Fibrogänget, Landskrona , 2007-03-28


Anmälningsdatum: 2007-03-28, Diskrimineringsdatum: 2007-03-28

Jag anmäler att Fibrogänget i Landskrona diskriminerar fibromyalgisjuka som inte klarar tidiga förmiddagar. Jag och många med mig kan inte gå på mötena, som alla är lagda kl 10.00 fm, pga just vår fibromyalgi som gör oss stela på morgnarna. Det är en omöjlighet för oss att stressa in så tidigt. Inte heller de som ännu orkar arbeta lite kan ta sig dit på denna tid, som jag anser är till för en liten klick (ca 20 st sedan 12 år tillbaka)…. (Uppföljning 2010-04-12) Läs hela anmälan om Fibrogänget …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fibrogänget
Webbadress:
http://home.swipnet.se/fibro_landskrona/
Gatuadress:
c/o A Leijonberg, Tränggatan 4, 2 tr.
Postnummer och ort:
261 39 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2007-03-28 (Anmälningsdatum: 2007-03-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
hörselskada, Annat
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag anmäler att Fibrogänget i Landskrona diskriminerar fibromyalgisjuka som inte klarar tidiga förmiddagar. Jag och många med mig kan inte gå på mötena, som alla är lagda kl 10.00 fm, pga just vår fibromyalgi som gör oss stela på morgnarna. Det är en omöjlighet för oss att stressa in så tidigt. Inte heller de som ännu orkar arbeta lite kan ta sig dit på denna tid, som jag anser är till för en liten klick (ca 20 st sedan 12 år tillbaka). De håller alla oss andra utanför genom att ha alla möten 10.00. Vi får heller ingen information om vad som ska hända eftersom styrelsen anser att, citat: ”vi ska masa oss in till föreningslokalen varje vecka.” Vi får betala vår medlemsavgift, men går miste om både kurser, fortbildning, cirklar och föreläsningar och all information. Vi har ingen möjlighet att få kontakt med likasinnade och kan därför inte starta cirklar på tider som vi klarar av. Alla cirklar ligger också kl. 10.00

Efter att ha tagit kontakt med Fibromyalgiförbundet och påtalat diskrimineringen, har ordförande Gun Alm kommit hit till Landskrona och meddelat oss att det inte spelar någon roll att bara dessa 20-tal kan delta. Vi får ordna egna föredrag och cirklar, säger Gun Alm, vilket helt omöjliggörs av att vi hindras att träffa likasinnade och vi har inga resurser. Dem tar styrelsen hand om åt de ca 20 som tydligen är betydligt friskare än vi andra. Efter 12 år finns endast 25 medlemmar kvar i föreningen, men det är avsevärt fler som slutat pga att föreningen endast gynnar de 20 initierade.

Zebra Foto, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg, ingen kontrastmarkering på trappstegen, för kort räcke.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada. Läs hela anmälan om Zebra Foto …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Zebra Foto
Gatuadress:
Storgatan 30
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg, ingen kontrastmarkering på trappstegen, för kort räcke.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.)

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

House of Gold, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg och ingen kontrastmarkering på trappstegen.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.) Läs hela anmälan om House of Gold …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
House of Gold
Webbadress:
www.houseofgold.se
Gatuadress:
Storgatan 31-33
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg och ingen kontrastmarkering på trappstegen.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.)

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Dano’s Pizza & Grill, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg och ingen kontrastmarkering på trappstegen.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.) Läs hela anmälan om Dano’s Pizza & Grill …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Dano’s Pizza & Grill
Gatuadress:
Storgatan 28
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg och ingen kontrastmarkering på trappstegen.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.)

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ann-Margreths Hårstuga , Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg, ingen kontrastmarkering på trappstegen och inget räcke.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada. Läs hela anmälan om Ann-Margreths Hårstuga …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ann-Margreths Hårstuga
Gatuadress:
Storgatan 30
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg, ingen kontrastmarkering på trappstegen och inget räcke.

(Vi var en person i rullstol, en med käpp och en med grav synskada.)

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Folkpartiet Landskrona, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas räcke och trappstegen är utan kontrastmarkering. Läs hela anmälan om Folkpartiet Landskrona …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Folkpartiet Landskrona
Gatuadress:
Storgatan 29
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Politiskainstitutioner, partier och evenemang
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas räcke och trappstegen är utan kontrastmarkering.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Smått & Gott, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

2,5 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas kontrastmarkering på trappstegen. Läs hela anmälan om Smått & Gott …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Smått & Gott
Gatuadress:
Storgatan 28
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2,5 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas kontrastmarkering på trappstegen.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Internationell Press & Spel, Landskrona, 2005-10-24


Anmälningsdatum: 2005-10-24, Diskrimineringsdatum: 2005-10-24

3 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas kontrastmarkering på trappstegen och räcket är för kort. Läs hela anmälan om Internationell Press & Spel …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Internationell Press & Spel
Gatuadress:
Storgatan 29
Postnummer och ort:
261 31 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-10-24 (Anmälningsdatum: 2005-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg (jag använder rullstol).

Dessutom saknas kontrastmarkering på trappstegen och räcket är för kort.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Landskrona som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ola Alm/Arbetsförmedlingen, Landskrona, 2005-04-04


Anmälningsdatum: 2005-04-04, Diskrimineringsdatum: 2005-04-04

Jag blev utförsäkrad från Aktivitetsgarantin pga att jag var sjukskriven för att jag hade ont i min fot och nu sen 4/4 är jag friskskriven för foten, men min handläggare vägrar att låta mig komma tillbaka till Arbetsförmedlingen pga mina handikapp – jag har nedsatt finmotorik och koordination svårigheter – men jag vet att jag klara av jobb som barnskötare, butik, personlig assistent mm, men jag förlora en praktik tack vare dem och jag tycker att det är diskriminering…. (Uppföljning 2007-03-30) Läs hela anmälan om Ola Alm/Arbetsförmedlingen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ola Alm/Arbetsförmedlingen
Webbadress:
www.ams.se
Gatuadress:
Säbygatan 16
Postnummer och ort:
261 42 Landskrona
Kommun:
Landskrona
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2005-04-04 (Anmälningsdatum: 2005-04-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag blev utförsäkrad från Aktivitetsgarantin pga att jag var sjukskriven för att jag hade ont i min fot och nu sen 4/4 är jag friskskriven för foten, men min handläggare vägrar att låta mig komma tillbaka till Arbetsförmedlingen pga mina handikapp – jag har nedsatt finmotorik och koordination svårigheter – men jag vet att jag klara av jobb som barnskötare, butik, personlig assistent mm, men jag förlora en praktik tack vare dem och jag tycker att det är diskriminering.