Kullerstensgator i hela Visby, Visby, 2009-07-04

bild på Kullerstensgator i hela Visby, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Hela Visby innerstad är belagd med kullersten, även trottoarerna (!). Plana alternativ för människor med rörelsehinder som exempelvis använder rullstol, rollator eller är gående saknas helt. Ledstråk för människor med synnedsättningar saknas. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby…. Läs hela anmälan om Kullerstensgator i hela Visby …

Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04

bild på Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04bild på Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-19,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Mellan 13/6 och 30/8 är motortrafik förbjuden i de centrala delarna av Visby (se bild 1). Visborgsgatan är då att betrakta som en gågata. Gatan är helt belagd med kullersten, även trottoarerna. Plana alternativ och ledstråk saknas helt (se bild 2). Enligt skylten vill Gotlands kommun ”värna om vårt världsarv” genom att förbjuda motortrafik i Visby innerstad under sommaren, men vad är det man vill värna genom att göra det svårt eller omöjligt för människor med funktionsnedsättningar att besöka innerstaden?… Läs hela anmälan om Kullerstensgata utan ledstråk/plana gångytor …

Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04

bild på Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04bild på Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Upp till entrén lutar marken mer än lagstadgade minimilutning på 1:12 som helst ska vara 1:20. Entrén har dessutom en ”dubbeltröskel” med golvmaterial som inte är plant (till för att torka skorna). Brödshopen har dessutom placerat reklampratare ute på trottoaren vilket försvårar framkomst för människor med synnedsättningar…. Läs hela anmälan om Café Brödshopen …

Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04

bild på Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04bild på Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Upp till entrén lutar marken mer än lagstadgade minimilutning på 1:12 som helst ska vara 1:20. Entrén har dessutom en ”dubbeltröskel” med golvmaterial som inte är plant (till för att torka skorna). Detta gör sammantaget att kunder som använder rullstol utestängs och diskrimineras…. Läs hela anmälan om Glassmagasinet …