Lunbybadet, Göteborg, 2018-10-07


Anmälningsdatum: 2018-10-17, Diskrimineringsdatum: 2018-10-07

Vi har varit besökare varje vecka i ett par år för att upprätthålla att min dotter till slut inte längre var rädd för vatten. Varje vecka har det varit problem eftersom man måste snabbt upp ur vattnet, oavsett hur kort man varit i, som t ex sist var 7:e till 10:e minut…. Läs hela anmälan om Lunbybadet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lunbybadet
Webbadress:
https://www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lundbybadet/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DcycXA0cXQ1MfQK8Qg0NQsz0C7IdFQEFgWQj/
Gatuadress:
Lantmannagatan 5
Postnummer och ort:
41715 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2018-10-07 (Anmälningsdatum: 2018-10-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi har varit besökare varje vecka i ett par år för att upprätthålla att min dotter till slut inte längre var rädd för vatten. Varje vecka har det varit problem eftersom man måste snabbt upp ur vattnet, oavsett hur kort man varit i, som t ex sist var 7:e till 10:e minut. Det ska ske direkt; snabbt och detta med ojämna mellanrum för att ställa sig i kö, för det får inte vara mer än 20 personer i bassängen.

Med en NPF diagnos, kan jag inte förklara, och hen kan inte förstå varför – vi kommer inte upp fort nog, och kommer vi upp så hamnar vi sist och dagen blir förstörd. Hinner vi inte upp så kommer personal och förföljer oss, verbalt med att upprepa att det är rättvist och/eller blänger. Personalen vägrar att förstå att vi klarar inte av detta. Vi kan varken snabbt ställa oss i kö, eller stå i kö till nästa omgång – för jag kan inte förklara något av detta. Hen förstår det inte. Och förstår man inte, så blir dagen förstörd – jag kan inte avleda så länge, för vi är ju i ett badhus man inte får bada i… Vi tvingas gå därifrån, och nu har vi inte kunnat gå dit i rädsla för att personalen vägrar konsekvent vecka efter vecka, månad efter månad – vägrar att förstå. Dom ser det som rättvist att någon som inte klarar av detta, ändå ska tvingas in i det och få hela dagen förstörd – och ändå inte förstå varför vi ska upp och ur badet gång på gång.

Man påstår i sin information att man är anpassad för diagnoser som innefattar se citat: ”Bearbeta, tolka och förmedla” – se Tillgänglighetsinformation. Men man är ju inte anpassad eller kunnig inom detta.

Västtrafik AB, Skövde, 2018-01-19


Anmälningsdatum: 2018-01-19, Diskrimineringsdatum: 2018-01-19

Västtrafik har helt igenom oanvändbara appar för iphone både för reseplanering samt biljettköp. Reseplaneraren fungerar inte alls med skärmläsaren Voice over på iphone. Går ej söka resor då reseförslagen saknar information om typ av fordon, spårvagn, buss mm samt linjens nummer…. Läs hela anmälan om Västtrafik AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtrafik AB
Webbadress:
http://www.vasttrafik.se
Gatuadress:
Box 123
Postnummer och ort:
54123 Skövde
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2018-01-19 (Anmälningsdatum: 2018-01-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Västtrafik har helt igenom oanvändbara appar för iphone både för reseplanering samt biljettköp. Reseplaneraren fungerar inte alls med skärmläsaren Voice over på iphone. Går ej söka resor då reseförslagen saknar information om typ av fordon, spårvagn, buss mm samt linjens nummer. Texten på ebjekt såsom knappar och andra kontroller saknas eller är på engelska blandat med svenska.
Att köpa biljett eller olika kort är helt omöjligt för användare av Voice over då appen Västtrafik to go appen är helt igenom otillgänglig. Alla knappar och kontroller saknar ettiketter. Voice over säger bara knapp eller inget alls.
Detta gör att den synskadade eller helt blinda användaren av iphone inte kan resa med Västtrafik då det ej går köpa biljetter i denna app och det går ej köpa biljetter på fordonen. Att söka resa fungerar ej heller. Resenärer får då istället använda färdtjänst.
Detta anser jag diskriminerar synskadade resenärer. Andra trafikbolag runt om fungerar mycket bättre, t ex värmlandstrafiken samt hallandstrafiken som har tillgängliga appar.
Västtrafiks hemsida är också numera helt oanvändbar med förstoringsprogram då datorn helt låser sig när man går in på hemsidan. Med skärmläsare fungerar hemsidan mycket dåligt och är svårnavigerad.

Västtraffik, Göteborg, 2017-03-23


Anmälningsdatum: 2017-03-23, Diskrimineringsdatum: 2017-03-23

Inget utrop på utsidan av spårvagn 10 idag på Valands hållplats kl. 13.05 cirka. Stod och väntade på treans spårvagn. Det kom en vagn utan utrop på utsidan så jag var tvungen att gå på och fråga som så ofta. Nej, det var inte trean utan tian.

Så här får jag göra flera gånger i veckan. Ibland kan det komma tre spårvagnar efter varandra och alla saknar utrop på utsidan. Antingen är utropet avstängt, trasigt eller så är volymen så låg att det inte hörs vad den automat… Läs hela anmälan om Västtraffik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtraffik
Gatuadress:
Valands spårvagnshållplats
Postnummer och ort:
Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2017-03-23 (Anmälningsdatum: 2017-03-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Inget utrop på utsidan av spårvagn 10 idag på Valands hållplats kl. 13.05 cirka. Stod och väntade på treans spårvagn. Det kom en vagn utan utrop på utsidan så jag var tvungen att gå på och fråga som så ofta. Nej, det var inte trean utan tian.

Så här får jag göra flera gånger i veckan. Ibland kan det komma tre spårvagnar efter varandra och alla saknar utrop på utsidan. Antingen är utropet avstängt, trasigt eller så är volymen så låg att det inte hörs vad den automatiska rösten säger.

Det här har jag ringt och mejlat till Västtraffik och Spårvägen om enda sedan jag flyttade till Göteborg för fyra år sedan. Det har inte skett någon förbättring. Nu vill jag att DO prövar om det här kan räknas som diskriminering på grund av otillgänglighet.

Som ett tankeexperiment kan man fundera på hur seende människor skulle reagera om var tredje spårvagn var utan skyllt eller med så suddiga skyltar att det inte gick att läsa.

Haket, Göteborg, 2016-06-13

bild på Haket, Göteborg, 2016-06-13
Anmälningsdatum: 2016-07-03,
Diskrimineringsdatum: 2016-06-13

Ett trappsteg gjorde att jag som rullstolsanvändare inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Haket …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Haket
Webbadress:
www.haketpub.se/
Gatuadress:
Första Långgatan 32
Postnummer och ort:
41327 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-06-13 (Anmälningsdatum: 2016-07-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gjorde att jag som rullstolsanvändare inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Chelsea, Göteborg, 2013-08-01


Anmälningsdatum: 2013-08-01, Diskrimineringsdatum: 2013-08-01

Gick in i affären med min son som sitter i rullstol, assistent +2 syskon var med. Expediten säger att de ej accepterar rullstolar utan ber oss att ta ut min son ur affären. Läs hela anmälan om Chelsea …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Chelsea
Gatuadress:
Kungsgatan 65
Postnummer och ort:
41108 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2013-08-01 (Anmälningsdatum: 2013-08-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Gick in i affären med min son som sitter i rullstol, assistent +2 syskon var med. Expediten säger att de ej accepterar rullstolar utan ber oss att ta ut min son ur affären. Assistenten säger då men han kan ej gå el stå själv. Då säger expediten att då får han antingen vänta utanför el så får ni alla gå

Lilla Tavernan, 41310, 2013-01-25

bild på Lilla Tavernan, 41310, 2013-01-25
Anmälningsdatum: 2013-02-17,
Diskrimineringsdatum: 2013-01-25

Jag kunde inte med min permobil komma in i restaurangen på grund av en högre tvär och sned tröskel. Det skulle vara enkelt att åtgärda. (Uppföljning 2016-07-03) Läs hela anmälan om Lilla Tavernan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla Tavernan
Webbadress:
http://www.lillatavernan.se/
Gatuadress:
Olivedalsgatan 17
Postnummer och ort:
41310
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2013-01-25 (Anmälningsdatum: 2013-02-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte med min permobil komma in i restaurangen på grund av en högre tvär och sned tröskel. Det skulle vara enkelt att åtgärda.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Café Ethel´s, 41308, 2012-03-20

bild på Café Ethel´s, 41308, 2012-03-20
Anmälningsdatum: 2012-11-19,
Diskrimineringsdatum: 2012-03-20

Jag har varit besökare på detta kafé väldigt många gånger. Vid en tidpunkt togs något mattliknande underlag bort och tröskeln blev omöjlig att forcera med min permobil. Jag har påtalat att jag inte längre kan komma in. Detta kan enkelt avhjälpas med en liten kil och problemet skulle vara ur värden…. Läs hela anmälan om Café Ethel´s …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Café Ethel´s
Webbadress:
http://ethels.se/
Gatuadress:
Linnégatan 72
Postnummer och ort:
41308
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-03-20 (Anmälningsdatum: 2012-11-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit besökare på detta kafé väldigt många gånger. Vid en tidpunkt togs något mattliknande underlag bort och tröskeln blev omöjlig att forcera med min permobil. Jag har påtalat att jag inte längre kan komma in. Detta kan enkelt avhjälpas med en liten kil och problemet skulle vara ur värden. Jag har mötts av total oförståelse angående detta som jag anser är ett mycket enkelt avhjälpt hinder, en ca 7 cm tvär kant.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

7-Eleven, Göteborg, 2011-10-17

bild på 7-Eleven, Göteborg, 2011-10-17
Anmälningsdatum: 2011-10-18,
Diskrimineringsdatum: 2011-10-17

Jag kommer bara precis innanför dörren till butiken men kan inte sittandes i min rullstol handla eller komma till kassan på grund av trappsteg innanför dörren. Det finns dock en annan ingång utan trappsteg som ej används som ingång alls!… Läs hela anmälan om 7-Eleven …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
7-Eleven
Webbadress:
http://www.7-eleven.se/
Gatuadress:
Linnégatan 1
Postnummer och ort:
41304 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2011-10-17 (Anmälningsdatum: 2011-10-18)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kommer bara precis innanför dörren till butiken men kan inte sittandes i min rullstol handla eller komma till kassan på grund av trappsteg innanför dörren. Det finns dock en annan ingång utan trappsteg som ej används som ingång alls!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

ELON – RABATTFYND AB, Göteborg, 2011-10-17

bild på ELON - RABATTFYND AB, Göteborg, 2011-10-17
Anmälningsdatum: 2011-10-18,
Diskrimineringsdatum: 2011-10-17

Jag kunde inte komma in med min rullstol och handla pga ett trappsteg. Läs hela anmälan om ELON – RABATTFYND AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ELON – RABATTFYND AB
Webbadress:
http://www.elon.se/linnegatan/
Gatuadress:
Linnegatan 11
Postnummer och ort:
41304 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-10-17 (Anmälningsdatum: 2011-10-18)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte komma in med min rullstol och handla pga ett trappsteg.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Gårda textil, Göteborg, 2011-08-31

bild på Gårda textil, Göteborg, 2011-08-31
Anmälningsdatum: 2011-09-15,
Diskrimineringsdatum: 2011-08-31

Jag vill väldigt gärna handla tyg men kan inte komma in i butiken med min rullstol. Två enskilda trappsteg en bit ifrån varandra hindrar mig. Läs hela anmälan om Gårda textil …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gårda textil
Webbadress:
http://www.gardatextil.se
Gatuadress:
Kungsgatan 7
Postnummer och ort:
41119 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-08-31 (Anmälningsdatum: 2011-09-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vill väldigt gärna handla tyg men kan inte komma in i butiken med min rullstol. Två enskilda trappsteg en bit ifrån varandra hindrar mig.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.