SAS, Sigtuna, 2002-12-18


Anmälningsdatum: 2002-12-18, Diskrimineringsdatum: 2002-12-18

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken…. Läs hela anmälan om SAS …

SAS, Sigtuna, 2002-12-18


Anmälningsdatum: 2002-12-18, Diskrimineringsdatum: 2002-12-18

Scandinavian Airline System – SAS har tagit bort en så kallad servicekod på sina flyg, MAAS. Tidigare har personer som kan gå ombord på planet men ändå behövt viss assistans kunnat boka och få hjälp vid incheckningsdisken….

Posten, Stockholm, 2002-10-28


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2002-10-28

Ar 2002 ska posten omorganiseras. Man ska gå till två olika ställen; ett för att hämta ut paket och ett annat för att hämta ut pengar. Informationen som skickas ut från posten om denna omorganisation är alldeles för svår att läsa…. Läs hela anmälan om Posten …

Posten, Stockholm, 2002-10-22


Anmälningsdatum: 2002-10-22, Diskrimineringsdatum: 2002-10-22

För din kännedom ber jag härmed få översända kopia av mitt klagoformulär till Posten m.a.a icke tillgänglighet för funktionshindrad till postens nya lokaler. Jag har efter 3 veckor ännu inte fått svar från posten.

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
ID-nr7128392
021002

Sedan posten flytt till Hornsgatan 115, vill jag meddela att jag är funktionshindrad och min rullstol kommer inte upp över trappsteget…. Läs hela anmälan om Posten …

Posten, Stockholm, 2002-10-21


Anmälningsdatum: 2002-10-21, Diskrimineringsdatum: 2002-10-21

Sedan posten flytt till Hornsgatan 115, vill jag meddela att jag är funktionshindrad och min rullstol kommer inte upp över trappsteget. Samt på ombyggda gamla postkontoret kommer jag inte längre upp till kassan för att kunna hämta mina pengar då ej hellre längre postkassörskans lucka går att öppna, alltså måste jag ta hjälp av tredje person för att få mina pengar, med alla tillbud det skulle kunna medföra, Lagen om tillgänglighet för funktionshindrade är inte tillgodosedd ioch med denna flytt, vänligen åtgärda…. Läs hela anmälan om Posten …

Valnämnd, Göteborg, 2002-06-26


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2002-06-26

Hej, jag företräder ett politiskt parti för funktionshindrade. Partiet skall ställa upp i Göteborgs kommunalval.

Saken:
När jag tog kontakt med valnämnden i Göteborg för att förhöra mig om distribution av valsedlar fick jag till min förvåning veta att inte alla vallokaler i Göteborg inte är tillgängliga för rullstolsburna. Saken i sig är snudd på grundlagsbrott. För att demokratin stryps. Det är angeläget för både stat och mig att saken åtgärdas. Läs hela anmälan om Valnämnd …