Färdtjänsten i Stockholm, 2018-11-21


Anmälningsdatum: 2018-11-21, Diskrimineringsdatum: 2018-11-21

Anmälaren är 11 år gammal med funktionsnedsättning autism och adhd. Då anmälaren p.g.a sin funktionsnedsättning inte kan nyttja kollektivtrafiken på ett tryggt sätt så har han tillgång till färdtjänst för att kunna ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter och LSS-aktiviteter vid behov…. (Uppföljning 2019-03-21) Läs hela anmälan om Färdtjänsten i Stockholm …

Den ekonomiska politken i Sverige, 2018-11-16


Anmälningsdatum: 2018-11-16, Diskrimineringsdatum: 2018-11-16

Det borde prövas mot CRPD (funktionshinderkonventionen) om det är förenligt med denna att personer med funktionsnedsättning som av myndigheterna bedöms inte ha arbetsförmåga och då fått sjukersättning tillsvidare (förtidspension) ska beskattas hårdare än de som av myndigheterna inte bedöms ha arbetsförmåga pga av ålder…. Läs hela anmälan om Den ekonomiska politken i Sverige …

Kalix kommun, grundskola. 2018-10-29


Anmälningsdatum: 2018-11-12, Diskrimineringsdatum: 2018-10-29

Barnet är autistiskt, högfungerande, han har försökt smälta in i skolan, varit duktig och glad i skolan. Han har hållit ihop och rasat samman när han kommit hem av utmattning. Vi föräldrar har förmedlat barnets mående och tryckt på för att barnet ska få rätt stöd i skolan, vilket skolan tolkat som att vi endast är negativa…. Läs hela anmälan om Kalix kommun …

The Secret Garden, Stockholm, 2018-10-13


Anmälningsdatum: 2018-10-16, Diskrimineringsdatum: 2018-10-13

Klockan var strax efter 02 den 13:e oktober när mitt sällskap och jag ställde oss i kön till The Secret Garden i Gamla Stan i Stockholm. Efter ungefär tio minuter var det vår tur att gå in på klubben, men en dörrvakt förklarade att han inte tänkte släppa in mig eftersom jag använder ledarhund…. Läs hela anmälan om The Secret Garden …

Lunbybadet, Göteborg, 2018-10-07


Anmälningsdatum: 2018-10-17, Diskrimineringsdatum: 2018-10-07

Vi har varit besökare varje vecka i ett par år för att upprätthålla att min dotter till slut inte längre var rädd för vatten. Varje vecka har det varit problem eftersom man måste snabbt upp ur vattnet, oavsett hur kort man varit i, som t ex sist var 7:e till 10:e minut…. Läs hela anmälan om Lunbybadet …

Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad , Karlstad, 2018-09-05


Anmälningsdatum: 2018-09-05, Diskrimineringsdatum: 2018-09-05

Jag har en vuxen son som farit väldigt illa mellan olika regelverk och myndigheter – han har nyligen fått diagnos på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Väntetiden till vuxenhabiliteringen är lång och hans allmäntillstånd blev allt sämre  (arbetslöshet, ständiga krav på motprestation/möten/ansökningar för att få rätt till a-kassa/aktivitetsstöd/försörjning stöd etc…. Läs hela anmälan om Öppenpsykiatrin/socialpsykiatrin Karlstad …