Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04

bild på Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04bild på Glassmagasinet, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Upp till entrén lutar marken mer än lagstadgade minimilutning på 1:12 som helst ska vara 1:20. Entrén har dessutom en ”dubbeltröskel” med golvmaterial som inte är plant (till för att torka skorna). Detta gör sammantaget att kunder som använder rullstol utestängs och diskrimineras…. Läs hela anmälan om Glassmagasinet …

Kalas Mat & Catering, Visby, 2009-07-04

bild på Kalas Mat & Catering, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

In till restaurangen har en undermålig ramp anlagts. Rampens lutning överstiger för det första den lagstadgade minimilutningen på 1:12, som helst ska vara 1:20. För det andra är det vid rampens början ändå ett steg och där man också valt att placera två stora blomkrukor…. Läs hela anmälan om Kalas Mat & Catering …

Hamnkiosken, Visby, 2009-07-04

bild på Hamnkiosken, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Tröskel i entrén och flera reklampratare utställda på trottoaren utanför. Det gör det svårt för människor som använder rullstol eller rollator, eller har synnedsättningar att ta sig in och röra sig fritt. Läs hela anmälan om Hamnkiosken …