Harrys, Umeå, 2019-05-04


Anmälningsdatum: 2019-05-04, Diskrimineringsdatum: 2019-05-04

Finns ingen dörröppnare varken på ytterdörren eller till handikappstoaletten. Pratade med personalen och de hade försökt men ej fått gehör för att installera detta. Läs hela anmälan om Harrys …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Harrys
Webbadress:
https://www.harrys.se/restauranger/umea/
Gatuadress:
Renmarkstorget 6
Postnummer och ort:
90326 Umeå
Kommun:
Umeå
Datum för händelsen:
2019-05-04 (Anmälningsdatum: 2019-05-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Finns ingen dörröppnare varken på ytterdörren eller till handikappstoaletten. Pratade med personalen och de hade försökt men ej fått gehör för att installera detta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Gräddosten, Umeå, 2017-02-19


Anmälningsdatum: 2017-02-19, Diskrimineringsdatum: 2017-02-19

I alla portuppgångar är djur tillåtna, varför djurallergiker tvingas dela allmänna utrymmen med djuren. I tvättstugan används parfymer och tvättas plagg och mattor som varit i kontakt med djur. Det innebär att allergiker inte kan använda tvättstugan. Det innebär att den som är någorlunda allergisk tvingas flytta – men vart?? Läs hela anmälan om Gräddosten …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gräddosten
Webbadress:
https://www.hsb.se/norr/brf/graddosten/
Gatuadress:
Trattgränd
Postnummer och ort:
90625 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2017-02-19 (Anmälningsdatum: 2017-02-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
allergi
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

I alla portuppgångar är djur tillåtna, varför djurallergiker tvingas dela allmänna utrymmen med djuren. I tvättstugan används parfymer och tvättas plagg och mattor som varit i kontakt med djur. Det innebär att allergiker inte kan använda tvättstugan. Det innebär att den som är någorlunda allergisk tvingas flytta – men vart??

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Nya konditoriet, Umeå, 2007-09-09


Anmälningsdatum: 2007-09-09, Diskrimineringsdatum: 2007-09-09

Det fanns endast ett bord som det inte var trappor till och som jag kunde sitta vid (jag kom med en liten elrullstol, vikt endast 39 kg). Det bordet stod placerat VÄLDIGT trångt mellan ingången/kön (som var lång hela tiden som jag var där) och bredvid brödbordet…. Läs hela anmälan om Nya konditoriet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nya konditoriet
Webbadress:
http://www.nyakonditoriet.se
Gatuadress:
Strömpilsplatsen
Postnummer och ort:
907 43 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-09-09 (Anmälningsdatum: 2007-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det fanns endast ett bord som det inte var trappor till och som jag kunde sitta vid (jag kom med en liten elrullstol, vikt endast 39 kg). Det bordet stod placerat VÄLDIGT trångt mellan ingången/kön (som var lång hela tiden som jag var där) och bredvid brödbordet. Min man som satt vid ena sidan av bordet var i vägen för de som ville ut från fiket och jag, som satt på andra sidan med elrullstolen bredvid mig, var i vägen för de som ville ta bröd. Det kändes olustigt. Efter maten fick jag hoppa över att dricka te (som ingick) då man var tvungen att gå upp för trappor för att få det (två-fyra trappsteg) och jag hade inte lust att ställa mig i den långa kön igen för att be om det (då hade min man tröttnat på att sitta i vägen och hade gått därifrån).

En kopia av anmälan har sänts till Nya Konditoriet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

MQ Strömpilen, Umeå, 2007-09-09


Anmälningsdatum: 2007-09-09, Diskrimineringsdatum: 2007-09-09

Dörrarna till alla provrum var så smala att det inte gick att ta sig in med rullstol. Provrummen var också så små att även om dörrarna hade varit bredare så hade jag inte kunnat prova kläder där inne.

En kopia av anmälan har sänts till MQ Strömpilen i Umeå och MQ:s huvudkontor…. Läs hela anmälan om MQ Strömpilen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MQ Strömpilen
Webbadress:
www.mq.se
Gatuadress:
Strömpilsplatsen 9-15
Postnummer och ort:
90743 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-09-09 (Anmälningsdatum: 2007-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörrarna till alla provrum var så smala att det inte gick att ta sig in med rullstol. Provrummen var också så små att även om dörrarna hade varit bredare så hade jag inte kunnat prova kläder där inne.

En kopia av anmälan har sänts till MQ Strömpilen i Umeå och MQ:s huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot MQ.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Umeå kommun, Umeå, 2007-08-15


Anmälningsdatum: 2007-09-09, Diskrimineringsdatum: 2007-08-15

Det finns inga ställen för mig att kunna bada friluftsbad i Umeå med omnejd. Jag använder manuell rullstol eller elrullstol och överallt där det finns iordninggjorda badställen med bryggor så är det sandstrand innan bryggan, vilket betyder att jag inte kan komma fram till bryggorna över huvudtaget!… Läs hela anmälan om Umeå kommun …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Umeå kommun
Webbadress:
www.umea.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
90184 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2007-08-15 (Anmälningsdatum: 2007-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns inga ställen för mig att kunna bada friluftsbad i Umeå med omnejd. Jag använder manuell rullstol eller elrullstol och överallt där det finns iordninggjorda badställen med bryggor så är det sandstrand innan bryggan, vilket betyder att jag inte kan komma fram till bryggorna över huvudtaget! Då jag är kontaktallergisk så kan jag inte bada i pool men jag vill kunna simma ändå. Jag har ringt Umeå kommun men de har ingen plan för att ändra på situationen.

En kopia av anmälan har sänts till Umeå kommun. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Starz café och restaurang, Umeå, 2007-06-17


Anmälningsdatum: 2007-06-18, Diskrimineringsdatum: 2007-06-17

Hissen har varit ur funktion flera veckor och rulltrappor fungerar inte för alla i rullstol. Dessutom står det bord och stolar utanför hissgången så att man inte ens kan komma fram till hissen. (Uppföljning 2008-09-16) Läs hela anmälan om Starz café och restaurang …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Starz café och restaurang
Webbadress:
www.starz.se
Gatuadress:
Kungsgatan 55
Postnummer och ort:
90326 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-06-17 (Anmälningsdatum: 2007-06-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hissen har varit ur funktion flera veckor och rulltrappor fungerar inte för alla i rullstol. Dessutom står det bord och stolar utanför hissgången så att man inte ens kan komma fram till hissen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.