Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda), , 2018-03-22

bild på Swedavia  långtidsparkering P1 (Arlanda), , 2018-03-22bild på Swedavia  långtidsparkering P1 (Arlanda), , 2018-03-22
Anmälningsdatum: 2018-11-09,
Diskrimineringsdatum: 2018-03-22

Vid ankomst till Swedavias långtidsparkering P1 vid Arlanda ska förbetald avgift avläsas genom att mobiltelefonens QR-kod hålls upp mot apparaten vid infartsbommen. QR-kodavläsarens både ovanligt låga samt infällda placering (jämfört med höjd på en normalhög bils sidoruta) gör det onödigt svårt att hålla mobilen under avläsaren även för en bilförare utan handikapp…. Läs hela anmälan om Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sigtuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda)
Webbadress:
https://www.swedavia.se/arlanda/
Gatuadress:
Stockholm Arlanda Flygplats
Postnummer och ort:
Kommun:
Sigtuna
Datum för händelsen:
2018-03-22 (Anmälningsdatum: 2018-11-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid ankomst till Swedavias långtidsparkering P1 vid Arlanda ska förbetald avgift avläsas genom att mobiltelefonens QR-kod hålls upp mot apparaten vid infartsbommen. QR-kodavläsarens både ovanligt låga samt infällda placering (jämfört med höjd på en normalhög bils sidoruta) gör det onödigt svårt att hålla mobilen under avläsaren även för en bilförare utan handikapp. För en förare med funktionshinder i vänster arm innebär det att det är omöjligt att nå avläsaren utan assistans av en medresenär. Förarens medresenär fick följaktligen stiga ur bilen för att gå runt och läsa av koden, varvid vederbörande oturligt nog fick bommen i huvudet, den träffade strax ovanför vänster öga och sårets storlek gjorde att det behövde sys på akuten.

Att avläsarens placering var ett återkommande problem intygades både av den bil vid bommen bredvid som också hade problem med att läsa av sin biljett, liksom av den manliga vakt som var i tjänst och som kom till platsen då olyckan inträffat och som medgav att det var ett välkänt problem att det var svårt att läsa av biljetten vid in- och utfartsbommen samt att han skulle rapportera händelsen.

En utförlig redogörelse av vad som inträffat skickades kort efter händelsen till Swedavia, och kom att besvaras av XX, skadereglerare på Swedavia Airports. Den vakt som vid tillfället patrullerade området åt Swedavias räkning gick tydligen inte att hitta enligt Swedavia (?) , någon rapport av händelsen hade heller ej kommit till deras kännedom och efter en artighetsfras om att de beklagade det inträffade så bollades ärendet och all vidare kontakt över till deras försäkringsgivare AIG att bedöma huruvida Swedavia bär något ansvar. AIGs svar, behäftat med ett antal felaktigheter, var naturligtvis att Swedavia inte kan hållas ansvariga. Som svar på åberopandet att utrustningen ej var handikappanpassad så blev svaret enbart att ”utrustningen var inte defekt, och står i linje med den utrustning som används i branschen”.

Att alla i vårt samhälle, i den utsträckning detta är möjligt, ska ha tillträde till en samhällsfunktion som Arlanda, vår största internationella flygplats med tillhörande parkering, borde vara en självklarhet. P1 långtid är en av Swedavia nyanlagd parkering som togs i bruk så sent som i oktober 2017. I detta fall skulle problemet kunnat åtgärdas med relativt enkla medel. Istället valde man att ignorera det inträffade, inte kommentera de brister i utrustningen som åberopats, inte heller ett ord om att utrustningen skulle ses över… Ett agerande som i mitt tycke är både förvånande och ovärdigt ett stort statligt bolag som Swedavia !

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sigtuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Färdtjänsten Stockholms Läns Landsting, Stockholm, 2017-10-12


Anmälningsdatum: 2017-10-18, Diskrimineringsdatum: 2017-10-12

Jag hade i mitt jobb anlitat en sakkunnig konsult och journalist avseende att göra företsgets webbar och sociala media mera tillgängliga, t ex röstsyntes och syntolkning av bilder, detta i en strävan att vara ett välkomnande företag för alla…. Läs hela anmälan om Färdtjänsten Stockholms Läns Landsting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänsten Stockholms Läns Landsting
Gatuadress:
box 30103
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Sigtuna
Datum för händelsen:
2017-10-12 (Anmälningsdatum: 2017-10-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag hade i mitt jobb anlitat en sakkunnig konsult och journalist avseende att göra företsgets webbar och sociala media mera tillgängliga, t ex röstsyntes och syntolkning av bilder, detta i en strävan att vara ett välkomnande företag för alla. Den sakkunniga jag anlitat är blind och använder ledarhund, vilket ju är ett hjälpmedel.

Efter att personen, som även blivit en vän tillbringat hela förmiddagen hos oss i arbete, skulle hon åka hem till en adress söder om Sthlm. Eftersom hon inte får boka färdtjänst från flygplatsen, inte ens från de olika kontorsbyggnader som ligger utanför terminalområdet och hon på grund av sin reumatism inte orkade ta sig med Arlanda Expresss och tunnelbana bestämde hon sig för att ta en färdtjänst på gatan.

Vi gick tillsammans med ledarhunden till taxistationen vid terminal 5. Då hon skulle åka färdtjänst så var hennes val begränsat vilka bilar/företag hon fick ta. Vid taxistationen gick jag till den första bilen i den långa raden av bilar som utför färdtjänst och sa att det gällde en färdtjänstresa till söder om Sthlm med ledarhund. Sen till nästa bil, sen nästa och nästa…… Några låtsades som att de inte ens fattade vad jag sa, en annan sa att han inte ville ta hund för att han hade en ny bil (?) någon annan sa att han inte kunde för att han inte hade en kortdragare för färdtjänstkort, en ytterligare sa att han inte ville ha hundar i bilen?

När jag hade gått runt där i raden av bilar kom den sk taxivärden och sa: ” Jag hjälper dig”, han såg ju vad som hände och han gick sedan igenom hela raden av bilar, stannade hos alla och frågade dem. När han sedan kom tillbaka till oss vid trottoarkanten så sa han, ”jag är ledsen men ingen vill – och jag kan ju inte tvinga dem”. Han sa även: ”Om hon bara inte haft ledarhund.” En förare flippade ut ett slags visitkort till mig och sa att du kan ju alltid ringa till dem, lite som att han inte alls var en del av varumärket utan att det, var några andra.

Jag tog kortet och ringde till taxiväxel, och där frågade de varför jag inte tog en av bilarna där. Jag sa som det var, de vill inte. Eftersom jag då var upprörd och inte hade lust att larva runt bland taxiförare mera och den som svarade inte visste vad hon skulle göra bad jag att få tala med någon som visste något mera och bättre, varpå hon kopplade mig till en kollega, som hon uttryckte det.

Jag berättade återigen historien och personen sa, vi gör så att jag sänder en bil (det stod ju redan en massa där) så kan ni ta den på gatan så att säga. OK, när kommer den då, frågade jag, om ca 10-15 minuter fick jag till svar. Jag fick även lämna numret till resenären, enligt er växel ville de ha det. Efter ca 10 minuter ringde det en kvinna till henne och sa, jag är här nu, ser du mig? Var inte det en dum fråga? Dels så vimlade det av bilar, säkert 50-60 stycken och sedan hade hon ju, vilket jag mycket TYDLIGT talat om, ringt till en person som hade ledarhund för att hon inte ser, hur skulle hon kunna se er förare??

Till sist hittade hon oss, jag gissar att det var pga ledarhunden – och att vi stod där vid trottoaren, som hon kom fram till oss. Väl framme började hon prata om att hon hade fått beställningen ”fel” från taxiväxeln?? Dvs de hade inte sagt att det var färdtjänst eller ledarhund. Hon pratade högt och gick igenom era interna turer hit och dit, den ena hade gjort si och den andra så och nu hade hon minsann fel uppkörning…. Jag bad att vi skulle slippa höra om era interna rutiner och frågade om vi kunde få den bilen, hon fortsatte mala om era olika rutiner, det var verkligen mycket märkligt alltsammans. Nästan på gränsen till otäckt. Efter att hon hållit på kände både jag och min vän en stor otrygghet med denna person varpå vi sa att vi inte ville åka med henne då hon fortsatte sin litania. Dessutom kunde hon ju enligt vad hon sa inte ta resan som färdtjänst på gatan.

Summa summarum, i drygt 45 minuter stod vi där, med en massa taxibilar som kör färdtjänst, men ingen ville köra, vilket väl är deras uppgift? Det regnade och var svinkallt vilket gjorde att vi blev både kalla och blöta. Detta var en sådan flagrant uppvisning i diskriminering att det inte går att göra bättre om det skulle i något sammanhang behöva illustreras. Det hela avslutades med att personen som behövde åka taxi erbjöds resa genom ett helt annat taxibolag som inte omfattas av färdtjänstuppdraget varpå hennes kostnad för resan blev betydligt dyrare än den färdtjänst som hon beviljats.

Jag är mycket besviken och upprörd över vad vi tvingades vara med om och att vi också utsattes för att under hela förloppet ”var som att vara på scen” det var ständigt under denna tid andra taxiförare och taxikunder som var del av händelsen. Jag vill därför anmäla Färdtjänsten i Stockholm då upphandlingen av Färdtjänst i Stockholm omöjliggjort en färd med taxi för en person pga hjälpmedel, detta från Sveriges största arbetsplats där 17 000 personer arbetar varje dag.

Thai Airways reservation@thaiairways.se på Arlanda, , 2017-05-25


Anmälningsdatum: 2017-10-23, Diskrimineringsdatum: 2017-05-25

Jag fick böta 14 600kr om straff för att jag är handikapppad, PRM person with reduced mobility.
Detta TROTS flera emails i god tid innan. Läs hela anmälan om Thai Airways reservation@thaiairways.se på Arlanda …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Thai Airways på Arlanda
Webbadress:
http://www.thaiairways.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Sigtuna
Datum för händelsen:
2017-05-25 (Anmälningsdatum: 2017-10-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag fick böta 14 600kr om straff för att jag är handikapppad, PRM person with reduced mobility.
Detta TROTS flera emails i god tid innan. Det funkar att gratis ta med hkp-hjälpmedel (inklusive tillbehör t rullstolar i ’Medical Equipment’ märkta Resväskor som tunga batterier och manöverdosa Liko Lift, permogrejer som bord, stå-upp-grejer, diabetessensorer, Glidbrädor, omvårdnadsgrejor som engångshandskar, medicin, våtservetter osv för att ge assistenter skäligt bra arbetsmiljö mm på SAS och Norwegian, men inte på Thai!

DITRESA ARN TILL BKK THAILAND: beskrivs i detta pressmeddelande ’​Handikappad fd Politiker tvingas straffböta MINST 14 600kr för flygchock till Thailand!’
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/handikappad-fd-politiker-tvingas-straffboeta-minst-14-600kr-foer-flygchock-till-thailand-1982660

HEMRESA BKK t ARN
trots nya email + timmars (!) tfn av Thaitalande hjälpare i Thailand ånyo med god framförhållning, VILLE THAI IGEN! HA STRAFFBÖTER FÖR MINA ’Medical Equipment’ märkta väskor + var ånyo HELT Ointresserade av innehåll. De körde med dumt idiotargument typ two wrongs make a right, dvs du fick ju straffböta på hitresan, så samma gäller ju därmed hemresan.’

Nu hade vi redan lämnat kvar mycket hos vänner i Bangkok, och tvingades skippa en stor Medical Equipment väska för att undvika böter trots att min assistent är med i Thais motsv eurobonus-klubb så tilläts ’extravikt’…

Lämnad väska innehöll bla viktiga Permobil rullstolstillbehör + stor manöverdosa mm lift Liko + specialkudde + glidbräda mm.

Vi försökte senare posta hit grejer, men nekades eftersom Thai sköter airmail och vägrar ’om inte togs med av handikappad själv på flygplan’.

Detta är kränkande agerande av ThaiAirways.

 

SAS, Arlanda, 2009-11-22

bild på SAS, Arlanda, 2009-11-22
Anmälningsdatum: 2009-12-03,
Diskrimineringsdatum: 2009-11-22

Är min tid och möjlighet att komma fram i tid mindre viktig än andras på grund av attt jag använder rullstol?

Bakgrund:
Fast i rullstol på Sturup söndag 22 november – Malmö Aviation har precis ställt in flight 186 ursprungligen kl 19.50 till Stockholm. Vi tvingas ta buss utan rullstolsramp/lift till Kastrup, Köpenhamn och där flyga med SAS till Arlanda.

SAS diskriminering:
1) Noll hjälp av SAS huvudansvarige där. Ej ens hjälp komma på bussen från Malmö. Ej hjälp komma f… Läs hela anmälan om SAS …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SAS
Webbadress:
http://www.sas.se
Gatuadress:
Östra Skogsvägen 1
Postnummer och ort:
19060 Arlanda
Kommun:
Sigtuna
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2009-11-22 (Anmälningsdatum: 2009-12-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Är min tid och möjlighet att komma fram i tid mindre viktig än andras på grund av attt jag använder rullstol?

Bakgrund:
Fast i rullstol på Sturup söndag 22 november – Malmö Aviation har precis ställt in flight 186 ursprungligen kl 19.50 till Stockholm. Vi tvingas ta buss utan rullstolsramp/lift till Kastrup, Köpenhamn och där flyga med SAS till Arlanda.

SAS diskriminering:
1) Noll hjälp av SAS huvudansvarige där. Ej ens hjälp komma på bussen från Malmö. Ej hjälp komma före i incheckningskön, trots allt bagage inklusive STORT gåbord som kräver specialcheckin (se BIFOGAT FOTO -där gåbordet ej fick plats), eller hitta till/genom security eller gaten. De vägrade låta assistansen (Falck) komma till check-in trots rullstol.

2) På det försenade planet annonserades tydligen ”vi väntar på några till” – sen kom jag och fick alla onda blickar (folk tror därmed att förseningen var mitt fel).

3) Jag fick ej sitta bredvid min assistent och kunde därför ej äta.

4) När alla andra passagerare gått av, fick jag vänta ytterligare ca 30 min i planet på att få komma av; för att SAS trots löfte ej ringde på assistans förrän EFTER vi landat typ 00.10 i måndags morse. DETTA ÄR SAMMA SAK SOM ATT SJ I STOCKHOLM LOVADE DIREKT MED FRAMFÖRHÅLLNING ATT RINGA O FIXA SÅ JAG FICK KOMMA AV I UPPSALA, MEN EJ GJORDE SÅ UTAN VÄNTADE MED ATT RINGA TILLS VI KOMMIT FRAM!

Som sagt:
Är min tid och möjlighet att komma fram i tid mindre viktig än andras bara för att jag använder rullstol?

Se även denna DN-artikel om DO:s nya brev till ansvariga politiker, samt mina krav:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/do-vill-utvidga-forbudet-mot-diskriminering-1.996523

Utöver av DN nämnd piska (skadestånd) behövs även en morot för att åtgärda gamla hus, bussar, tåg osv (Jo behövs, annars får vi vänta 60 år till!):
HUR KAN TILLGÄNGLIGGÖRANDET FINANSIERAS?
* USA erbjuder även en MOROT: skattelättnader på 15 000 dollar per år till samtliga företag oavsett storlek för tillgänglighetsskapande åtgärder. Sverige saknar motsvarande incitament. Betalar inte svenskar med funktionsnedsättningar skatt precis som amerikaner?

* Samhället sparar pengar på att tillgängliggöra för personer med funktionsnedsättning – exempel: tillgängliggörandet av bussar ökar antalet kunder (bra även för pensionärer, barnvagnar, cyklar, miljön mm!) och därmed är det samhällsekonomiskt lönsamt.

* Fler kan komma i arbete om de utestängande skamfulla murarna äntligen rivs även i Sverige, och ju fler som jobbar ju desto mer växer kakan så vi har mer att dela på! (Exempel på länder som redan rivit murarna: Norge, USA, Sydafrika, UK, Australien, Frankrike mfl)

Läs denna SvD-artikel om att Sverige får tung utländsk kritik av FN + femton (15!) andra bl a för diskriminering av människor med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3770729.svd -vilket min erfarenhet med SJ , SAS & MA är exempel på!

När ska Sverige få åtminstone samma antidiskrimineringslag som Norge har sedan januari 2009?

Varför ska vi förlora mot Norge inte bara i skidåkning?

Kontakta gärna:
Peter Cederholm, diskriminerad, tfn 0708-10 79 44 | email peter@cederholm.net (på www.cederholm.net finns länk till SVT ABCs reportage om SJ-händelsen + långt P3 reportage mm)

Frågor & svar:
Dyrt med handikappanpassning?
det kostar ej ett öre mer för SAS att ringa i förväg och beställa assistans än att rutinmässigt vänta tills EFTER man landat, eller först då man checkat in och folk i kön får vänta på att det först då bokar WCHC assistens, eller hur? (Jag har råkat ut för samma sak massa ggr innan både med SAS och MA, men ej med American, Qantas, Lutfthansa mfl som BOKAR ASSISTENS MED FRAMFÖRHÅLLNING och även bekräftar att man beställt WCHC via email många dagar innan resan!)

Avvägning mellan samhällets kostnader och individens eget ansvar. Hade vi högre skatt eller högre tåg-flyg-priser skulle vi ha råd med mer handikappanpassning? som betalning föreslår jag som sagt den morot USA erbjuder – skatteavdrag för tillgängliggörande . se ovan hur tillggörandet kan finansieras

Om nu Norge likt massa andra länder infört den lag jag vill ha , varför ska vi vara sämre?

LÄR DIG MER OM DISKRIMINERANDE OTILLGÄNGLIGHET I MINA 2 ARTIKLAR PÅ NEWSMILL:
1 NEWSMILL: http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/27/f-d-moderatpolitiker-sverige-utestanger-rullstolsburna

2 newsmill kastar sten i glashus equality summit: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/17/sverige-kastar-sten-i-glashus-nar-man-idag-ar-vard-eu-toppmotet-om-jamlikhet-equaDenna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Märsta pendeltågsstation, Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholm, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-08-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Jag var på invigningen av det nya pendeltåget på Stockholms central. Tänkte följa med på premiärturen som gick till Märsta eller Nynäshamn. Frågade om det var möjligt att komma tillbaka med pendeltåget, eftersom jag sitter i permobil…. Läs hela anmälan om Märsta pendeltågsstation …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Märsta pendeltågsstation, Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Gatuadress:
Postnummer och ort:
120 80 Stockholm
Kommun:
Sigtuna
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag var på invigningen av det nya pendeltåget på Stockholms central. Tänkte följa med på premiärturen som gick till Märsta eller Nynäshamn. Frågade om det var möjligt att komma tillbaka med pendeltåget, eftersom jag sitter i permobil. Det var det inte. Med andra ord, om jag hade åkt med på premiärturen skulle jag inte ha kommit tillbaka eftersom de andra stationerna är otillgängliga!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Sigtuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot SL.

SAS, Sigtuna, 2002-12-18


Anmälningsdatum: 2002-12-18, Diskrimineringsdatum: 2002-12-18

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken…. Läs hela anmälan om SAS …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SAS
Gatuadress:
Arlanda
Postnummer och ort:
Sigtuna
Kommun:
Sigtuna
Verksamhetstyp:
allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2002-12-18 (Anmälningsdatum: 2002-12-18)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
psykiskt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken. SAS har emellertid tagit bort denna möjlighet på grund av besparingar. Vid kontakt med SAS publikrelations och personal som bokar resorna har vi fått följande information.

En kund som i fortsättningen behöver viss assistans kan få detta i mån av tid. Finns det personal över så kan kund få denna hjälp men detta får kunden reda på först vid incheckngsdisken. Har ej personalen tid att hjälpa kund så kan kunden således ej resa denna dag trots bokad biljett.

För att komma förbi detta problem kan man boka in en rullstol till den som egentligen endast behöver viss assistans, då finns det vid incheckningsdisken personal som ska hjälpa kunden. Men vem vill använda sig av detta sätt??

SAS diskriminerar en hel grupp av människor i och med borttagandet av den så kallade MAAS koden ( F.d servicekod på flyg), idag kan endast människor med fysiska funktionshinder vara säker på att få hjälp av SAS.

Sänder med utdrag ur Kommunala handikapprådets protokoll som bilaga.

SAS, Sigtuna, 2002-12-18


Anmälningsdatum: 2002-12-18, Diskrimineringsdatum: 2002-12-18

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken….

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SAS
Gatuadress:
Arlanda
Postnummer och ort:
Sigtuna
Kommun:
Sigtuna
Verksamhetstyp:
allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2002-12-18 (Anmälningsdatum: 2002-12-18)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
psykiskt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken. SAS har emellertid tagit bort denna möjlighet på grund av besparingar. Vid kontakt med SAS publikrelations och personal som bokar resorna har vi fått följande information.

En kund som i fortsättningen behöver viss assistans kan få detta i mån av tid. Finns det personal över så kan kund få denna hjälp men detta får kunden reda på först vid incheckngsdisken. Har ej personalen tid att hjälpa kund så kan kunden således ej resa denna dag trots bokad biljett.

För att komma förbi detta problem kan man boka in en rullstol till den som egentligen endast behöver viss assistans, då finns det vid incheckningsdisken personal som ska hjälpa kunden. Men vem vill använda sig av detta sätt??

SAS diskriminerar en hel grupp av människor i och med borttagandet av den så kallade MAAS koden ( F.d servicekod på flyg), idag kan endast människor med fysiska funktionshinder vara säker på att få hjälp av SAS.

Sänder med utdrag ur Kommunala handikapprådets protokoll som bilaga.