Grand samarkand, Växjö, 2017-02-04


Anmälningsdatum: 2017-02-04, Diskrimineringsdatum: 2017-02-04

Jag skulle besöka Grand samarkand med min assistanshund som är under utbildning till Diabeteshund.
Vi blev ombedda av vakten att gå därifrån då assistanshundar under utbildning ej var tillåtna, men att färdiga assistanshunder var ok, att det var direktiv från ansvarig.
Nu är det så att hunden är en medicinsk alarmerande och signalerande assistanshund vilket gör att han arbetar 24h/dygn även nu under utbildning.
Hunden hade tydlig uppmärkning med Sos-hundutbildnings tjänstet… Läs hela anmälan om Grand samarkand …

Lammhult, Växjö, 2008-10-17


Anmälningsdatum: 2008-10-17, Diskrimineringsdatum: 2008-10-17

Här finns en mängd enkelt avhjälpta hinder:
– stora nivåskillnader vid övergångställen (4-10cm)
– ojämna, lutande, omarkerade och oskyltade biluppställningsplatser för personer med särskilt tillstånd
– ojämna, slitna, lutande gångvägar (Uppföljning 2010-01-22) Läs hela anmälan om Lammhult …

Palladium, Växjö, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Varken hiss eller ramp finnes. Trappsteg; två eller tre, beroende på vilken ingång, samt inne i lokalen; fyra, måste forceras för att komma upp till biografsalongen/aulan, som flitigt används av såväl Växjö Filmstudio samt Folkets Bio, förutom att den hyrs ut till grupper och allmänna tillställningar (t…. (Uppföljning 2007-06-08) Läs hela anmälan om Palladium …