Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06

bild på Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Kaféet ställer ut trottoarpratare (reklamskyltar) och marschaller utan skydd över lågan.

Detta medför risk för att en person med synskada/blindhet att gå in i marschallen och trottoarprataren med risk för olycka. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Kaffe Paus …

Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06

bild på Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Ett steg på cirka 10 cm hindrar effektivt en person som använder förflyttningshjälpmedel från att ta sig in på hotellet. Ramp saknas. Dörröppnare saknas. Hörselslinga saknas i receptionen. Diskriminerande!

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgän… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Familjen Ericssons City Hotel …

SkandiaMäklarna, Jönköping, 2008-12-05

bild på SkandiaMäklarna, Jönköping, 2008-12-05
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-05

Ett rejält steg på cirka 10 cm till entrén hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel att ta sig in i lokalen.

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, s… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om SkandiaMäklarna …

Tyresö kommun, Tyresö, 2008-12-02


Anmälningsdatum: 2008-12-02, Diskrimineringsdatum: 2008-12-02

Tyresö kommuns dåvarande ”tekniska nämnd” (nämnden är numera avskaffad) informerades för ca två år sen av dåvarande ansvarig chef för sophanteringen om att hämtningen av hushållssopor vid bostäderna i Krusboda skulle upphöra…. (Uppföljning 2010-03-04) Läs hela anmälan om Tyresö kommun …

Iberia, Stockholm, 2008-11-01


Anmälningsdatum: 2008-12-26, Diskrimineringsdatum: 2008-11-01

Lördagen den 1 november 2008 skulle jag flyga med Iberia från Arlanda till Teneriffa via Madrid. Jag har åkt denna rutt flera gånger förut, varav två med Iberia. Som vanligt hörde jag av mig till Iberias kundservice ett par dagar innan avresan för att berätta att jag använder rullstol och därför behöver assistans för att ta den från gaten till lastutrymmet…. (Uppföljning 2009-11-15) Läs hela anmälan om Iberia …

Lammhult, Växjö, 2008-10-17


Anmälningsdatum: 2008-10-17, Diskrimineringsdatum: 2008-10-17

Här finns en mängd enkelt avhjälpta hinder:
– stora nivåskillnader vid övergångställen (4-10cm)
– ojämna, lutande, omarkerade och oskyltade biluppställningsplatser för personer med särskilt tillstånd
– ojämna, slitna, lutande gångvägar (Uppföljning 2010-01-22) Läs hela anmälan om Lammhult …

Lilla Edets kommun, Lilla Edet, 2008-10-14


Anmälningsdatum: 2008-10-14, Diskrimineringsdatum: 2008-10-14

Hade Arbetsterapeuten och Byggnadsinpektören från kommunen på besök. Har försökt att få en ny bostadsanpassning eller ev. diverse underhållsarbete på redan anpassade saker. Anpassningen är från 1986.

Från huvudentrén till min entre för rullstolen är det ca. 15-16 m. Jag kommer rätt in i vardagsrummet. Vid min entré har kommunen asfalterat. Asfalten blev ett problem, då vår tomt är en naturtomt med stora höjdskillnader. Kommunen fyllde upp minst 3-4 m. för att få en bra… (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Lilla Edets kommun …

Pub Stopet, Norrköping, 2008-09-12


Anmälningsdatum: 2008-09-14, Diskrimineringsdatum: 2008-09-12

Puben Stopet sätter efter kl 22 på fredags- och lördagkvällar ut entréstaket tillhörande marschaller i halva trottoaren. Som synskadad går man rakt in i staketet och trampar på marschallerna. Man får stearin på skorna och riskerar att bränna sig och att ramla.

En kopia av anmälan har sänts till Pub Stopet. (Uppföljning 2009-02-19) Läs hela anmälan om Pub Stopet …

SL – Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm, 2008-08-21

bild på SL  - Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm, 2008-08-21
Anmälningsdatum: 2008-08-21,
Diskrimineringsdatum: 2008-08-21

Busshållplats: Stureplan
Bussnr: 91 mot Frihamnen
Klockslag: ca 03:30 natten mellan 20-21 augusti 2008

Jag väntade på nattbussen och satt väl synlig i min rullstol när bussen kom.

Bussen stannade minst en halv meter från trottoarkanten. Jag bad chauffören att stanna närmare kanten och fick ett nej till svar. Jag frågade vad problemet var och efter många om och men hade han mage att påstå att backen var trasig.

Det var HELT fritt från andra bilar en lång bit bakom bussen … (Uppföljning 2009-02-20) Läs hela anmälan om SL – Storstockholms Lokaltrafik …