Grand samarkand, Växjö, 2017-02-04


Anmälningsdatum: 2017-02-04, Diskrimineringsdatum: 2017-02-04

Jag skulle besöka Grand samarkand med min assistanshund som är under utbildning till Diabeteshund.
Vi blev ombedda av vakten att gå därifrån då assistanshundar under utbildning ej var tillåtna, men att färdiga assistanshunder var ok, att det var direktiv från ansvarig.
Nu är det så att hunden är en medicinsk alarmerande och signalerande assistanshund vilket gör att han arbetar 24h/dygn även nu under utbildning.
Hunden hade tydlig uppmärkning med Sos-hundutbildnings tjänstet… Läs hela anmälan om Grand samarkand …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Grand samarkand
Gatuadress:
Hejaregatan 32
Postnummer och ort:
35246
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2017-02-04 (Anmälningsdatum: 2017-02-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle besöka Grand samarkand med min assistanshund som är under utbildning till Diabeteshund.
Vi blev ombedda av vakten att gå därifrån då assistanshundar under utbildning ej var tillåtna, men att färdiga assistanshunder var ok, att det var direktiv från ansvarig.
Nu är det så att hunden är en medicinsk alarmerande och signalerande assistanshund vilket gör att han arbetar 24h/dygn även nu under utbildning.
Hunden hade tydlig uppmärkning med Sos-hundutbildnings tjänstetäcke och just vid tillfället satt jag ner på en galleria ”soffa” pga mitt blodsocker som var lågt.
Hunden låg stilla mitt framför mig och hade helt fokus på mig. Vi var tvungna att lämna gallerian Grand samarkand på en gång. Detta kändes både jobbigt pga låga värdet, pinsamt och kränkande. Förstår vakten till 100% då han gör sitt jobb. Det jag inte förstår är hur detta får ske då vi haft mailkorrespondens med Centrumchef ******* där han skriver klart och tydligt :

Hej!

Vi har följande policy gällande assistanshundar:
Servicehund/assistanshund för diabetets/epilepsi eller annat är ok om det tydligt framgår att hunden jobbar.
Övning däremot får vi tyvärr hänvisa till annan plats.

Vänliga Hälsningar

********* **********

Centrumchef
Grand Samarkand, Växjö

Min assistanshund jobbar, dygnet runt, alla dagar om året. Även under utbildningen!

Lammhult, Växjö, 2008-10-17


Anmälningsdatum: 2008-10-17, Diskrimineringsdatum: 2008-10-17

Här finns en mängd enkelt avhjälpta hinder:
– stora nivåskillnader vid övergångställen (4-10cm)
– ojämna, lutande, omarkerade och oskyltade biluppställningsplatser för personer med särskilt tillstånd
– ojämna, slitna, lutande gångvägar (Uppföljning 2010-01-22) Läs hela anmälan om Lammhult …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lammhult
Webbadress:
www.vaxjo.se
Gatuadress:
Centrumgatan och Köpmangatan
Postnummer och ort:
Växjö
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-10-17 (Anmälningsdatum: 2008-10-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada, hörselskada, Annat
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Här finns en mängd enkelt avhjälpta hinder:
– stora nivåskillnader vid övergångställen (4-10cm)
– ojämna, lutande, omarkerade och oskyltade biluppställningsplatser för personer med särskilt tillstånd
– ojämna, slitna, lutande gångvägar

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Palladium, Växjö, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Varken hiss eller ramp finnes. Trappsteg; två eller tre, beroende på vilken ingång, samt inne i lokalen; fyra, måste forceras för att komma upp till biografsalongen/aulan, som flitigt används av såväl Växjö Filmstudio samt Folkets Bio, förutom att den hyrs ut till grupper och allmänna tillställningar (t…. (Uppföljning 2007-06-08) Läs hela anmälan om Palladium …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Palladium
Webbadress:
http://www.palladiumevent.com
Gatuadress:
Storgatan 12
Postnummer och ort:
Växjö
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Varken hiss eller ramp finnes. Trappsteg; två eller tre, beroende på vilken ingång, samt inne i lokalen; fyra, måste forceras för att komma upp till biografsalongen/aulan, som flitigt används av såväl Växjö Filmstudio samt Folkets Bio, förutom att den hyrs ut till grupper och allmänna tillställningar (t.ex. skolsamlingar och andra offentliga möten).

Jag var vid tillfället där för att delta i ett offentligt möte som anordnats av F! och möttes av så stora hinder att jag inte kunde ta mig in i lokalen själv eftersom jag sitter i rullstol.

Jag har för flera år sedan (2002 el. 2003) påpekat denna brist för Palladiums ledning, i samband med studentkårsaktiviteter i sagda lokal, och blev då försäkrad om att detta var något de var väl medvetna om och ”jobbade på” att lösa.

Palladium har sedan dess monterat en ringklocka, markerad med handikappsymbol, utanför entrén. Efter att ha ringt på den i flera minuter kom så någon ur personalstaben till min hjälp. Dock räcker det inte med En person för att bära mig i rullstolen, och då de inte hade någon beredskap för detta nödgades personalen ifråga gå in i restaurangköket och hämta kocken till hjälp.
Därifrån fick jag sedan bärhjälp av goda vänner.

Jag anser att Palladium bryter mot PBL 21a§ samt Boverkets byggregler BBR 3:122. Skulle anpassad toalett saknas (vilket jag misstänker) så bryter Palladium även mot BBR:126.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Växjö som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.