Övergångsställe, Boden, 2007-10-23


Anmälningsdatum: 2007-10-23, Diskrimineringsdatum: 2007-10-23

Korsningen har en ”smitfil” vars ljudsignaler inte fungerar på den del av korsningen som omfattas av dessa.

Problemen för synskadade är följande:
1. Vid smitfilen finns varken en övergångsstolpe eller någon antydan till trottoarkant. Ser man inte de vita sträcken så vet man inte vart man befinner sig. Finns det varken kantsten eller stolpe att leta rätt på är risken förödande; som blind kan man hamna mitt ute i gatan utan att man märker det.
2. Ljudsignalerna är oftast t… Läs hela anmälan om Övergångsställe …

Boden Taxi, Boden, 2005-12-09


Anmälningsdatum: 2005-12-09, Diskrimineringsdatum: 2005-12-09

Jag beställde en resa till flygplatsen Kallax i Luleå. Men Boden Taxi ringer upp mig och sade att jag inte fick åka delad flygtaxi om jag har rullstol. Jag skulle då vara tvungen att beställa en egen taxi och betala drygt 700 kronor istället för 280 kronor som en delad taxi kostar…. Läs hela anmälan om Boden Taxi …

DUKA, Boden, 2005-03-09


Anmälningsdatum: 2005-03-09, Diskrimineringsdatum: 2005-03-09

Utanför entren finns tre trappsteg som omöjliggör för en rullstolsburen kund att kunna ta sig in.
Butikens lösning är en mobil ramp så att jag när jag vill komma in först ska kalla på personalens uppmärksamhet. Det är både tidsödande och uppseendeväckande att montera rampen. Den blir även så brant att det är omöjligt att ta sig upp för den utan hjälp. Samma procedur när jag vill ut igen. Läs hela anmälan om DUKA …