Västtraffik, Göteborg, 2017-03-23


Anmälningsdatum: 2017-03-23, Diskrimineringsdatum: 2017-03-23

Inget utrop på utsidan av spårvagn 10 idag på Valands hållplats kl. 13.05 cirka. Stod och väntade på treans spårvagn. Det kom en vagn utan utrop på utsidan så jag var tvungen att gå på och fråga som så ofta. Nej, det var inte trean utan tian.

Så här får jag göra flera gånger i veckan. Ibland kan det komma tre spårvagnar efter varandra och alla saknar utrop på utsidan. Antingen är utropet avstängt, trasigt eller så är volymen så låg att det inte hörs vad den automat… Läs hela anmälan om Västtraffik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtraffik
Gatuadress:
Valands spårvagnshållplats
Postnummer och ort:
Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-03-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Inget utrop på utsidan av spårvagn 10 idag på Valands hållplats kl. 13.05 cirka. Stod och väntade på treans spårvagn. Det kom en vagn utan utrop på utsidan så jag var tvungen att gå på och fråga som så ofta. Nej, det var inte trean utan tian.

Så här får jag göra flera gånger i veckan. Ibland kan det komma tre spårvagnar efter varandra och alla saknar utrop på utsidan. Antingen är utropet avstängt, trasigt eller så är volymen så låg att det inte hörs vad den automatiska rösten säger.

Det här har jag ringt och mejlat till Västtraffik och Spårvägen om enda sedan jag flyttade till Göteborg för fyra år sedan. Det har inte skett någon förbättring. Nu vill jag att DO prövar om det här kan räknas som diskriminering på grund av otillgänglighet.

Som ett tankeexperiment kan man fundera på hur seende människor skulle reagera om var tredje spårvagn var utan skyllt eller med så suddiga skyltar att det inte gick att läsa.

Haket, Göteborg, 2016-06-13

bild på Haket, Göteborg, 2016-06-13
Anmälningsdatum: 2016-07-03,
Diskrimineringsdatum: 2016-06-13

Ett trappsteg gjorde att jag som rullstolsanvändare inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Haket …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Haket
Webbadress:
www.haketpub.se/
Gatuadress:
Första Långgatan 32
Postnummer och ort:
41327 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-06-13 (Anmälningsdatum: 2016-07-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gjorde att jag som rullstolsanvändare inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Chelsea, Göteborg, 2013-08-01


Anmälningsdatum: 2013-08-01, Diskrimineringsdatum: 2013-08-01

Gick in i affären med min son som sitter i rullstol, assistent +2 syskon var med. Expediten säger att de ej accepterar rullstolar utan ber oss att ta ut min son ur affären. Läs hela anmälan om Chelsea …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Chelsea
Gatuadress:
Kungsgatan 65
Postnummer och ort:
41108 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2013-08-01 (Anmälningsdatum: 2013-08-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Gick in i affären med min son som sitter i rullstol, assistent +2 syskon var med. Expediten säger att de ej accepterar rullstolar utan ber oss att ta ut min son ur affären. Assistenten säger då men han kan ej gå el stå själv. Då säger expediten att då får han antingen vänta utanför el så får ni alla gå

Lilla Tavernan, 41310, 2013-01-25

bild på Lilla Tavernan, 41310, 2013-01-25
Anmälningsdatum: 2013-02-17,
Diskrimineringsdatum: 2013-01-25

Jag kunde inte med min permobil komma in i restaurangen på grund av en högre tvär och sned tröskel. Det skulle vara enkelt att åtgärda. (Uppföljning 2016-07-03) Läs hela anmälan om Lilla Tavernan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla Tavernan
Webbadress:
http://www.lillatavernan.se/
Gatuadress:
Olivedalsgatan 17
Postnummer och ort:
41310
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2013-01-25 (Anmälningsdatum: 2013-02-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte med min permobil komma in i restaurangen på grund av en högre tvär och sned tröskel. Det skulle vara enkelt att åtgärda.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Café Ethel´s, 41308, 2012-03-20

bild på Café Ethel´s, 41308, 2012-03-20
Anmälningsdatum: 2012-11-19,
Diskrimineringsdatum: 2012-03-20

Jag har varit besökare på detta kafé väldigt många gånger. Vid en tidpunkt togs något mattliknande underlag bort och tröskeln blev omöjlig att forcera med min permobil. Jag har påtalat att jag inte längre kan komma in. Detta kan enkelt avhjälpas med en liten kil och problemet skulle vara ur värden…. Läs hela anmälan om Café Ethel´s …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Café Ethel´s
Webbadress:
http://ethels.se/
Gatuadress:
Linnégatan 72
Postnummer och ort:
41308
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-03-20 (Anmälningsdatum: 2012-11-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit besökare på detta kafé väldigt många gånger. Vid en tidpunkt togs något mattliknande underlag bort och tröskeln blev omöjlig att forcera med min permobil. Jag har påtalat att jag inte längre kan komma in. Detta kan enkelt avhjälpas med en liten kil och problemet skulle vara ur värden. Jag har mötts av total oförståelse angående detta som jag anser är ett mycket enkelt avhjälpt hinder, en ca 7 cm tvär kant.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

7-Eleven, Göteborg, 2011-10-17

bild på 7-Eleven, Göteborg, 2011-10-17
Anmälningsdatum: 2011-10-18,
Diskrimineringsdatum: 2011-10-17

Jag kommer bara precis innanför dörren till butiken men kan inte sittandes i min rullstol handla eller komma till kassan på grund av trappsteg innanför dörren. Det finns dock en annan ingång utan trappsteg som ej används som ingång alls!… Läs hela anmälan om 7-Eleven …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
7-Eleven
Webbadress:
http://www.7-eleven.se/
Gatuadress:
Linnégatan 1
Postnummer och ort:
41304 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2011-10-17 (Anmälningsdatum: 2011-10-18)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kommer bara precis innanför dörren till butiken men kan inte sittandes i min rullstol handla eller komma till kassan på grund av trappsteg innanför dörren. Det finns dock en annan ingång utan trappsteg som ej används som ingång alls!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

ELON – RABATTFYND AB, Göteborg, 2011-10-17

bild på ELON - RABATTFYND AB, Göteborg, 2011-10-17
Anmälningsdatum: 2011-10-18,
Diskrimineringsdatum: 2011-10-17

Jag kunde inte komma in med min rullstol och handla pga ett trappsteg. Läs hela anmälan om ELON – RABATTFYND AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ELON – RABATTFYND AB
Webbadress:
http://www.elon.se/linnegatan/
Gatuadress:
Linnegatan 11
Postnummer och ort:
41304 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-10-17 (Anmälningsdatum: 2011-10-18)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte komma in med min rullstol och handla pga ett trappsteg.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Gårda textil, Göteborg, 2011-08-31

bild på Gårda textil, Göteborg, 2011-08-31
Anmälningsdatum: 2011-09-15,
Diskrimineringsdatum: 2011-08-31

Jag vill väldigt gärna handla tyg men kan inte komma in i butiken med min rullstol. Två enskilda trappsteg en bit ifrån varandra hindrar mig. Läs hela anmälan om Gårda textil …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gårda textil
Webbadress:
http://www.gardatextil.se
Gatuadress:
Kungsgatan 7
Postnummer och ort:
41119 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-08-31 (Anmälningsdatum: 2011-09-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vill väldigt gärna handla tyg men kan inte komma in i butiken med min rullstol. Två enskilda trappsteg en bit ifrån varandra hindrar mig.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Mrs Chows, Göteborg, 2011-08-11

bild på Mrs Chows, Göteborg, 2011-08-11
Anmälningsdatum: 2011-08-11,
Diskrimineringsdatum: 2011-08-11

Jag kunde inte komma in med min rullstol på grund av ett trappsteg och de hade heller ingen ramp att lägga ut. Läs hela anmälan om Mrs Chows …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mrs Chows
Gatuadress:
Västra Hamngatan 24
Postnummer och ort:
41117 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2011-08-11 (Anmälningsdatum: 2011-08-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte komma in med min rullstol på grund av ett trappsteg och de hade heller ingen ramp att lägga ut.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Lester, Göteborg, 2011-08-11

bild på Lester, Göteborg, 2011-08-11
Anmälningsdatum: 2011-08-11,
Diskrimineringsdatum: 2011-08-11

Jag kunde inte komma in i skoaffären med min rullstol och kolla på skor på grund av ett trappsteg och de hade heller ingen ramp att lägga ut. Läs hela anmälan om Lester …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lester
Webbadress:
www.lester.se
Gatuadress:
Södra Larmgatan 9
Postnummer och ort:
41116 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2011-08-11 (Anmälningsdatum: 2011-08-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte komma in i skoaffären med min rullstol och kolla på skor på grund av ett trappsteg och de hade heller ingen ramp att lägga ut.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.