Boden Taxi, Boden, 2005-12-09


Anmälningsdatum: 2005-12-09, Diskrimineringsdatum: 2005-12-09

Jag beställde en resa till flygplatsen Kallax i Luleå. Men Boden Taxi ringer upp mig och sade att jag inte fick åka delad flygtaxi om jag har rullstol. Jag skulle då vara tvungen att beställa en egen taxi och betala drygt 700 kronor istället för 280 kronor som en delad taxi kostar…. Läs hela anmälan om Boden Taxi …

Restaurang Ahaanthai, Uppsala, 2005-12-04


Anmälningsdatum: 2005-12-04, Diskrimineringsdatum: 2005-12-04

Det är ett par trappsteg i ingången till den thailändska restaurangen Ahaanthai. Detta utestänger och diskriminerar effektivt personer som använder rullstol. Det är dessutom ett brott mot Plan- och bygglagen 17 kap 21 § a och dess föreskrifter – populärt kallade ”enkelt avhjälpta hinder”…. (Uppföljning 2006-10-31) Läs hela anmälan om Restaurang Ahaanthai …