Spegels Hemslöjd AB , Rättvik, 2009-08-24

bild på Spegels Hemslöjd AB , Rättvik, 2009-08-24bild på Spegels Hemslöjd AB , Rättvik, 2009-08-24
Anmälningsdatum: 2009-08-24,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Det finns en entré med bara ett litet trappsteg som enkelt skulle kunna tillgängliggöras, men där hänvisas till ”baksidesentrén” och entrén där har 6 trappsteg. Läs hela anmälan om Spegels Hemslöjd AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Spegels Hemslöjd AB
Webbadress:
http://www.spegels.se
Gatuadress:
Storgatan 1
Postnummer och ort:
79530 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns en entré med bara ett litet trappsteg som enkelt skulle kunna tillgängliggöras, men där hänvisas till ”baksidesentrén” och entrén där har 6 trappsteg. Jag som använder elrullstol kunde inte komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Spegels Hemslöjd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Melrose Modecenter , Rättvik, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Ett trappsteg gjorde att jag som använder elrullstol inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Melrose Modecenter …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Melrose Modecenter
Gatuadress:
Storgatan 12
Postnummer och ort:
79530 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gjorde att jag som använder elrullstol inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Vanilj, Rättvik, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Ett trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in Läs hela anmälan om Vanilj …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Vanilj
Gatuadress:
Storgatan 13
Postnummer och ort:
79530 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Livera AB, Rättvik, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Livera AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Livera AB
Gatuadress:
Knihsgatan 2
Postnummer och ort:
79531 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Siljan Optik AB, Rättvik, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

Siljans Optik är en del av optikersamarbetsorganet Synologerna. Läs hela anmälan om Siljan Optik AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Siljan Optik AB
Webbadress:
http://www.synologen.se
Gatuadress:
Storgatan 21
Postnummer och ort:
79530 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

Siljans Optik är en del av optikersamarbetsorganet Synologerna.

En kopia av anmälan har sänts till Siljans Optik och Synologernas huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Handslaget Ekonomisk Förening, Rättvik, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Det finns jättefina saker men de har FEM trappsteg. Jag som använder erullstol kan inte komma in. Läs hela anmälan om Handslaget Ekonomisk Förening …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handslaget Ekonomisk Förening
Gatuadress:
Torget Hemslöjdsstugan
Postnummer och ort:
79530 Rättvik
Kommun:
Rättvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns jättefina saker men de har FEM trappsteg. Jag som använder erullstol kan inte komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Rättviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.