Avsaknad av avfasning övergångsställe, Visby, 2009-07-04

bild på Avsaknad av avfasning övergångsställe, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Övergångsstället saknar avfasning i trottoaren. Det gör det svårt eller omöjligt för människor som använder rullstol, rollator eller synskadade att komma över gatan. Läs hela anmälan om Avsaknad av avfasning övergångsställe …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avsaknad av avfasning övergångsställe
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Hamnplan 5
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-02-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Övergångsstället saknar avfasning i trottoaren. Det gör det svårt eller omöjligt för människor som använder rullstol, rollator eller synskadade att komma över gatan.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Undermålig avfasning trottoar, Visby, 2009-07-04

bild på Undermålig avfasning trottoar, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-02,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Trottoarens avfasning är undermåligt utförd, ska vara nollkant. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby. Läs hela anmälan om Undermålig avfasning trottoar …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Undermålig avfasning trottoar
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Korsningen Solhemsgatan-Visborgsgatan
Postnummer och ort:
62158 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2009-10-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trottoarens avfasning är undermåligt utförd, ska vara nollkant. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Norska konsulatet, Visby, 2009-07-04

bild på Norska konsulatet, Visby, 2009-07-04bild på Norska konsulatet, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-03-18,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

I entrén finns en rejäl tröskel och de tunga dörrarna saknar dörröppnare. Det gör det svårt eller omöjligt för besökare i rullstol att ta sig in. Läs hela anmälan om Norska konsulatet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Norska konsulatet
Webbadress:
http://www.norge.se/
Gatuadress:
Hamngatan 3
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-03-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I entrén finns en rejäl tröskel och de tunga dörrarna saknar dörröppnare. Det gör det svårt eller omöjligt för besökare i rullstol att ta sig in.

Lokalerna delas med flera andra verksamheter.

I Norge hade detta varit diskriminering enligt Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven):
http://www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html.

En kopia av anmälan har sänts till norska ambassaden i Stockholm.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Avsaknad avfasning trottoar tre, andra sidan, Visby, 2009-07-04

bild på Avsaknad avfasning trottoar tre, andra sidan, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Undermålig avfasning i trottoar på andra sidan. Mitt i trottoaren är en lyktstolpe placerad som blockerar framfart och är omöjlig att komma runt om man använder rullstol. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby…. Läs hela anmälan om Avsaknad avfasning trottoar tre …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avsaknad avfasning trottoar tre, andra sidan
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Korsningen Kommandantbacken-Skeppargatan (andra sidan)
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2009-10-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Undermålig avfasning i trottoar på andra sidan. Mitt i trottoaren är en lyktstolpe placerad som blockerar framfart och är omöjlig att komma runt om man använder rullstol. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Undermålig avfasning trottoar Hamngatan-Korsgatan, Visby, 2009-07-04

bild på Undermålig avfasning trottoar Hamngatan-Korsgatan, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Trottoaren är inte plan, den är belagd med kullersten. Avfasningen är undermåligt utförd, inte nollkant. Det gör det svårt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun. Läs hela anmälan om Undermålig avfasning trottoar Hamngatan-Korsgatan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Undermålig avfasning trottoar Hamngatan-Korsgatan
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Korsning Hamngatan-Korsgatan
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trottoaren är inte plan, den är belagd med kullersten. Avfasningen är undermåligt utförd, inte nollkant. Det gör det svårt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Trottoar, Visby, 2009-07-04

bild på Trottoar, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-20,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Trottoaren saknar avfasning i korsningen. En bit längre fram sticker en trappa till en entré till ett hus ut på trottoaren. Den blir då för smal för att passera om man använder rullstol. Avfasningar eller breddning av trottoaren saknas helt. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby…. Läs hela anmälan om Trottoar …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trottoar
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Visborgsgatan 13 ungefär, se bild
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2009-10-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

Trottoaren saknar avfasning i korsningen. En bit längre fram sticker en trappa till en entré till ett hus ut på trottoaren. Den blir då för smal för att passera om man använder rullstol. Avfasningar eller breddning av trottoaren saknas helt. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04

bild på Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04bild på Joda Bar & Kök, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Entrén har en tröskel, därefter är det trappsteg för att komma in i baren eller till uteserveringen på bakgården. Det går att komma till uteserveringen via en annan väg, men skyltning med hänvisning till den saknas helt. Detta utestänger eller försvårar för kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Joda Bar & Kök. Läs hela anmälan om Joda Bar & Kök …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Joda Bar & Kök
Webbadress:
www.jodabar.com
Gatuadress:
Skeppsbron 24
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-02-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har en tröskel, därefter är det trappsteg för att komma in i baren eller till uteserveringen på bakgården. Det går att komma till uteserveringen via en annan väg, men skyltning med hänvisning till den saknas helt. Detta utestänger eller försvårar för kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Joda Bar & Kök.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Godmans Biluthyrning AB – AVIS, Visby, 2009-07-04

bild på Godmans Biluthyrning AB - AVIS, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-03-15,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Två trappsteg ner i entrén omöjliggör för kunder som använder rullstol att ta sig in. Läs hela anmälan om Godmans Biluthyrning AB – AVIS …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Godmans Biluthyrning AB – AVIS
Webbadress:
http://www.godmansbiluthyrning.nu/
Gatuadress:
Donners Plats 2
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-03-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg ner i entrén omöjliggör för kunder som använder rullstol att ta sig in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Avsaknad avfasning trottoar tre, Visby, 2009-07-04

bild på Avsaknad avfasning trottoar tre, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Undermålig avfasning i trottoar. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby. Läs hela anmälan om Avsaknad avfasning trottoar tre …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avsaknad avfasning trottoar tre
Webbadress:
www.gotland.se
Gatuadress:
Korsningen Kommandantbacken-Skeppargatan
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2009-10-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Undermålig avfasning i trottoar. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Avsaknad av avfasning Hamngatan-Korsgatan, andra sidan, Visby, 2009-07-04

bild på Avsaknad av avfasning Hamngatan-Korsgatan, andra sidan, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2010-02-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Trottoaren är inte plan, den är belagd med kullersten. Avfasning saknas i korsningen. Det gör det svårt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby. Läs hela anmälan om Avsaknad av avfasning Hamngatan-Korsgatan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avsaknad av avfasning Hamngatan-Korsgatan, andra sidan
Gatuadress:
Korsningen Hamngatan-Korsgatan
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2010-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trottoaren är inte plan, den är belagd med kullersten. Avfasning saknas i korsningen. Det gör det svårt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby.

Ansvarig är Gotlands kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.