Åre Continental Inn, Åre, 2005-10-11


Anmälningsdatum: 2005-10-17, Diskrimineringsdatum: 2005-10-11

I april 2005 höll DUNS Uppsala för tredje gången sitt läger Ski Dare i Åre och vi bodde då på Åre Continental Inn (fd Årevidden). Vid besöket kunde vi konstatera att många delar av hotellet hade stora brister vad gäller tillgängligheten…. Läs hela anmälan om Åre Continental Inn …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Åre Continental Inn
Webbadress:
www.areinn.se
Gatuadress:
Regnbågen 1
Postnummer och ort:
83013 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2005-10-11 (Anmälningsdatum: 2005-10-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I april 2005 höll DUNS Uppsala för tredje gången sitt läger Ski Dare i Åre och vi bodde då på Åre Continental Inn (fd Årevidden). Vid besöket kunde vi konstatera att många delar av hotellet hade stora brister vad gäller tillgängligheten.

Vi har idag skickat ett brev till hotellet med beskrivning av och tips för nedanstående brister:
—–
Receptions- och bardisken
Denna är för hög. Människor som använder rullstol når inte upp till disken och har därför svårt att få kontakt med personalen.

Bubbelpoolerna
Dessa är omöjliga att komma fram till och i på ett lätt sätt när man använder rullstol. Lämplig igång saknas. Här skulle exempelvis ledstänger behövas.

Badbassängen
Här saknas lämplig nedgång och eventuellt lyft, vilket gör det svårt att ta sig ner i och upp ur bassängen.

Duscharna
(Herravdelningen, men gäller troligen också damavdelningen.) Det saknas handtag vid duscharna. Den duschstol som finns är för hög. Här bör exempelvis väggfasta, utfällbara duschstolar monteras. Tänk då på att duschmunstycket/duschslangen måste gå att nå sittande, samt att rullstol ska kunna placeras i närheten utan att bli (alltför) våt.

Ångbastun
Entrén har en tröskel som försvårar att komma in om man använder förflyttningshjälpmedel (rullstol, rullator, etc).

Övrigt
Sannolikt föreligger annan otillgänglighet också i era lokaler, men det kan vi inte bedöma.
—-
Vi anser emellertid inte att det är vår sak att utreda dessa brister och därför gör vi denna anmälan.

Vi finner det anmärkningsvärt att hotellet, som under lång tid haft personer med funktionshinder som kundgrupp, inte har sett till att ordna med tillgängligheten.

Merparten av de hinder vi ovan beskriver utgör brott mot Plan- och bygglagen 17 kap 21 § a, till vilka Boverket utarbetat föreskrifter (BFS 2003:19 HIN). Vi vill därför att HO även sänder vår anmälan till byggnadsnämnden i Åre kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder, men vi hoppas naturligtvis att hotellet förekommer kommunens utredning.

Styrelsen för DUNS Uppsala har beslutat att göra denna anmälan.

Telia, Åre, 2005-04-16


Anmälningsdatum: 2005-04-16, Diskrimineringsdatum: 2005-04-16

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi ville då besöka Telias butik. Det var dock mycket besvärligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan…. Läs hela anmälan om Telia …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Telia
Webbadress:
www.telia.se
Gatuadress:
Åretorget, Box 124
Postnummer och ort:
830 13 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-04-16 (Anmälningsdatum: 2005-04-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi ville då besöka Telias butik. Det var dock mycket besvärligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan. Någon möjlighet att komma ner för oss själva saknas. Vi stod en bra stund och hojtade utanför för att påkalla personalens uppmärksamhet och fick sedan acceptera att bli burna nerför trappan. När vi sedan skulle lämna butiken fick vi vänta på att bli uppburna medan personalen expidierade kunder. Till sin hjälp vid lyften fick personalen ta andra kunder.

Otillgänglighet är diskriminering. Att ha en trappa är samma sak som om man nekat mörkhyade att komma in i butiken. Detta är än mer anmärkningsvärt då Telia är ett före detta helt statligt monopolföretag och numera ett privatiserat företag som staten numera äger aktierna i.

Med tanke på hur marken såg ut (porös jord, enkel att schakta bort) bedömer jag att detta är att klassa som ett enkelt avhjälpt hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen även sänder min anmälan till Åre kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Jag hoppas att Telia/butiksägaren/fastighetsägaren förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, åtgärdar problemet och jag förväntar mig en ursäkt.

Kaktus, Åre, 2005-04-16


Anmälningsdatum: 2005-04-16, Diskrimineringsdatum: 2005-04-16

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi såg då butiken Kaktus och ville besöka den. Det var dock omöjligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan…. Läs hela anmälan om Kaktus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kaktus
Gatuadress:
Åre torg, Box 96
Postnummer och ort:
83013 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-04-16 (Anmälningsdatum: 2005-04-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi såg då butiken Kaktus och ville besöka den. Det var dock omöjligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan. Någon möjlighet att komma ner för oss saknas.

Otillgänglighet är diskriminering. Att ha en trappa är samma sak som om man nekat mörkyade att komma in i butiken.

Att döma av hur marken såg ut (porös jord, enkel att schakta bort) bedömer jag att detta är att klassa som ett enkelt avhjälpt hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen sänder min anmälan till Åre kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Jag hoppas att butiksägaren/fastighetsägaren förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, åtgärdar problemet och jag förväntar mig en ursäkt.

Werséns, Åre, 2005-04-14


Anmälningsdatum: 2005-04-14, Diskrimineringsdatum: 2005-04-14

Jag använder rullstol.

Werséns består av två våningar; på nedervåningen serverar man täljstensbiff, på övervåningen (gatuplan) har man bar och serverar enklare mat som exempelvis pizza. Läs hela anmälan om Werséns …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Werséns
Gatuadress:
Torget, Box 63
Postnummer och ort:
830 13 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-04-14 (Anmälningsdatum: 2005-04-14)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder rullstol.

Werséns består av två våningar; på nedervåningen serverar man täljstensbiff, på övervåningen (gatuplan) har man bar och serverar enklare mat som exempelvis pizza.

Torsdagen den 14 april besökte jag och 7 andra deltagare i ett skidläger som anordnats av DUNS Uppsala Werséns i Åre för att äta. Vi var ca 15 personer totalt, varav 8 personer som använder rullstol. Vi kunde konstatera att det till entrén finns ett steg från ”gatan” (gård) in. Vidare fanns också ett till steg från ”entréhallen” till själva restaurangen. För att klara av dessa steg var de av oss som använder rullstol tvungna att få hjälp. Vi kände oss diskriminerade. Vid förfrågan sade personalen att det fanns ramper men att man inte hade dessa ute permanent. Jag och alla andra upplever detta som att Werséns säger att man inte vill att personer som använder rullstol ska besöka restaurangen.

Lördagen den 16 april besökte jag och en annan av ledarna för skidlägret, som också använder rullstol, ånyo Werséns. Denna gång på deras övervåning för att äta lunch. Det visade sig att man även till denna entré inte brytt sig om att åtgärda det steg som finns från gatan. Väl inne kunde vi konstatera att det finns en väl fungerande och dimensionerad tillgänglig toalett, vilket kan te sig märkligt då inte entrén är tillgänglig.

Vi påtalade problemet för personalen och förklarade att de enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder är skyldiga att ordna detta. Det visade sig också att den person som driver Werséns också är den som äger huset. Fastighetsägare och verksamhetsägare är alltså samma person. Min kompis lämnade sitt namn och sina telefonnummer med anmodan om att ägaren skulle kontakta honom för att diskutera vad Werséns kan göra för att åtgärda sin bristande tillgänglighet.

Nu (2005-05-01), två veckor senare, kan vi konstatera att ägaren inte har hört av sig och jag vill därför anmäla Werséns för diskriminering på grund av att lokalerna är otillgängliga. I det här fallet bör den påpekade otillgängligheten falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen, förutom sin egen utredning, sänder min anmälan som en anmälan om enkelt avhjälpta hinder till Åre kommun. Eftersom jag inte litar på att Åre kommun inlett arbetet med dessa vill jag dock att Handikappombudsmannen gör en egen utredning.

Jag hoppas att Werséns förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, kräver att Werséns åtgärdar sin bristande tillgänglighet och jag, samt hela gruppen av lägerdeltagare, förväntar oss en ursäkt.

Rautjoxa Värdshus, Åre, 2005-04-11


Anmälningsdatum: 2005-04-11, Diskrimineringsdatum: 2005-04-11

10:e till 16:e april var jag ledare för ett skidläger anordnat av DUNS Uppsala. De 8 deltagarna i skidlägret använde samtliga manuella rullstolar. 11-15/5 (5 dagar) åt vi lunch på Rautjoxa Värdshus. Vi kunde under veckan konstatera främst två brister vad gäller tillgängligheten för oss:

1…. Läs hela anmälan om Rautjoxa Värdshus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rautjoxa Värdshus
Webbadress:
www.rautjoxa.se
Gatuadress:
Rödkullen
Postnummer och ort:
83013 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-04-11 (Anmälningsdatum: 2005-04-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

10:e till 16:e april var jag ledare för ett skidläger anordnat av DUNS Uppsala. De 8 deltagarna i skidlägret använde samtliga manuella rullstolar. 11-15/5 (5 dagar) åt vi lunch på Rautjoxa Värdshus. Vi kunde under veckan konstatera främst två brister vad gäller tillgängligheten för oss:

1. Den ramp som leder upp till den av entréerna som är den enda som är tillgänglig för personer som använder rullstol hade upphöjda, tvärgående träräfflor. Dessa är, om vi förstått saken rätt, till för att förhindra halkolyckor och att lättare få bort snö. Problemet är att de är utformade så att de ligger i vägen för rullstolens hjul. Således blir det väldigt svårt att själv komma upp för rampen. För att klara det krävs att man har en vältränad, fullt funktionell överkropp.

2. Rautjoxa Värdshus har en uteveranda. Till denna finns två utgångar. Båda av dessa har höga trösklar som gör att det är väldigt svårt att komma ut och in. För dem som inte har en vältränad, fullt funktionell överkropp är det i princip omöjligt utan hjälp. Att i samma situation dessutom få med sig en bricka med mat, dryck, etc är omöjligt. Möblemanget vid entréerna (både ute och inne) är inte heller genomtänkt, utan gör att svängradien för personer som använder rullstol blir starkt begränsat.

Vi påtalade problemet för personalen och förklarade att de enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder är skyldiga att ordna detta. En annan av lägerledarna lämnade sitt namn och sina telefonnummer till föreståndarinnan med anmodan om att ägaren skulle kontakta honom för att diskutera vad Rautjoxa Värdshus kan göra för att åtgärda sin bristande tillgänglighet.

Nu (2005-05-06), tre veckor senare, kan vi konstatera att ingen från Rautjoxa Värdshus har hört av sig och jag vill därför anmäla Rautjoxa Värdshus för diskriminering på grund av att lokalerna är otillgängliga. I det här fallet bör den påpekade otillgängligheten falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen, förutom sin egen utredning, sänder min anmälan som en anmälan om enkelt avhjälpta hinder till Åre kommun. Eftersom jag inte litar på att Åre kommun inlett arbetet med dessa vill jag dock att Handikappombudsmannen gör en egen utredning.

Jag hoppas att Rautjoxa Värdshus förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, kräver att Rautjoxa Värdshus åtgärdar sin bristande tillgänglighet och jag, samt hela gruppen av lägerdeltagare, förväntar oss en ursäkt.