Företagarföreningen Möckelnföretagen, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-12-09, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

5 st trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Möckelnföretagen. (Uppföljning 2011-03-10- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Företagarföreningen Möckelnföretagen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Företagarföreningen Möckelnföretagen
Webbadress:
http://www.mockelnforetagen.se/
Gatuadress:
kungsvägen 38
Postnummer och ort:
69131 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-12-09)
Jag utsattes inte själv för diskrimineringen
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

5 st trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Möckelnföretagen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Studiefrämjandet, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-12-09, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

5 st trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Studiefrämjandet Södra Närke och Studiefrämjandets huvudkontor för kännedom, vidarebefordran och åtgärd. Läs hela anmälan om Studiefrämjandet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Studiefrämjandet
Webbadress:
http://www.studieframjandet.se
Gatuadress:
Kungsvägen 38
Postnummer och ort:
69131 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-12-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

5 st trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Studiefrämjandet Södra Närke och Studiefrämjandets huvudkontor för kännedom, vidarebefordran och åtgärd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

MPH Utveckling Cambridgekuren, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

15 cm insteg hindrar besök för kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till MPH Utveckling Cambridgekuren och Cambridgekurens huvudkontor. (Uppföljning 2010-02-01) Läs hela anmälan om MPH Utveckling Cambridgekuren …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MPH Utveckling Cambridgekuren
Webbadress:
http://www.mphutveckling.net
Gatuadress:
Kungsvägen 33
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

15 cm insteg hindrar besök för kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till MPH Utveckling Cambridgekuren och Cambridgekurens huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Lillys Mode AB, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

4 trappsteg hindrar besök för kunder som använder rullstol. Läs hela anmälan om Lillys Mode AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lillys Mode AB
Gatuadress:
Centralplan 3
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

4 trappsteg hindrar besök för kunder som använder rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Viktväktarna, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

3 trappsteg hindrar besök för kunder som använder rullstol. Märkligt nog är lokalen angett som ”HV” (handikappvänlig) på Viktväktarnas hemsida.

En kopia av anmälan har sänts till Viktväktarnas huvudkontor för kännedom och vidarebefordran…. Läs hela anmälan om Viktväktarna …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Viktväktarna
Webbadress:
www.viktvaktarna.se
Gatuadress:
Värmlandsvägen 8
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg hindrar besök för kunder som använder rullstol. Märkligt nog är lokalen angett som ”HV” (handikappvänlig) på Viktväktarnas hemsida.

En kopia av anmälan har sänts till Viktväktarnas huvudkontor för kännedom och vidarebefordran.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Kafé Ekeliden, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

Insteg på 9 cm gör att man inte kommer in om man använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Kafé Ekeliden. Läs hela anmälan om Kafé Ekeliden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kafé Ekeliden
Webbadress:
http://www.ekeliden.se/
Gatuadress:
Centralplan 2
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Insteg på 9 cm gör att man inte kommer in om man använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Kafé Ekeliden.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Svensk Fastighetsförmedling, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

Insteg på 12 cm gör att man inte kommer in om man som kund använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Karlskoga, Svensk Fastighetsförmedlings kundomsbudsman och Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor. Läs hela anmälan om Svensk Fastighetsförmedling …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svensk Fastighetsförmedling
Webbadress:
http://www.svenskfast.se/
Gatuadress:
Bergsmansgatan 4
Postnummer och ort:
69131 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Insteg på 12 cm gör att man inte kommer in om man som kund använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Karlskoga, Svensk Fastighetsförmedlings kundomsbudsman och Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Svensk Fastighetsförmedling.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Stiftelsen Activa, Karlskoga, 2009-09-02


Anmälningsdatum: 2009-09-02, Diskrimineringsdatum: 2009-09-02

5 trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Stiftelsen Activa. Läs hela anmälan om Stiftelsen Activa …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stiftelsen Activa
Webbadress:
http://www.s-activa.se/
Gatuadress:
Kungsvägen 38
Postnummer och ort:
69131 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-09-02 (Anmälningsdatum: 2009-09-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

5 trappsteg i entrén hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Stiftelsen Activa.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Frisör Knopp, Karlskoga, 2009-08-20


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-20

33 cm högt trappsteg, dörröppnare saknas. Besök för kunder som använder rullstol omöjligt.

En kopia av anmälan har sänts till Frisör Knopp. Läs hela anmälan om Frisör Knopp …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Frisör Knopp
Gatuadress:
Värmlandsvägen 3 a
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-20 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

33 cm högt trappsteg, dörröppnare saknas. Besök för kunder som använder rullstol omöjligt.

En kopia av anmälan har sänts till Frisör Knopp.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Chess Royal, Karlskoga, 2009-08-20


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-20

17 cm högt trappsteg, dörröppnare saknas.Besök för kunder som använder rullstol omöjligt. Läs hela anmälan om Chess Royal …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Chess Royal
Gatuadress:
Värmlandsvägen 5 b
Postnummer och ort:
69132 Karlskoga
Kommun:
Karlskoga
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-20 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

17 cm högt trappsteg, dörröppnare saknas.Besök för kunder som använder rullstol omöjligt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Karlskoga kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.