ICA-banken bankomat, ICA Kvantum, Boden, 2007-11-16


Anmälningsdatum: 2007-11-16, Diskrimineringsdatum: 2007-11-16

Bankomaten saknar talfunktion vilket gör det svårt eller omöjligt för kunder som är synskadade/blinda eller har läs- och skrivsvårigheter att använda den. (Uppföljning 2008-02-27) Läs hela anmälan om ICA-banken bankomat …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ICA-banken bankomat, ICA Kvantum
Webbadress:
www.icabanken.se
Gatuadress:
Lulevägen 27
Postnummer och ort:
961 73 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-11-16 (Anmälningsdatum: 2007-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bankomaten saknar talfunktion vilket gör det svårt eller omöjligt för kunder som är synskadade/blinda eller har läs- och skrivsvårigheter att använda den.

En kopia av anmälan har sänts till ICA/ICA-banken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Bankomat Nordea, Boden, 2007-11-15


Anmälningsdatum: 2007-11-15, Diskrimineringsdatum: 2007-11-15

Bankomatens knappar saknar punktskrift. Talfunktionens röst är mindre bra och frågar ej om man vill ha minneslapp.

En kopia av anmälan har sänts till Nordea. Läs hela anmälan om Bankomat Nordea …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bankomat Nordea
Webbadress:
www.nordea.se
Gatuadress:
Medborgarplatsen
Postnummer och ort:
Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-11-15 (Anmälningsdatum: 2007-11-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bankomatens knappar saknar punktskrift. Talfunktionens röst är mindre bra och frågar ej om man vill ha minneslapp.

En kopia av anmälan har sänts till Nordea.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Nordea.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Bankomat Handelsbanken, Boden, 2007-11-15


Anmälningsdatum: 2007-11-15, Diskrimineringsdatum: 2007-11-15

Det är svårt att hitta kortluckan när man inte ser bra, färgmarkeringen är inte bra. Bankomatens talfunktion frågar inte om minneslapp. Läs hela anmälan om Bankomat Handelsbanken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bankomat Handelsbanken
Webbadress:
www.handelsbanken.se
Gatuadress:
Kungsgatan 34
Postnummer och ort:
96121 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-11-15 (Anmälningsdatum: 2007-11-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det är svårt att hitta kortluckan när man inte ser bra, färgmarkeringen är inte bra. Bankomatens talfunktion frågar inte om minneslapp.

En kopia av anmälan har sänts till Handelsbanken, Boden.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Handelsbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Nordea bankomat, Coop Forum, Boden, 2007-11-15


Anmälningsdatum: 2007-11-15, Diskrimineringsdatum: 2007-11-15

Bankomatens knappar saknar punktskrift. Talfunktionens röst är mindre bra och frågar ej om man vill ha minneslapp.

En kopia av anmälan har sänts till Nordea och Coop Forum. Läs hela anmälan om Nordea bankomat …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nordea bankomat, Coop Forum
Webbadress:
www.nordea.se
Gatuadress:
Kungsgatan 42
Postnummer och ort:
96164 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-11-15 (Anmälningsdatum: 2007-11-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bankomatens knappar saknar punktskrift. Talfunktionens röst är mindre bra och frågar ej om man vill ha minneslapp.

En kopia av anmälan har sänts till Nordea och Coop Forum.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Nordea.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Övergångsställe, Boden, 2007-10-23


Anmälningsdatum: 2007-10-23, Diskrimineringsdatum: 2007-10-23

Korsningen har en ”smitfil” vars ljudsignaler inte fungerar på den del av korsningen som omfattas av dessa.

Problemen för synskadade är följande:
1. Vid smitfilen finns varken en övergångsstolpe eller någon antydan till trottoarkant. Ser man inte de vita sträcken så vet man inte vart man befinner sig. Finns det varken kantsten eller stolpe att leta rätt på är risken förödande; som blind kan man hamna mitt ute i gatan utan att man märker det.
2. Ljudsignalerna är oftast t… Läs hela anmälan om Övergångsställe …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Övergångsställe
Gatuadress:
Korsningen Garnisonsgatan-Lulevägen
Postnummer och ort:
96175 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2007-10-23 (Anmälningsdatum: 2007-10-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Korsningen har en ”smitfil” vars ljudsignaler inte fungerar på den del av korsningen som omfattas av dessa.

Problemen för synskadade är följande:
1. Vid smitfilen finns varken en övergångsstolpe eller någon antydan till trottoarkant. Ser man inte de vita sträcken så vet man inte vart man befinner sig. Finns det varken kantsten eller stolpe att leta rätt på är risken förödande; som blind kan man hamna mitt ute i gatan utan att man märker det.
2. Ljudsignalerna är oftast trasiga på vissa stolpar så de kan vara tysta. Volymen på signalerna är mycket lågt ställd så vid högtrafik hörs de inte alls.
3. Signalerna piper dessutom i otakt så det är svårt att lokalisera varifrån ljudet kommer, om de nu råkar fungera förstås.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Boden Taxi, Boden, 2005-12-09


Anmälningsdatum: 2005-12-09, Diskrimineringsdatum: 2005-12-09

Jag beställde en resa till flygplatsen Kallax i Luleå. Men Boden Taxi ringer upp mig och sade att jag inte fick åka delad flygtaxi om jag har rullstol. Jag skulle då vara tvungen att beställa en egen taxi och betala drygt 700 kronor istället för 280 kronor som en delad taxi kostar…. Läs hela anmälan om Boden Taxi …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Boden Taxi
Webbadress:
http://www.bodentaxi.se
Gatuadress:
Teknikvägen 3
Postnummer och ort:
96150 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2005-12-09 (Anmälningsdatum: 2005-12-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag beställde en resa till flygplatsen Kallax i Luleå. Men Boden Taxi ringer upp mig och sade att jag inte fick åka delad flygtaxi om jag har rullstol. Jag skulle då vara tvungen att beställa en egen taxi och betala drygt 700 kronor istället för 280 kronor som en delad taxi kostar.
Boden Taxi menade att jag skulle betala cirka 420 kronor mer, bara på grund av att jag använder rullstol.
Villkoren för en delad flygtaxi är att tre personer delar på taxin, varje person får ha ett bagage och ett handbagage. Min manuella rullstol väger inte mer än ett vanligt bagage och i en vanlig bil får två till bagage plats utan problem.
Både telefonisten som kontaktade mig och chefen på Boden Taxi hade dessutom ett väldigt dåligt bemötande, och uppträdde mycket otrevligt.
Detta anser jag vara diskriminering!

Bilisten Harads, HARADS, 2005-07-20


Anmälningsdatum: 2005-07-20, Diskrimineringsdatum: 2005-07-20

Det finns en kort ramp upp som är vädigt gammal och byggd av järn med hål i som gör att framhjulen i rullstolen fastnar i hålen och omöjliggör för mig att åka in på bensinstationen. Läs hela anmälan om Bilisten Harads …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bilisten Harads
Gatuadress:
Edeforsv. 41
Postnummer och ort:
960 24 Harads
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-07-20 (Anmälningsdatum: 2005-07-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns en kort ramp upp som är vädigt gammal och byggd av järn med hål i som gör att framhjulen i rullstolen fastnar i hålen och omöjliggör för mig att åka in på bensinstationen.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

DUKA, Boden, 2005-03-09


Anmälningsdatum: 2005-03-09, Diskrimineringsdatum: 2005-03-09

Utanför entren finns tre trappsteg som omöjliggör för en rullstolsburen kund att kunna ta sig in.
Butikens lösning är en mobil ramp så att jag när jag vill komma in först ska kalla på personalens uppmärksamhet. Det är både tidsödande och uppseendeväckande att montera rampen. Den blir även så brant att det är omöjligt att ta sig upp för den utan hjälp. Samma procedur när jag vill ut igen. Läs hela anmälan om DUKA …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
DUKA
Gatuadress:
Drottninggatan 3
Postnummer och ort:
961 35 Boden
Kommun:
Boden
Datum för händelsen:
2005-03-09 (Anmälningsdatum: 2005-03-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Utanför entren finns tre trappsteg som omöjliggör för en rullstolsburen kund att kunna ta sig in.
Butikens lösning är en mobil ramp så att jag när jag vill komma in först ska kalla på personalens uppmärksamhet. Det är både tidsödande och uppseendeväckande att montera rampen. Den blir även så brant att det är omöjligt att ta sig upp för den utan hjälp. Samma procedur när jag vill ut igen.