramp, för att kunna komma in med rullstol, den väg de visade … Läs hela anmälan om MIO MÖBELVARUHUS …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MIO MÖBELVARUHUS
Gatuadress:
BÅBERG
Postnummer och ort:
46191 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-10-14 (Anmälningsdatum: 2011-10-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

NYGÅRD 2011-10-14

Har varit på flera möbelvaruhus, de var alla mycket tillgängliga och bra, ur handikappsynpunkt.

Igår var vi på MIO MÖBELVARUHUS, BÅBERG, 461 91 TROLLHÄTTAN.

Blev skrämd, över både servicen och tillgängligheten, som rullstolsburen kände jag mig totalt noncalerad, fick igen service, andra kunder som var efter mig, inte funktionshindrade, var tydligen mer prioriterade kunder.

Det fanns ingen ramp, för att kunna komma in med rullstol, den väg de visade mig, var en trottoar, det fanns ingen avfasning, utan den var hög, vilket gjorde att jag skadade mig, rullstolen välte..

Inne i affären, kunde jag inte komma upp till andra eller tredje, våningsplan, ingen var intresserad av att hjälpa eller visa mig. Det fanns hiss, men den gick inte upp till det våningsplan som jag skulle, sedan fanns en lyftplatta, vilken de påstod inte skulle bära mig, den var godkänd för 220 kilo, detta var mycket kränkande, då andra kunder hörde vad expiditen sa om mig. Min rullstol väger max. 130 kilo och jag väger ca. 75 till 80 kilo. Totalvikten skulle bli max. 210 kilo, en sådan hiss/lyftplatta, måste väl hålla för 210 kilo, jag vägde alltså tio kilo, under den godkända vikten och det skall den tåla, har pratat med en hissmontör och han säger att hissar och lyftlattor måste hålla för mycket mer, än den godkända vikten.

Detta resulterade i att jag åkte till EM möbler, Överby, Trollhättan, och köpte möbler för 75.000 kronor, dessa hade Möbelvaruhuset Mio, kunnat sälja, om de hade rätt handikappanpassning samt trevlig personal. Är man mindre värd om man sitter i rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan, 2007-08-07


Anmälningsdatum: 2007-08-08, Diskrimineringsdatum: 2007-08-07

Var igår, (2007-08-07), på hudmottagningen. Mottagningarna har många fel och brister om man är rullstolsburen.

Vi tar hudmottagningen: väntrummet är för litet, så har man rullstol måste man sitta i korridoren. Där springer många människor och man sitter ivägen för folk och blir uttittad.

När det gäller själva mottagandet är det också under all kritik. Det finns inga lyftar på undersökningsrummen, så jag var tvungen att köra till badet, där det fanns en lyft, sedan t… (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
Webbadress:
www.nusjukvarden.se
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2007-08-07 (Anmälningsdatum: 2007-08-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Var igår, (2007-08-07), på hudmottagningen. Mottagningarna har många fel och brister om man är rullstolsburen.

Vi tar hudmottagningen: väntrummet är för litet, så har man rullstol måste man sitta i korridoren. Där springer många människor och man sitter ivägen för folk och blir uttittad.

När det gäller själva mottagandet är det också under all kritik. Det finns inga lyftar på undersökningsrummen, så jag var tvungen att köra till badet, där det fanns en lyft, sedan transporterades jag på bårvagn till undersökningsrummet, genom alla korridorer mm. Ingen annan behöver utsättas för denna särbehandling. Varför skall vi funktionshindrade behöva utstå detta?

Det måste till en lösning på detta problem. Jag kände mig både uttittad och kränkt.

På ett sjukhus skall det väl finnas resurser så åtminstone något undersökningsrum skulle ha lyft.

En kopia av anmälan har sänts till Norra Älvsborgs Länssjukhus. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

NÄL, Trollhättan, 2007-06-30


Anmälningsdatum: 2007-06-30, Diskrimineringsdatum: 2007-06-30

Var inlagd på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) avdelning 54, 2007-06-29-2007-07-04.

På grund av mitt funktionshinder fick jag mycket sämre vård. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om NÄL …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
NÄL
Webbadress:
www.nusjukvarden.se
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2007-06-30 (Anmälningsdatum: 2007-06-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Var inlagd på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) avdelning 54, 2007-06-29-2007-07-04.

På grund av mitt funktionshinder fick jag mycket sämre vård. I de flesta fall kan patienten själv gå på toaletten, tvätta/duscha, äta mm. själv. Då jag är rullstolsburen samt har förlamningar, kunde jag inte själv göra detta. Tex. åt jag aldrig och kunde inte heller dricka, utan att någon reagerade, trots att både jag och en anhörig påpekade detta.

Att få komma upp i rullstolen var besvärligt, det var enklare om jag låg kvar i sängen.

Ingen hänsyn togs till om jag ville gå på toaletten. Ett exempel: behövde på toaletten vid 18.00 och ringde och sa detta. Vid 19.30 ringde jag igen, samma svar, ”vi kommer snart”. Snart för dem var klockan 08.00 nästa morgon, men då hade jag gjort på mig. Då tar de upp mig, gör rent, sätter sedan på mig nätbyxor och blöjor. Jag vägrade detta, och menade att de skulle ta upp mig så att jag kan göra mitt toalettbesök. Då blev det bråk. Jag kände mig grovt kränkt, har aldrig gjort på mig tidigare.

Vid besök tog mina anhöriga upp mig, för toalettbesök, och vi gick även ner till sjukhusets caféteria, där jag fick köpa min mat, för då hjälpte de mig med maten.

Personalen gick inte att prata med. Mina anhöriga försökte, så även andra patienter, men de blev behandlade som mindre vetande.

NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan, 2006-05-29

bild på NÄL - Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan, 2006-05-29
Anmälningsdatum: 2006-06-27,
Diskrimineringsdatum: 2006-05-29

Jag nekas vård för nya sjukdomar pga att jag är funktionshindrad!

Jag har sökt för både njurbäcksinflammation och magsår, samt för felbehandling som framkallat hjärtproblem. (Uppföljning 2009-06-22) Läs hela anmälan om NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus
Webbadress:
http://www.nusjukvarden.se/vgrtemplates/Start____9803.aspx#
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2006-05-29 (Anmälningsdatum: 2006-06-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag nekas vård för nya sjukdomar pga att jag är funktionshindrad!

Jag har sökt för både njurbäcksinflammation och magsår, samt för felbehandling som framkallat hjärtproblem. Läkaren blev dömd i HSAN för felbehandlingen men jag har inte fått vård. Mitt funktionshinder blandas in i nya sjukdomar! Trots diagnos njurbäcksinflammation och symtom bakterier och blod i urinen har jag fått kämpa med detta i 6 år! Trots svåra smärtor i njurarna började jag studera på distans men fick avbryta studierna när jag blev felbehandlad. Ligger nu i svåra bröstsmärtor, hög hjärtverksamhet, puls på 175 i viloläge och kärlkramp sedan 1 år tillbaka. Går jag ut segnar jag ner i bröstkramper och andnöd. Nu senast i april sökte jag vid två tillfällen för magsmärtor – hugger som knivar när jag äter, får leva på soppa – men när de läser de negativa journalanteckningarna om mitt gamla funktionshinder – whiplashskada – blir jag stoppad och får ingen vård.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.