Tapanis Buss, Haparanda, 2016-08-24


Anmälningsdatum: 2016-09-13, Diskrimineringsdatum: 2016-08-24

Runt 24-25:e augusti ringde jag till företaget Tappanis Buss för att boka en resa från Haparanda till Härnösand. Allt gick bra tills jag sade att jag kommer att resa med min ledarhund. Då sade personen i kundtjänsten att hon måste fråga de som äger företaget om det och återkomma senare…. (Uppföljning 2016-11-23) Läs hela anmälan om Tapanis Buss …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tapanis Buss
Webbadress:
www.tapanis.se
Gatuadress:
Tippvägen 1
Postnummer och ort:
95333 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2016-08-24 (Anmälningsdatum: 2016-09-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Runt 24-25:e augusti ringde jag till företaget Tappanis Buss för att boka en resa från Haparanda till Härnösand. Allt gick bra tills jag sade att jag kommer att resa med min ledarhund. Då sade personen i kundtjänsten att hon måste fråga de som äger företaget om det och återkomma senare. Efter några dagar ringde hon tillbaka och raporterade att jag inte fick ta med mig min ledarhund. På frågan varför, fick jag inget riktigt svar. När jag mejlade dit och bad om en skriftlig förklaring, fick jag inget svar heller.

MAX hamburgerställe, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén har en hög kant och saknar dörröppnare. Beställningsdisken är för hög, så den som sitter i rullstol syns inte.

En kopia av anmälan har sänts till Max huvudkontor för vidarebefordran till Max Haparanda, kännedom och åtgärd. Läs hela anmälan om MAX hamburgerställe …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MAX hamburgerställe
Webbadress:
www.max.se
Gatuadress:
Norra Esplanaden 8
Postnummer och ort:
95331 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har en hög kant och saknar dörröppnare. Beställningsdisken är för hög, så den som sitter i rullstol syns inte.

En kopia av anmälan har sänts till Max huvudkontor för vidarebefordran till Max Haparanda, kännedom och åtgärd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Shell, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Shells huvudkontor för vidarebefordran till Shell Haparanda, kännedom och åtgärd. Läs hela anmälan om Shell …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Shell
Webbadress:
www.shell.se
Gatuadress:
Norra Esplanaden 2
Postnummer och ort:
95331 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Shells huvudkontor för vidarebefordran till Shell Haparanda, kännedom och åtgärd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Haparanda Stadshotell, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén för personer med funktionsnedsättning saknar dörröppnare och har en lite för hög kant.

En kopia av anmälan har sänts till Haparanda Stadshotell. Läs hela anmälan om Haparanda Stadshotell …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Haparanda Stadshotell
Webbadress:
http://www.haparandastadshotell.se/
Gatuadress:
Torget 7
Postnummer och ort:
95331 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén för personer med funktionsnedsättning saknar dörröppnare och har en lite för hög kant.

En kopia av anmälan har sänts till Haparanda Stadshotell.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Jour-livs, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in. Läs hela anmälan om Jour-livs …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jour-livs
Gatuadress:
Torggatan 46
Postnummer och ort:
95332 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Haparanda tingsrätt, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén har trappor och saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Haparanda tingsrätt. Läs hela anmälan om Haparanda tingsrätt …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Haparanda tingsrätt
Webbadress:
http://www.domstol.se/templates/DV_ContactInfo____564.aspx
Gatuadress:
Strandgatan 20
Postnummer och ort:
95324 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Domstolar
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har trappor och saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Haparanda tingsrätt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Solana Center Haparanda, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

Entrén har trappor och saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in. Läs hela anmälan om Solana Center Haparanda …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Solana Center Haparanda
Gatuadress:
Torget 6
Postnummer och ort:
95331 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har trappor och saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Haparanda Stad, Haparanda, 2009-11-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-11-08

I stort sett hela Haparanda stad har höga trottoarer utan avfasningar. Det är svårt eller omöjligt att röra sig med rullstol, rullator eller barnvagn. Läs hela anmälan om Haparanda Stad …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Haparanda Stad
Gatuadress:
Torget
Postnummer och ort:
95385 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-11-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I stort sett hela Haparanda stad har höga trottoarer utan avfasningar. Det är svårt eller omöjligt att röra sig med rullstol, rullator eller barnvagn. Det är tråkigt att när dom väl bygger så tänker dom inte på det.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda, 2009-09-08


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-09-08

Det är massor med trappsteg – ca 8 – och då ska man kunna gå uppför trapporna där det finns en knapp att ringa på så dom hjälper. Men jag som sitter i rullstol kan inte gå upp och trycka på knappen eller hämta hjälp. På bakgården finns det en dörr där det finns hiss. Den är alltid låst, så dom måste komma ut och låsa upp dörren. Det finns inte dörröppnare i hissentrén, samt massor med grejer på sidorna eller inne i hissen som dom måste tömma först…. Läs hela anmälan om Sverigefinska folkhögskolan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sverigefinska folkhögskolan
Webbadress:
http://www.svefi.net/
Gatuadress:
Torget 3
Postnummer och ort:
95324 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2009-09-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det är massor med trappsteg – ca 8 – och då ska man kunna gå uppför trapporna där det finns en knapp att ringa på så dom hjälper. Men jag som sitter i rullstol kan inte gå upp och trycka på knappen eller hämta hjälp. På bakgården finns det en dörr där det finns hiss. Den är alltid låst, så dom måste komma ut och låsa upp dörren. Det finns inte dörröppnare i hissentrén, samt massor med grejer på sidorna eller inne i hissen som dom måste tömma först. Sen när man ska ut, så måste dom gå runt för att låsa upp dörren innan man kan gå ut.

En kopia av anmälan har sänts till Sverigefinska folkhögskolan.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Asplövens sportbar, Haparanda, 2009-09-06


Anmälningsdatum: 2009-11-28, Diskrimineringsdatum: 2009-09-06

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in. Till sofforna och borden runt sofforna är det två trappsteg. Det är trångt att gå runt med rullstolen vid båsen som dom har, det var precis ett par millimeter ifrån att inte komma runt med rullstolen…. Läs hela anmälan om Asplövens sportbar …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Asplövens sportbar
Gatuadress:
Storgatan 82
Postnummer och ort:
95322 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-09-06 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén saknar dörröppnare. Det gör det svårt för mig som använder rullstol att ta mig in. Till sofforna och borden runt sofforna är det två trappsteg. Det är trångt att gå runt med rullstolen vid båsen som dom har, det var precis ett par millimeter ifrån att inte komma runt med rullstolen. Ska kunna sitta med kompisarna vid sofforna som alla andra, men kan inte pga trappstegen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.