Lilla paradiset konst och hantverk, Trosa, 2009-10-22

bild på Lilla paradiset konst och hantverk, Trosa, 2009-10-22
Anmälningsdatum: 2009-10-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-10-22

Det går inte att komma in om man använder rullstol då det är ett trappsteg in.

En kopia av anmälan har sänts till Lilla paradiset konst och hantverk. Läs hela anmälan om Lilla paradiset konst och hantverk …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla paradiset konst och hantverk
Webbadress:
http://www.lillaparadiset.com/
Gatuadress:
Östra Långgatan 21
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-10-22 (Anmälningsdatum: 2009-10-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det går inte att komma in om man använder rullstol då det är ett trappsteg in.

En kopia av anmälan har sänts till Lilla paradiset konst och hantverk.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Tre små rum cafe och bageri, Trosa, 2009-10-22

bild på Tre små rum cafe och bageri, Trosa, 2009-10-22
Anmälningsdatum: 2009-10-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-10-22

Omöjligt att ta sig in kund med rörelsehinder eller som användare av rullstol då det är flera trappsteg upp.

En kopia av anmälan har sänts til lTre små rum cafe och bageri Läs hela anmälan om Tre små rum cafe och bageri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tre små rum cafe och bageri
Webbadress:
http://www.tresmarum.com/
Gatuadress:
Östra Långgatan 8
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-10-22 (Anmälningsdatum: 2009-10-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Omöjligt att ta sig in kund med rörelsehinder eller som användare av rullstol då det är flera trappsteg upp.

En kopia av anmälan har sänts til lTre små rum cafe och bageri

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Restaurang Tullhuset, Trosa, 2009-08-25

bild på Restaurang Tullhuset, Trosa, 2009-08-25
Anmälningsdatum: 2009-08-25,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-25

Trappsteg som gör det omöjligt att komma in för kunder som använder rullstol. Finns dock en entré där man möjligtvis skulle kunna komma upp på uteserveringen men då kan man inte ta sig vidare pga nivåskillnaderna. En ”skarp” hög tröskel på väg in i själva restaurangbyggnaden som inte går att komma över med rullstol…. Läs hela anmälan om Restaurang Tullhuset …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Tullhuset
Gatuadress:
Östra Hamnplan
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-25 (Anmälningsdatum: 2009-08-25)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg som gör det omöjligt att komma in för kunder som använder rullstol. Finns dock en entré där man möjligtvis skulle kunna komma upp på uteserveringen men då kan man inte ta sig vidare pga nivåskillnaderna. En ”skarp” hög tröskel på väg in i själva restaurangbyggnaden som inte går att komma över med rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Strand Caféet, Trosa, 2009-08-25

bild på Strand Caféet, Trosa, 2009-08-25
Anmälningsdatum: 2009-08-25,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-25

Trappsteg som gör det omöjligt för cafékunder som använder rullstol att komma in. Läs hela anmälan om Strand Caféet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Strand Caféet
Gatuadress:
Östra Hamnplan 1
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-25 (Anmälningsdatum: 2009-08-25)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg som gör det omöjligt för cafékunder som använder rullstol att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hårtrion, Trosa, 2009-08-25

bild på Hårtrion, Trosa, 2009-08-25
Anmälningsdatum: 2009-08-25,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-25

Trappsteg som gör det omöjligt att komma in för kunder i rullstol. Läs hela anmälan om Hårtrion …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hårtrion
Gatuadress:
Västra Långgatan 22
Postnummer och ort:
61935 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-25 (Anmälningsdatum: 2009-08-25)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg som gör det omöjligt att komma in för kunder i rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Trosa Gnesta Begravningsbyrå, Trosa, 2009-08-25

bild på Trosa Gnesta Begravningsbyrå, Trosa, 2009-08-25
Anmälningsdatum: 2009-08-25,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-25

Trappsteg som gör att man inte kan komma in om man använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Trosa Gnesta Begravningsbyrå. Läs hela anmälan om Trosa Gnesta Begravningsbyrå …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trosa Gnesta Begravningsbyrå
Webbadress:
http://www.trosagnestabegravningsbyra.se
Gatuadress:
V långgatan 20
Postnummer och ort:
61921 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-25 (Anmälningsdatum: 2009-08-25)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg som gör att man inte kan komma in om man använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Trosa Gnesta Begravningsbyrå.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Handelsbanken, Trosa, 2009-08-22

bild på Handelsbanken, Trosa, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Flera trappsteg som gör det omöjligt att som kund i rullstol komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Handelsbanken Trosa och Handelsbankens huvudkontor. Läs hela anmälan om Handelsbanken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken
Webbadress:
http://handelsbanken.se/trosa
Gatuadress:
Torget 6
Postnummer och ort:
61921 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera trappsteg som gör det omöjligt att som kund i rullstol komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Handelsbanken Trosa och Handelsbankens huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Handelsbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Cecces, Trosa, 2009-08-22

bild på Cecces, Trosa, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Omöjligt att komma in om man som kund använder rullstol pga av flera trappsteg.

En kopia av anmälan har sänts till Cecces. Läs hela anmälan om Cecces …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Cecces
Webbadress:
http://www.cecces.se/
Gatuadress:
Torget 1
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Omöjligt att komma in om man som kund använder rullstol pga av flera trappsteg.

En kopia av anmälan har sänts till Cecces.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Klädkammarn, Trosa, 2009-08-22

bild på Klädkammarn, Trosa, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Entrén har ett halvt trappsteg samt en hög tröskel som gör att personer med funktionsnedsättning som använder rullstol eller rollator inte kommer in. Läs hela anmälan om Klädkammarn …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Klädkammarn
Gatuadress:
Torget 1
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har ett halvt trappsteg samt en hög tröskel som gör att personer med funktionsnedsättning som använder rullstol eller rollator inte kommer in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hannas Café, Trosa, 2009-08-22

bild på Hannas Café, Trosa, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

En trappa som är omöjlig för cafébesökare som använder rullstol att ta sig upp för.

En kopia av anmälan har sänts till Hannahs Café. Läs hela anmälan om Hannas Café …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hannas Café
Gatuadress:
Torget 3
Postnummer och ort:
61930 Trosa
Kommun:
Trosa
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

En trappa som är omöjlig för cafébesökare som använder rullstol att ta sig upp för.

En kopia av anmälan har sänts till Hannahs Café.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trosa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.