Swedbank, Sollentuna, 2007-09-25


Anmälningsdatum: 2007-09-25, Diskrimineringsdatum: 2007-09-25

Pga att jag är rullstolsburen och en frekvent kund på denna bank tycker jag att bankens förträdare diskriminerar mig då det saknas en dörröppnare in till banken. Det som gör banken så väldigt svår att besöka utan dörröppnare är att marken sluttar nedåt precis utanför lokalen…. Läs hela anmälan om Swedbank …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank
Webbadress:
www.swedbank.se
Gatuadress:
Turebergs torg 1
Postnummer och ort:
191 47 Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-09-25 (Anmälningsdatum: 2007-09-25)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Pga att jag är rullstolsburen och en frekvent kund på denna bank tycker jag att bankens förträdare diskriminerar mig då det saknas en dörröppnare in till banken. Det som gör banken så väldigt svår att besöka utan dörröppnare är att marken sluttar nedåt precis utanför lokalen.

En kopia av denna anmälan har sänts till Swedbank Sollentuna och Swedbanks huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Swedbank Minutenautomat, Sollentuna, 2007-09-25


Anmälningsdatum: 2007-09-25, Diskrimineringsdatum: 2007-09-25

Pga att jag är rullstolsburen och en frekvent kund på denna minutenautomat tycker jag att bankens huvudmän diskriminerar mig då det det saknas en dörröppnare in i till rummet där minutenautomaten finns. Det som gör rummet så väldigt svår att besöka utan dörröppnare är att marken sluttar nedåt precis utanför rummet…. Läs hela anmälan om Swedbank Minutenautomat …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank Minutenautomat
Webbadress:
www.swedbank.se
Gatuadress:
Turebergs torg 1
Postnummer och ort:
191 47 Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-09-25 (Anmälningsdatum: 2007-09-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Pga att jag är rullstolsburen och en frekvent kund på denna minutenautomat tycker jag att bankens huvudmän diskriminerar mig då det det saknas en dörröppnare in i till rummet där minutenautomaten finns. Det som gör rummet så väldigt svår att besöka utan dörröppnare är att marken sluttar nedåt precis utanför rummet.

En kopia av denna anmälan har sänts till Swedbank Sollentuna och Swedbanks huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank/Föreningssparbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Videorullen, Sollentuna, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Lokalen har en cirka 30 cm hög kant in. Detta är diskriminerande för personer som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se. Läs hela anmälan om Videorullen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Videorullen
Webbadress:
www.videorullen.se
Gatuadress:
Sollentuna Centrum, övre däck
Postnummer och ort:
191 47 Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Lokalen har en cirka 30 cm hög kant in. Detta är diskriminerande för personer som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Drop-in klippning, Sollentuna, 2005-08-17


Anmälningsdatum: 2005-08-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-17

Lokalen har en trappa in. Detta är diskriminerande för en person som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Läs hela anmälan om Drop-in klippning …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Drop-in klippning
Gatuadress:
Bygdevägen 10
Postnummer och ort:
191 97, Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2005-08-17 (Anmälningsdatum: 2005-08-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Lokalen har en trappa in. Detta är diskriminerande för en person som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Rixvideo, Sollentuna, 2005-08-17


Anmälningsdatum: 2005-08-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-17

Lokalen har en trappa in. Detta är diskriminerande för en person som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Läs hela anmälan om Rixvideo …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rixvideo
Gatuadress:
Bygdevägen 10
Postnummer och ort:
191 97 Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2005-08-17 (Anmälningsdatum: 2005-08-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Lokalen har en trappa in. Detta är diskriminerande för en person som använder rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.