Tonsättarnas hus / Gotlands Tonsättarskola / Folkuniversitetet, Visby, 2009-07-04

bild på Tonsättarnas hus / Gotlands Tonsättarskola / Folkuniversitetet, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

In till Tonsättarnas hus där Folkuniversitetet driver Tonsättarskolan är det flera trappsteg. Ramp saknas. Det utestänger och diskriminerar därmed studenter och andra besökare som använder rullstol. I rapporter och diskussioner nämns ofta att så få människor med funktionsnedsättningar studerar vidare…. Läs hela anmälan om Tonsättarnas hus / Gotlands Tonsättarskola / Folkuniversitetet …

Restaurang Trossen, Visby, 2009-07-04

bild på Restaurang Trossen, Visby, 2009-07-04bild på Restaurang Trossen, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

I entrén finns en ramp med en röd matta utlagd. I rampens början är dock ändå en kant vilket gör att det blir svårt att använda rampen utan problem för en restaurangbesökare som använder rullstol. Längre in i restaurangen är det höga steg för att komma in. Permanent ramp saknas. Trossen har också placerat en reklampratare ute på trottoaren vilket försvårar passage för människor med synnedsättningar…. Läs hela anmälan om Restaurang Trossen …

Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04

bild på Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04bild på Café Brödshopen, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-21,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Upp till entrén lutar marken mer än lagstadgade minimilutning på 1:12 som helst ska vara 1:20. Entrén har dessutom en ”dubbeltröskel” med golvmaterial som inte är plant (till för att torka skorna). Brödshopen har dessutom placerat reklampratare ute på trottoaren vilket försvårar framkomst för människor med synnedsättningar…. Läs hela anmälan om Café Brödshopen …

Trottoar, Visby, 2009-07-04

bild på Trottoar, Visby, 2009-07-04
Anmälningsdatum: 2009-10-20,
Diskrimineringsdatum: 2009-07-04

Trottoaren saknar avfasning i korsningen. En bit längre fram sticker en trappa till en entré till ett hus ut på trottoaren. Den blir då för smal för att passera om man använder rullstol. Avfasningar eller breddning av trottoaren saknas helt. Det gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder att röra sig fritt i Visby…. Läs hela anmälan om Trottoar …