Västtrafik, Göteborg, 2007-12-28


Anmälningsdatum: 2008-01-22, Diskrimineringsdatum: 2007-12-28

Vid ombordstigning på spårvagn 6 gick det ej att komma ombord. Vid mätning med linjal visade det sig att insteget mätte 24 cm. Plattformen var ej heller upphöjd för att göra det möjligt att köra in i vagnen utan problem. Rullstol med person i var för tung för att kunna vicka upp över en så pass hög kant…. (Uppföljning 2008-06-23) Läs hela anmälan om Västtrafik …

Fatburen 5, gamla KF korvfabrik, Stockholm, 2007-11-26

bild på Fatburen 5, gamla KF korvfabrik, Stockholm, 2007-11-26
Anmälningsdatum: 2007-11-26,
Diskrimineringsdatum: 2007-11-26

När Fatburen 5 stod klart 2004-2005 med bland annat Gerth Wingård som arkitekt hade man i vanlig ordning när han är involverad struntat i tillgänglighet. Några exempel är att man inte kom till två av de övre restaurangerna på grund av att det saknades hiss…. (Uppföljning 2011-01-19) Läs hela anmälan om Fatburen 5 …

Söderhallarna, Stockholm, 2007-11-26

bild på Söderhallarna, Stockholm, 2007-11-26
Anmälningsdatum: 2007-11-26,
Diskrimineringsdatum: 2007-11-26

Hissarna här var en katastrof redan vid invigningen för 15 år sedan. De är undermåliga och undangömda i de mörkaste prången vilket gör att de lätt utsätts för skadegörelse. Och nu lagom till jubileet i somras stängde de hissen som är den enda förbindelsen mellan Bofillsbåge och Medborgarplatsen efter Saluhallens stängning…. (Uppföljning 2009-06-18) Läs hela anmälan om Söderhallarna …

Bullit bar & grill, Uppsala, 2007-11-16


Anmälningsdatum: 2007-11-16, Diskrimineringsdatum: 2007-11-16

Bullit bar & grill ligger en trappa upp. Hiss finns men vid huvudentrén saknas information om det och sätt att påkalla personalens uppmärksamhet för att kunna använda hissen. Därmed är det omöjligt att spontant besöka Bullit bar & grill de tider då det inte finns vakter ifall man behöver använda hissen…. (Uppföljning 2008-06-11) Läs hela anmälan om Bullit bar & grill …