Lilla Edets kommun, Lilla Edet, 2008-10-14


Anmälningsdatum: 2008-10-14, Diskrimineringsdatum: 2008-10-14

Hade Arbetsterapeuten och Byggnadsinpektören från kommunen på besök. Har försökt att få en ny bostadsanpassning eller ev. diverse underhållsarbete på redan anpassade saker. Anpassningen är från 1986.

Från huvudentrén till min entre för rullstolen är det ca. 15-16 m. Jag kommer rätt in i vardagsrummet. Vid min entré har kommunen asfalterat. Asfalten blev ett problem, då vår tomt är en naturtomt med stora höjdskillnader. Kommunen fyllde upp minst 3-4 m. för att få en bra… (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Lilla Edets kommun …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla Edets kommun
Webbadress:
www.lillaedet.se
Gatuadress:
Järnvägsgatan 12
Postnummer och ort:
463 80 Lilla Edet
Kommun:
Lilla Edet
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2008-10-14 (Anmälningsdatum: 2008-10-14)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Hade Arbetsterapeuten och Byggnadsinpektören från kommunen på besök. Har försökt att få en ny bostadsanpassning eller ev. diverse underhållsarbete på redan anpassade saker. Anpassningen är från 1986.

Från huvudentrén till min entre för rullstolen är det ca. 15-16 m. Jag kommer rätt in i vardagsrummet. Vid min entré har kommunen asfalterat. Asfalten blev ett problem, då vår tomt är en naturtomt med stora höjdskillnader. Kommunen fyllde upp minst 3-4 m. för att få en bra utfart till stora vägen. Detta resulterade i att ena ändan av huset kom så lågt, så det blev en grubba där. Där är också ingången till källaren. Därför var de tvungna att anlägga en dagvattenbrunn där, annars hade det blivit stående vatten där jämt. Vid dagvattenbrunnen har asfalten spruckit och det har liksom blivit en rygg i asfalten. Den har rest sig och då fungerar det inte som det skall.

Kommunen höjde också upp tomten så att jag skulle få en bilplats, 12 x 12 m. De asfalterade också ut till stora vägen, ca. 20 m långt och 3 m. bred. Detta för att jag skulle kunna köra på min egen tomt. All asfalt har rest sig, spruckit, och måste åtmintone lagas. Detta vägrar kommunen idag och påstår att jag själv får stå för alla kostnader. De gör inga reparationer eller dylikt av anpassade hus/tomter.

Det var som att tala med en vägg. Jag nekades underhåll av tidigare anpassade saker, tex. asfalt, vattenkranar, min ingång, mm. mm.

Detta trots att 7 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. säger:
”Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för
(…)
3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.”

Jag anser att det är helt fel att jag måste åka in i mitt hus via särkild ingång – en ytterdörr har satts upp till vardagsrummet – med ramp. Jag protesterade redan 1986. Jag vill komma in via hallen, som alla andra. Det går att sätta en hiss vid hallen. Men det är pengar det handlar om, en hiss skall också underhållas. Själv anser jag att det är diskriminering att jag inte ges möjlighet att gå in genom huvudentrén i mitt eget hem.

Asfalten är hålig och mycket ojämn. Avrinningen av dagvatten går inte till dagvattenbrunnen utan ett helt annat håll. Det är enligt de tjänstemän som besökte mig jag som skall stå för sådana kostnader. Men jag har aldrig själv begärt att få asfalt.

Diskbänken och duschplatsen fungerar inte som de skall, men det var inte deras problem, för jag hade fått anpassat 1986. Idag har jag inget som fungerar. Om jag exempelvis vill ta ett glas vatten har jag inget område i köket, tex. bänk/bänkar som fungerar för mig. Det var heller inget att göra åt, utan det skulle bara vara så.

Det sista jag pratade om med Byggnadsinspektören var om jag ev. skulle vilja flytta till annan bostad inom kommunen eller annan kommun. Enligt honom gick det inte, utan då skulle det finnas särkilda skäl. En man/kvinna som har en funktionsnedsättning kan alltså enligt honom inte flytta som andra människor. Är inte det diskriminering? Orsaken som mina assistenter och jag fattade det var att det var skattemedel som bekostade ev. bostadsanpassning. Vi som har funktionsnedsättningar är oftast en grupp som myndigheter och kommuner fortfarande tror att det är de som skall bestämma över.

Underhåll av anpassade saker är så fruktansvärt dyrt! Är det då meningen att vi skall bekosta detta med egna pengar, när sjukpensionen knappt räcker till mat?

En kopia av anmälan har bland annat sänts till:
Bjarne Färjhage, ordförande Kommunstyrelsen, Lilla Edets kommun
Madeleine Dahlgren, vice ordförande Kommunstyrelsen, Lilla Edets kommun
Lena Palm, sekreterare Kommunstyrelsen, Lilla Edets kommun
Alf Thor, chef Plan- och byggavdelningen, Lilla Edets kommun
Jan-Ola Persson, bygginspektör, Lilla Edets kommun
Paul Mäkelä, kontaktperson Kommunala Handikapprådet tillika verksamhetschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lilla Edets kommun
Linda Holmer, sekreterare Kommunala Handikapprådet, Lilla Edets kommun
lMiljö- och byggnämndens allmänna e-postadress
Lilla Edets kommuns allmänna e-postadress

Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), Västra Götalands län
De Handikappades Riksförbund (DHR), Västra Götalands län

TTela
SVT Västnytt
TV Nyheterna Väst
SR Radio Väst

Distriktsarbetsterapin, Lilla Edet, 2007-02-28


Anmälningsdatum: 2007-03-01, Diskrimineringsdatum: 2007-02-28

Har ett funktionshinder från 1974. 1986 blev jag förlamad – kan inte stå på benen – alla mina muskler förtvinar och sjukgymnastik hjälper inte. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Distriktsarbetsterapin …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Distriktsarbetsterapin
Webbadress:
http://primarvardengoteborg.vgregion.se/vgrtemplates/Start____27356.aspx#dat
Gatuadress:
Järnvägsgatan 8
Postnummer och ort:
463 30 Lilla Edet
Kommun:
Lilla Edet
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2007-02-28 (Anmälningsdatum: 2007-03-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Har ett funktionshinder från 1974. 1986 blev jag förlamad – kan inte stå på benen – alla mina muskler förtvinar och sjukgymnastik hjälper inte.

Sista åren har det varit hopplöst att få hjälpmedel eller att få ett hjälpmedel reparerat eller service.

Har en elrullstol som är trasig, ryggstödet glappar minst 5-10 cm, vilket gör att detta åker fram och tillbaka. Eftersom jag lider av en oerhörd smärta är denna rullstol rena tortyrkammaren. Får till svar att ”vi har inga pengar”. Nu är jag så trött och deprimerad på grund av detta, så snart får jag antidepressiv medicin av min läkare.

Vid ev. reparationer av rullstolarna klagas det till mig att detta har kostat si och så mycket pengar, och samtidigt har de fräckheten att skicka reparationsräkningen till mig. De anser att jag skall betala reparationer, vilket jag alltid vägrat. Jag har betalat skatt som vem som helst och tycker att detta är en diskriminerande dubbel beskattning. Då jag även har rullstolarna försäkrade utom det allmänna försäkringssystemet säger jag till dem att ringa min kontakt på mitt försäkringsbolag, för hon vet vad som ev. hänt och hon skall ta över talan och göra upp med er. Men detta vägrar arbetsterapin, och de tjatar och tjatar att jag skall stå för kostnaderna, för de har inga pengar.

Har också tagit upp att jag har blivit väldigt sned, och behöver ev. hjälp för att kunna sitta riktigt. Detta nonchaleras totalt.

Så här blir ingen behandlad om man får problem med sin bil och går till en verkstad eller om man går till en skomakare med sina skor. Därför är detta diskriminering.

Kopia via e-post till bland annat:
Göran Wennberg, primärvårdsdirektör FyrBoDal
Annika Gustafson, verksamhetschef primärvården Lilla Edet
Rita Harring, ekonomichef primärvården FyrBoDal

Lilla Edets kommun, Lilla Edet, 2006-10-06


Anmälningsdatum: 2006-10-07, Diskrimineringsdatum: 2006-10-06

Det har varit gatuarbeten sedan tidigt i vår, sedan har affärerna stora skyltar utsatta på gångvägen, vilket gör det helt omöjligt för en rullstol att passera. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Lilla Edets kommun …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Lilla Edet som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla Edets kommun
Webbadress:
www.lillaedet.se
Gatuadress:
Centrum, Göteborgsvägen
Postnummer och ort:
463 80 Lilla Edet
Kommun:
Lilla Edet
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2006-10-06 (Anmälningsdatum: 2006-10-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det har varit gatuarbeten sedan tidigt i vår, sedan har affärerna stora skyltar utsatta på gångvägen, vilket gör det helt omöjligt för en rullstol att passera.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Lilla Edet som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Folkets Hus Restaurang, Lilla Edet, 2006-10-06


Anmälningsdatum: 2006-10-07, Diskrimineringsdatum: 2006-10-06

Trappsteg, omöjligt att komma in. Om man skulle komma in så går det inte att komma åt något bord med rullstol. Ingen toalett för rullstolsburna. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Folkets Hus Restaurang …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Folkets Hus Restaurang
Webbadress:
http://www.folketshus.nu/
Gatuadress:
Göteborgsvägen 61
Postnummer och ort:
Lilla Edet
Kommun:
Lilla Edet
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2006-10-06 (Anmälningsdatum: 2006-10-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg, omöjligt att komma in. Om man skulle komma in så går det inte att komma åt något bord med rullstol. Ingen toalett för rullstolsburna.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Lilla Edets kommun, Lilla Edet, 2006-03-05


Anmälningsdatum: 2006-08-07, Diskrimineringsdatum: 2006-03-05

Har stångat mitt huvud blodigt för denna sak: färdtjänst och riksfärdtjänst.

Tar upp denna enstaka händelse som exempel, men detta händer dagligen. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Färdtjänst och Riksfärdtjänst …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Lilla Edets kommun
Webbadress:
www.lillaedet.se
Gatuadress:
Lilla Edets kommun
Postnummer och ort:
463 80 Lilla Edet
Kommun:
Lilla Edet
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2006-03-05 (Anmälningsdatum: 2006-08-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Har stångat mitt huvud blodigt för denna sak: färdtjänst och riksfärdtjänst.

Tar upp denna enstaka händelse som exempel, men detta händer dagligen.

Den 2006-03-05 skulle jag åka till Landvetter flygplats för att flyga till Teneriffa klockan 07.00.

Ringde beställningscentralen 14 dagar innan avresan – går inte att beställa tidigare. Då fick jag till svar att det finns inga bussar vid den tiden.

Hur gör man då, när man har en stor permobil och inte kan stiga ur den?

Ringde varje dag och fick samma svar. Talade med researrangören och det gick inte att avbeställa resan.

Fredagen, innan avresan från Landvetter till Teneriffa, ringer jag Lilla Edets kommun och frågar. ”Vad skall vi göra?”, säger de. Blir då arg och ledsen. Jag säger till dem, att ni får faktiskt se till att det kommer en färdtjänstbuss.

Först på lördag kväll ringer beställningscentralen och säger att de får försöka få tag i ett fordon, som kan ta mig till flygplatsen tidigt söndag morgon.

Denna ovisshet gör en galen. Hade jag inte varit funktionshindrad hade aldrig detta hänt.

Min familj skulle följa med, men det var ett fruktansvärt gnäll för detta också. Vi var alltså 2 assistenter samt 2 barn under 6 år och jag.

Döm om min förvåning då jag var tvungen att betala full avgift för barnen. Hade jag inte varit funktionshindrad så hade jag åkt med allmänna kommunikationer. Då reser barn under 6 år helt gratis.

Sedan har det varit samma gnäll när jag vill ta med 1 eller 2 barnbarn på övriga resor; full avgift, 420 kronor, enbart för barnen. Tar jag barnen med till Göteborg kostar det mig 420 kronor plus min avgift på 210 kronor, alltså 630 kronor.

Anser att detta måste vara diskriminering. Om jag inte hade varit funktionshindrad hade en resa till Göteborg med dessa 2 barn kostat ca. 100 kronor.

Får alltså betala 500 kronor extra på grund av mitt funktionshinder. Det måste bli ändring på detta.

Hela systemet skall ändras, tycker jag. Färdtjänst skall inte kosta mer än allmänna kommunikationer, det skall vara samma regler. Har även talat med chefen på Västtrafik. Han tycker att detta är konstigt, t.o.m han trodde att det var samma regler som gällde.

Anser mig både kränkt och diskriminerad eftersom bestämmelserna ser så tokiga ut. Kräver därför att HO ser över hela detta system.

All kommunicering i detta ärendet vill jag ta del av.