Kitchen Shop, Örnsköldsvik, 2010-09-09


Anmälningsdatum: 2010-09-09, Diskrimineringsdatum: 2010-09-09

Upp till Kitchen Shop:s entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till lokalen. (Uppföljning 2011-07-08) Läs hela anmälan om Kitchen Shop …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kitchen Shop
Webbadress:
http://www.kitchen-shop.se/
Gatuadress:
Köpmang 3
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-09-09 (Anmälningsdatum: 2010-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Kitchen Shop:s entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till lokalen. Kitchen Shop gör sig därmed skyldig till diskriminering.

En kopia av anmälan har sänts till Kitchen Shop

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Galleri 22, Örnsköldsvik, 2010-02-20


Anmälningsdatum: 2010-02-20, Diskrimineringsdatum: 2010-02-20

Ner till Galleri 22;s entrédörr är det 2 trappsteg uthuggna i trottoaren. Efter entredörren är det ytterligare trappsteg ner. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Det är också ett farligt hinder för en synskadad eller blind person. Galleri 22 gör sig därmed skyldig till diskriminering.

En kopia av anmälan har sänts till Galleri 22. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Galleri 22 …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Galleri 22
Webbadress:
http://www.galleri22.se
Gatuadress:
Fabriksgatan 22
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-02-20 (Anmälningsdatum: 2010-02-20)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ner till Galleri 22;s entrédörr är det 2 trappsteg uthuggna i trottoaren. Efter entredörren är det ytterligare trappsteg ner. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Det är också ett farligt hinder för en synskadad eller blind person. Galleri 22 gör sig därmed skyldig till diskriminering.

En kopia av anmälan har sänts till Galleri 22.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Popcorny AB, Örnsköldsvik, 2010-02-16


Anmälningsdatum: 2010-02-21, Diskrimineringsdatum: 2010-02-16

Upp till Popcorny:s entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Popcorny AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Popcorny AB
Gatuadress:
Fabriksgatan 23 B
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-02-16 (Anmälningsdatum: 2010-02-21)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Popcorny:s entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Popcorny gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Allans Skrädderi Husqvarna Viking, Örnsköldsvik, 2010-02-16


Anmälningsdatum: 2010-02-21, Diskrimineringsdatum: 2010-02-16

Upp till Allans Skrädderis entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Allans Skrädderi Husqvarna Viking …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Allans Skrädderi Husqvarna Viking
Gatuadress:
Fabriksgatan 23 A
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-02-16 (Anmälningsdatum: 2010-02-21)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Allans Skrädderis entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Allans Skrädderi gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Café Delicious, Örnsköldsvik, 2010-02-01


Anmälningsdatum: 2010-02-11, Diskrimineringsdatum: 2010-02-01

Upp till Café Delicious entré är det tre trappsteg. Trappan är smal och trång. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till caféet. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Café Delicious …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Café Delicious
Gatuadress:
Torggatan 3
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2010-02-01 (Anmälningsdatum: 2010-02-11)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Café Delicious entré är det tre trappsteg. Trappan är smal och trång. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till caféet. Café Delicious gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mode Caprice, Örnsköldsvik, 2010-01-11


Anmälningsdatum: 2010-02-15, Diskrimineringsdatum: 2010-01-11

Upp till Mode Caprices entrédörr är det tre trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till butiken. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Mode Caprice …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mode Caprice
Gatuadress:
Storgatan 9 C
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-01-11 (Anmälningsdatum: 2010-02-15)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Mode Caprices entrédörr är det tre trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till butiken. Mode Caprice gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_mode_caprice_nygatan__ornskoldsvik_2007-08-18.html

På två år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Evas Frisyrateljé, Örnsköldsvik, 2010-01-11


Anmälningsdatum: 2010-02-15, Diskrimineringsdatum: 2010-01-11

Upp till Evas Frisyrateljés entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till friseringen. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Evas Frisyrateljé …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Evas Frisyrateljé
Webbadress:
www.evasfrisyratelje.se
Gatuadress:
Centralesplanader 13
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-01-11 (Anmälningsdatum: 2010-02-15)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Evas Frisyrateljés entré är det två trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till friseringen. Evas Frisyrateljé gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_evas_frisyratelj%e9_centralesplanaden__ornskoldsvik_2007-08-18.html

På två år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Evas Frisyrateljé.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Himlen Runt Hörnet AB, Örnsköldsvik, 2010-01-11


Anmälningsdatum: 2010-02-15, Diskrimineringsdatum: 2010-01-11

Upp till Himlens Runt Hörnets entré är det fem trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Himlen Runt Hörnet AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Himlen Runt Hörnet AB
Webbadress:
www.himlenrunthornet.se
Gatuadress:
Torggatan 5
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-01-11 (Anmälningsdatum: 2010-02-15)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Himlens Runt Hörnets entré är det fem trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Himlen Runt Hörnet gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_himlen_runt_hornet_ab_centralesplanaden__ornskoldsv_2007-08-18.html

På två år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Himlen Runt Hörnet AB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Rabalder, Örnsköldsvik, 2009-11-13


Anmälningsdatum: 2010-02-20, Diskrimineringsdatum: 2009-11-13

Upp till Rabalders entré är det tre trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Rabalder gör sig därmed skyldig till diskriminering.

En kopia av anmälan har sänts till Rabalder Örnsköldsvik och Rabalders huvudkontor…. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Rabalder …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rabalder
Webbadress:
http://www.rabalder.se/
Gatuadress:
Storgatan 18
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-11-13 (Anmälningsdatum: 2010-02-20)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Rabalders entré är det tre trappsteg. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till affären. Rabalder gör sig därmed skyldig till diskriminering.

En kopia av anmälan har sänts till Rabalder Örnsköldsvik och Rabalders huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Subway, Örnsköldsvik, 2009-10-28


Anmälningsdatum: 2010-02-11, Diskrimineringsdatum: 2009-10-28

Upp till Subway Örnsköldsviks entrédörr är det fem (5) trappsteg. Inne i Subways lokal är det åtta (8) trappsteg upp till beställningsdisken. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till Subway…. (Uppföljning 2010-08-10) Läs hela anmälan om Subway …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Subway
Webbadress:
http://www.subwayeatfresh.se
Gatuadress:
Storgatan 30
Postnummer och ort:
89133 Örnsköldsvik
Kommun:
Örnsköldsvik
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-10-28 (Anmälningsdatum: 2010-02-11)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Upp till Subway Örnsköldsviks entrédörr är det fem (5) trappsteg. Inne i Subways lokal är det åtta (8) trappsteg upp till beställningsdisken. Detta omöjliggör för personer som använder rullstol att ta sig in till Subway. Subway i Örnsköldsvik gör sig därmed skyldig till diskriminering.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_subway_storg__ornskoldsvik_2007-08-18.html

På två år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Subways huvudkontor för vidarebefordran till Subway Örnsköldsvik, kännedom och åtgärd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.