Region Örebo län, 2018-01-21


Anmälningsdatum: 2018-01-13, Diskrimineringsdatum: 2018-01-21

När personer som bor i regionen har en kallelse till en vårdgivare, får man använda den som färdbevis och åka gratis på regionens bussar. Är man däremot färdtjänstkund gäller inte kallelsen som färdbevis. Det betyder att medborgare utan funktionsnedsättning åker gratis medan jag, som är blind och reser med färdtjänst betalar minst 80 kronor per vårdtillfälle…. Läs hela anmälan om Region Örebo län …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
region örebro län
Webbadress:
http://www.regionorebrolan.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2018-01-21 (Anmälningsdatum: 2018-01-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

När personer som bor i regionen har en kallelse till en vårdgivare, får man använda den som färdbevis och åka gratis på regionens bussar. Är man däremot färdtjänstkund gäller inte kallelsen som färdbevis. Det betyder att medborgare utan funktionsnedsättning åker gratis medan jag, som är blind och reser med färdtjänst betalar minst 80 kronor per vårdtillfälle.

Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet, Örebro, 2017-06-02


Anmälningsdatum: 2017-06-24, Diskrimineringsdatum: 2017-06-02

En dörr (utan automatisk dörröppnare) gjorde det svårt att öppna.

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.
En lång kö med människor, ledde mot en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar.
Där stod och satt människor i väntan på att få hjälp.
På höger sida fanns smårum där andra fick hjälp…. Läs hela anmälan om Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Servicekontoret I Örebro Försäkringskassan, pensionsmyndighet, skattemyndighet
Gatuadress:
Slottsgatan 10
Postnummer och ort:
70361 Örebro
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2017-06-02 (Anmälningsdatum: 2017-06-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

En dörr (utan automatisk dörröppnare) gjorde det svårt att öppna.

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.
En lång kö med människor, ledde mot en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar.
Där stod och satt människor i väntan på att få hjälp.
På höger sida fanns smårum där andra fick hjälp.

Till slut blev även jag utplockad ur kön och jag sa att jag ville beställa tid hos någon som kunde hjälpa mig med bostadsbidrag. vår situation passar inte in i mallen och därför ville jag träffa någon som var duktig på att se till helheten.
– ”går inte beställa tid hos någon, ta en nummerlapp och ställ dig där borta”.
Jag väntade och väntade och till slut var det min tur.
– ”går inte att beställa tid – men jag kan hjälpa dig fylla i blanketten i datorn”
När jag ställde frågor om vår speciella situation fick jag till svar;
– ”jag har då aldrig levt på bidrag så jag vet inte hur det fungerar”.
Men jag vill prata med någon som kan bostadsbidrag lite mer ingående.
– ”går inte att beställa tid”

Osv
det slutade med att jag gick därifrån gråtande och fortfarande lika frågande som innan.

Servicekontoret diskriminerar genom att
a) inte ha dörröppnare
b) genom att inte ha någon skriftlig information om hur det hela fungerar
c) genom att inte ha möjlighet att boka en tid för de som behöver extra hjälp
d) genom att inte ge möjlighet att få prata med någon som är mer kunnig istället för en blankettifyllare
e) genom att inte ge möjlighet till personligt samtal i smårum istället för att behöva prata inför alla i kön
f) genom att man måste stå upp vid disken och inte kan sitta.
g) genom att inte ha någon förståelse för att andra kan uppleva situationen som rörig och oförståelig

Swedbank Örebro, Drottninggatan 18B, 70210 Örebro, 2016-11-11


Anmälningsdatum: 2017-06-24, Diskrimineringsdatum: 2016-11-11

Behövde få hjälp i ett enkelt bankärende.

Kom in och där var det en lång kö med människor, kön slutade i tomma intet.
Till höger fanns en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.

Människor var tvungna att stå upp och vänta på att någon skulle hjä… Läs hela anmälan om Swedbank Örebro …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank Örebro
Gatuadress:
Drottninggatan 18B, 702 10 Örebro
Postnummer och ort:
Drottninggatan 18b, 70210 Örebro
Kommun:
Örebro
Datum för händelsen:
2016-11-11 (Anmälningsdatum: 2017-06-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Behövde få hjälp i ett enkelt bankärende.

Kom in och där var det en lång kö med människor, kön slutade i tomma intet.
Till höger fanns en disk där vissa fick hjälp.
Personal verkade godtyckligt plocka ut människor ur kön och hjälpa dem.
Längre bort syntes en lång disk med nummertablåer men ingen dispenser syntes för att ta nummerlappar

Ingen som helst information fanns om hur det fungerade.

Människor var tvungna att stå upp och vänta på att någon skulle hjälpa dem.
Ett par gånger plockade personal ut människor som stod efter mig i kön – dvs väldigt svårt att förstå varför de skulle få hjälp före mig.
Till slut gav jag upp om att få hjälp.

Några veckor senare försökte jag igen.
Samma eländiga kösystem, men nu hade man kompletterat med stolar längs en vägg.
Men först var man tvungen att stå i kön.

Åter igen samma att personal godtyckligt plockade ut folk i kön.
Denna gång blev dock även jag till slut utplockad ur kön och när jag berättade mitt ärende så visade det sig att det inte bara var att byta batteri snabbt utan jag fick en nummerlapp. Och en ny kö.

Swedbank diskriminerar genom att
a) ha ett mycket svårförståligt kösystem
b) genom att inte ha någon skriftlig information om hur det hela fungerar
c) genom att man måste stå upp o kön och inte kan sitta.
d) genom att man måste stå upp när man väl får hjälp.
f) genom att inte ha någon förståelse för att andra kan uppleva situationen som rörig och oförstålig

Att stå upp en längre stund kan vara väldigt ansträngande för många,

universitetssjukhuset örebro (usö), , 2014-10-22


Anmälningsdatum: 2014-10-23, Diskrimineringsdatum: 2014-10-22

Jag skulle på en föreläsning med min arbetsplats. Den annorndades i örebro läns landstings regi och ägde rum på USÖ, universitetssjukhuset i örebro. Läs hela anmälan om universitetssjukhuset örebro (usö) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
universitetssjukhuset örebro (usö)
Webbadress:
www.orebroll.se/uso/
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2014-10-22 (Anmälningsdatum: 2014-10-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle på en föreläsning med min arbetsplats. Den annorndades i örebro läns landstings regi och ägde rum på USÖ, universitetssjukhuset i örebro.

I ingången blev vi vederbörlingen avprickade och önskades välkomna. När vi hade satt oss ner och min ledarhund hade rullat ihop sig under min stol kom en person fram och sa att ledarhunden intekunde få vistas i lokalen, en stor aula för övrigt. Anledningen till det var att en person var så otroligt allergisk mot hund att hon inte skulle kunna vara i lokalen om min ledarhund skulle vara där samtidigt. Denna person hade något slags uppdrag i samband med föreläsningen. Hon skulle intervjua föreläsaren efteråt.

Man föreslog att jag skulle gå ut och lämna min ledarhund i en informationsdisk som fanns utanför aulan. Jag svarade att jag inte ville göra det och att jag ville prata direkt med en person som var allergisk mot hund. det är ju så vi ska göra enligt den överenskommelse som finns mellan synskadades riksförbund och astma/allergiförbundet.(se bilaga 2)

Det tog man ingen hänsyn till. Istället hämtade man något slags chefsperson. En av mina arbetskamrater som var med tror att det var biträdande sjukhuschefen eller möjligen sjukhuschefen, men var osäker på vilket.

Han ställde sej lite ovanför mej i trappan och förklarade att min ledarhund inte kunde vistas i lokalen på grund av denna väldigt hundallergiska person. När jag försökte svara avfärdade han mig genom att börja användna latinska begrepp, något om astmatikus

jag lämnade aulan och sjukhuset och fick avstå från föreläsningen som alltså ingick i mina arbetsuppgifter som anställd inom landstinget i örebro.

jag anser att usö diskriminerade mig när man ville dela på mig och min ledarhund. ledarhunden är ett hjälpmedel och jag behöver den för att säkert kunna förflytta mej, även in i och ut ur lokalen.
Jag anser att usö gjorde fel som inte lät mig och den hundallergiska personen få prata med varandra. Min erfarenhet är att i en sådan stor lokal är det fullt möjligt för båda parter att visstas om man kommer överens om att ha så stort avstånd till varandra som möjligt.
Jag anser att den chefsperson som tillkallades använde osakliga argument (se bilaga 1) .
Jag anser också att han använde oförsvarliga maktmetoder genom att använda medicinska begrepp som han inte kunde vara säker på att jag skulle förstå.

Jag bifogar en text om ledarhundar och hundallergi som professor magnus wickman har skrivit. jag bifogar också överenskommelsen mellan synskadades riksförbund och astma/allergiförbundet som reglerar hur sådana här konfliter ska lösas.

Utgör ledarhundar en risk för allergiker?
I Sverige finns cirka 300 ledarhundar. En procent av Sveriges befolkning uppger svåra besvär av hund. Mer noggrann skattning kan ge en siffra på cirka 50 tusen till 60 tusen svenskar i alla åldrar. Om dessa skulle reagera på allergentillskottet från en ledarhund jämfört med vad som redan finns i omgivningen är osäkert. Några dödsfall på grund av exponering för hund finns inte beskrivet i Sverige. Astma- och andra allergibesvär som kan uppstå kan avhjälpas med astmamedicin.
Bakgrund
Det kan uppkomma konflikt mellan de som är hundallergiska och ledarhundsförare. Skälet Är att allt fler upplever sig hundallergiska eller har på felaktiga grunder fått höra av sjukvården att de ska undvika hundar för att de har antikroppar mot hund vid allergitest. Statistiskt sett är sannolikheten att den gravt hundallergiska personen ska träffa på en ledarhund minimal.
Vid en sådan kontakt är det osäkert om den hundallergiske individen kommer att reagera allergiskt. Med stor säkerhet har denna person vid ett flertal tillfällen reagerat på hundallergen i miljöer där hundar inte vistas utan att ha förstått sambanden, på grund av den allmänt förekommande hundhållningen.
Från Allergikerns synpunkt
Genom pälsbärande sällskapsdjur i samhället är ”bakgrundsbruset” av pälsdjursallergen (hund, katt och häst) högt. Hela tiden utsätts vi för allergenhalter och en stor andel pälsdjursallergiska individer försämras därigenom i sin allergi trots att de undviker pälsdjur. På Sachsska Barnsjukhuset har vi varje år barn som får sprutbehandling mot pälsdjursallergi för att kunna vara socialt integrerade eller klara skolundervisningen. De kan inte undvika pälsdjursallergenet som varken syns eller doftar. När de ser ett pälsdjur i sin närhet är det inte konstigt att de reagerar emotionellt även om inte djuret gör att de faktiskt blir sämre.
Allergisjukas besvär leder lätt till konflikter i samhället då dessa personer är extra miljökänsliga. Allergitestpositivitet mot hund förekommer hos cirka 15 procent av befolkningen, men bara hälften av dessa kan förväntas reagera på pälsdjur och av dessa som reagerar är det bara 5-10% som kan förväntas reagera med svåra symtom, det vill säga mindre än 1% av befolkningen. Djurhållning är vanligt. Beroende på ålder hos dem som undersöks förekommer pälsdjur hos 25 till 50 procent av befolkningen. Allergen från pälsdjur sprids därför till miljöer där djur inte finns, djurägarnas kläder och hår fungerar som transportörer. Detta innebär att i skolor, offentliga lokaler, serviceinrättningar, biografer, restauranger, allmänna transportmedel etcetera, är allergennivåerna från pälsdjur mycket höga .
Allergen från pälsdjur och spridning i omgivningen
Pälsdjursallergen bildas i hundens talgkörtlar, urin och avföring. De fastnar på partiklar i luften och kan hålla sig svävande länge (som dimma). Dessa partiklar fastnar sedan i djurägarens hår och kläder för att sedan avges som pälsdjursallergen där hundar eller hundägare vistas (utan att djuret själv finns där).
Studier har visat att allergen från pälsdjur kan vara lika höga i offentlig miljö som i hem där djur vistas regelbundet. En ryttare som nyligen har ridit och inte bytt om, sprider sannolikt stora allergenmängder.. Vi vet också att fyra till fem timmars vistelse i en genomsnittlig skolmiljö är likställt med att vara hemma en timme hos någon som har katt eller hund. Det finns förstås skolmiljöer som är värre en så.
Från ledarhundsföraren synpunkt
Ledarhunden ökar livskvalitén för den som är gravt synskadad. Ledarhundar är väl dresserade och håller sig lugna, intill sin synskadade förare. Den springer och hoppar inte runt som många sällskapshundar kan göra, som därigenom också lättare sprider allergen.
När ledarhunden rör sig utomhus är det otänkbart att allergenexponeringen från dessa hundar ger ett så stort tillskott i luften att det kan utgöra en hälsorisk för någon.
När ledarhunden rör sig inomhus eller ligger still i offentliga miljöer eller i kommunala transporter avges en viss mängd allergen som sprids i omgivande luft. Allergen från pälsdjur är vattenlösliga, varför en nytvättad ledarhund i de flesta situationer ger ett så litet extra tillskott jämfört med den allergenmängd som redan finns i den omgivande miljön, att det inte innebär en ytterligare hälsorisk för flertalet med hundallergi.
Texten är skriven av:
Magnus Wickman, professor, astma och allergi
Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset
SE 118 83 Stockholm

Till ansvariga i samhället samt
Organisationerna inom
Astma- och Allergiförbundet
och Synskadades Riksförbund.
Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, d v s ett samhälle där både allergiker och synskadade kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra. Frågor om tillgänglighet har därvid stor betydelse.
Vi med allergier eller som är synskadade måste tryggt, säkert och utan att riskera hälsan kunna förflytta oss och vara verksamma runt om i samhället: jag måste kunna färdas, utföra mitt arbete, delta i studier, kulturaktiviteter och ha en innehållsrik fritid.
I vissa, ofta klart avgränsade situationer, inträffar det att intressena och behoven hos människor som är allergiska och synskadade “kolliderar”. Särskilt påtagligt blir detta vid mötet mellan en person som är pälsdjursallergiker och en annan som är ledarhundsförare. Denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.
Hela samhället har ansvar för att se till att det blir tillgängligt för funktionshindrade. Riksdagen har antagit en Nationell Handlingsplan för handikappolitiken som bl a har som mål att samhället utformas så att funktionshindrade blir fullt delaktiga i samhälls-livet till år 2010. Att skapa ett tillgängligt samhället är ett prioriterat område.
Både synskadade och allergiker har samma rätt till delaktighet. Det är därför i första hand ansvariga i samhället som ska finna lösningar på konflikter som uppstår i externa situationer mellan allergiker och synskadade.
Att tänka på:
Vi kan aldrig räkna med att bli betraktade som trovärdiga och bli bemötta med respekt från allmänhetens och samhällets sida, om vi inte själva föregår med gott exempel!
Så här ska vi göra:
Internt:
När problemet dyker upp internt, i vår egen verksamhet, t ex vid utnyttjande av gemensamma lokaler eller lokaler som ligger nära varandra, vid sammankomster där pälsdjursallergiker och ledarhundar kan finnas samtidigt är det ett gemensamt intresse att lösa problemet.
1. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses.
2. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja att lösa problemet.
3. I de flesta fall går detta att åstadkomma, t ex genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja.
4. Om ni inte kan hitta en lösning personerna emellan, koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.
Externt:
När vi möter problemet utanför vår egen verksamhet, t ex i samband med kommunala planeringsfrågor, tillgänglighet till färdmedel, kommunala ordningsstadgar och så vidare, ska vi uppträda tillsammans och stödja varandra.
1. Låt aldrig “Samhällssidan” få övertaget genom att vi agerar mot varandra.
2. Håll ihop! Stötta varandras argument.
3. Hävda att vi, allergiker och synskadade, har samma rätt till delaktighet. Det är den ansvariga partens sak att finna lösningen.
Tiina Nummi Södergren
Ordförande
Synskadades Riksförbund
Ingalill Bjöörn
Ordförande
Astma- och Allergiförbundet

Restaurang Kungen, Örebro, 2012-05-15


Anmälningsdatum: 2012-05-17, Diskrimineringsdatum: 2012-05-15

Efter detta på väg hem, passera jag och min PA en uteservering
solen skiner….blir årets första öl på uteserving (solen skiner ju så sällan, bäst å passa på! (Uppföljning 2013-12-12) Läs hela anmälan om Restaurang Kungen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Kungen
Gatuadress:
Kungsgatan 26
Postnummer och ort:
70211 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-05-15 (Anmälningsdatum: 2012-05-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter detta på väg hem, passera jag och min PA en uteservering
solen skiner….blir årets första öl på uteserving (solen skiner ju så sällan, bäst å passa på!)
Ett jättekliv in till inomhus servering gör det omöjligt
för en rullstol att ta sej in, så vi beslutar oss för:
PA går in och beställer/betalar för en öl.

Så här avlöper konversationen på Kungen i Örebro:

Jaha ska du köpa öl till han där ute?
Ja!
Han i rullstolen?
Ja!
Går du i god för att han kan dricka öl?
Va?
Vi vet ju inte vilka mediciner han går på?
Men han är myndig med råge!

Motvilligt får PA en öl och betalar.

PA kommer ut något upprörd å säger:
Värsta jag varit med om!

Därefter kommer personal från Kungen ut
och säger:
Blev du förvånad? (inte en blick på mej som ska dricka ölen)
Vi kan inte ta ansvar när vi inte vet?

Efter massa dribbel å snack…frågar jag personal:

Jag kan omöjligt ta mej in på er bar, är så högt trappsteg!
(oj han kan prata!)
Så hur bör man göra om man vill dricka en öl på er uteservering?

Det visste inte personalen

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Gallerian Oscar C, Örebro, 2010-05-07


Anmälningsdatum: 2010-05-07, Diskrimineringsdatum: 2010-05-07

Nybyggda gallerian Oscar C i centrala Örebro ägs och förvaltas av Asplunds Fastigheter AB. Gallerian har två ingångar, en från Köpmangatan och en från Kungsgatan. I ingången från Kungsgatan möts besökaren av rulltrappor som för upp till det övre butiksplanet…. (Uppföljning 2010-12-22- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Gallerian Oscar C …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gallerian Oscar C
Webbadress:
http://www.asplundsfastigheter.se/omasplunds/pagaendeprojekt/oscarc.4.6b0479261163cd290cb8000490.html
Gatuadress:
Kungsgatan 10
Postnummer och ort:
70210 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-05-07 (Anmälningsdatum: 2010-05-07)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Nybyggda gallerian Oscar C i centrala Örebro ägs och förvaltas av Asplunds Fastigheter AB. Gallerian har två ingångar, en från Köpmangatan och en från Kungsgatan. I ingången från Kungsgatan möts besökaren av rulltrappor som för upp till det övre butiksplanet. För rullstolsburna och för boende i fastighetens bostadsrätter finns en hiss som leder upp till det övre butiksplanet och vidare upp i fastighetens bostadsdel.

Sedan slutet av förra året är hissen låst så att det endast är de boende som kan använda den. Butiksbesökare som inte kan använda rulltrappan hänvisas till ingången från Köpmangatan – en omväg på flera hundra meter.

En kopia av anmälan har sänts till Asplund Fastigheter.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Postens brevlåda på Stortorget, Örebro, 2009-11-23

bild på Postens brevlåda på Stortorget, Örebro, 2009-11-23
Anmälningsdatum: 2009-11-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-11-23

Brevlådans placering gör det omöjligt för den som sitter i rullstol eller använder rollator att nå brevinkastet.

En kopia av anmälan har sänts till Posten. (Uppföljning 2010-11-26- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Postens brevlåda på Stortorget …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Postens brevlåda på Stortorget
Webbadress:
www.posten.se
Gatuadress:
Stortorget
Postnummer och ort:
Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-11-23 (Anmälningsdatum: 2009-11-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Brevlådans placering gör det omöjligt för den som sitter i rullstol eller använder rollator att nå brevinkastet.

En kopia av anmälan har sänts till Posten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Restaurang Drängen, Örebro, 2008-07-26


Anmälningsdatum: 2008-07-27, Diskrimineringsdatum: 2008-07-26

Lördagen den 26 juli 2008 planerade jag och en vän att gå till restaurang Drängen för ett par timmars trevlig samvaro, god mat och dryck. Både jag och min vän använder ledarhund som förflyttningshjälpmedel. För ungefär ett år sedan besökte vi Drängen och uppskattade mycket den goda maten där…. (Uppföljning 2009-01-03) Läs hela anmälan om Restaurang Drängen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Drängen
Webbadress:
www.drangen.se
Gatuadress:
Oskarsvägen 1
Postnummer och ort:
70214 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-07-26 (Anmälningsdatum: 2008-07-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Lördagen den 26 juli 2008 planerade jag och en vän att gå till restaurang Drängen för ett par timmars trevlig samvaro, god mat och dryck. Både jag och min vän använder ledarhund som förflyttningshjälpmedel. För ungefär ett år sedan besökte vi Drängen och uppskattade mycket den goda maten där. Visserligen krävdes en del diskussion/övertalning för att få personalens tillstånd att komma till restaurangen med våra ledarhundar, men till slut tilläts vi förutsatt att vi satt på uteserveringen. Detta hade vi ingenting emot.

Denna gång blev mottagandet ett annat. Då jag ringde kvällen innan för att boka bord på uteplatsen, möttes jag av stor tveksamhet då personalen fick höra att vi hade ledarhund. Jag berättade att vi hade varit där förut med hundarna, varpå hon sa ungefär: ”Okej, det löser sig på något sätt” och föreslog oss att anlända kl 18.30.

Lördagen visade sig bli en oerhört varm dag varför jag en dryg timme före avtalad tid ringde restaurangen för att höra om uteplatsen befann sig i sol eller skugga. Jag är rätt säker på att det var en annan kvinnlig personal som svarade den här gången och hon upplyste mig utan omsvep om att vi inte fick ha våra hundar på restaurangens uteservering med hänsyn till allergiker. Istället skulle hundarna vara på andra sidan av serveringens staket, dvs på trottoaren, vilken om jag minns rätt befinner sig ett steg ner jämfört med uteplatsens trägolv. Jag upprepade då att vi hade varit på restaurangen förut med våra ledarhundar och att det då hade gått bra att medföra dessa på uteserveringen. Personalen svarade då ungefär så här: ”Jag vet, men så kan man egentligen inte göra eftersom det kan finnas de som är allergiska”. Jag frågade henne vilken skillnad staketet gjorde för allergikerna, en fråga som hon inte besvarade. Istället vidhöll hon att hundarna måste stanna utanför staketet. Jag upplyste henne då om det avtal som finns mellan Synskadades Riksförbund och Allergiförbundet, enligt vilket båda grupperna har samma rätt och att eventuella intressekonflikter ska lösas på plats mellan ledarhundsförarna och allergikerna själva – http://ledarhund.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=16. Jag föreslog personalen att vi vid vår ankomst kunde fråga folk på uteserveringen om de var allergiska och detta samtyckte hon till, men välkomnade oss fortfarande inte att medföra ledarhundarna på uteserveringen.

Jag och min vän blev väldigt nedslagna av detta. Vi hade länge sett fram emot att återkomma till restaurang Drängen och kunde inte alls förstå personalens resonemang. Ledarhundarna är värdefulla arbetande hundar och därför har Livsmedelsverket gett oss möjlighet att medföra dem i livsmedelslokal, se http://ledarhund.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18. Vi kan även använda våra hundar på andra offentliga platser där sällskapshundar inte är välkomna, tex hos myndigheter. Medan vi sitter på ett café eller får hjälp med att göra matinköp i en livsmedelsaffär, ska hunden garanteras en trygg och säker plats där den får vila ostört. Detta för att hunden ska vara beredd att gå i arbete så fort vi återigen behöver dess hjälp med förflyttning. Hur kan jag som inte ser någonting garantera min hund en trygg och säker plats om hunden befinner sig på andra sidan av ett staket där förbipasserande och sannolikt även andra hundar rör sig? Hur ska jag och min vän kunna njuta av mat och samvaro om vi samtidigt måste sitta på helspänn för att höra vad som händer kring våra hundar utanför staketet? Vad säger en sådan policy om personalens inställning till mitt funktionshinder och ledarhundens betydelse för såväl orienteringsförmåga som allmänt välbefinnande?

Personalen visade inte något intresse för min information om avtalet med Astma- & allergiförbundet och var inte beredd att diskutera sin policy mot oss ledarhundsförare. Jag håller det för ytterst otroligt att personalen skulle ha bemött en rökande kund på samma diskriminerande sätt – detta trots att antalet personer som är allergiska mot dofter av olika slag är avsevärt större än antalet hundallergiker. I sin iver att tillmötesgå personer med hundallergi, valde de att helt och hållet köra över mig och min vän, detta därtill helt utan ursäkter eller vilja till diskussion. Deras bemötande vittnade även om stor okunskap på området. Professor Magnus Wickman, Sachsska Barnsjukhuset/Södersjukhuset i Stockholm, har gjort en analys av ledarhundens eventuella risk för allergiker och menar att det är ”Otänkbart att allergenexponeringen från dessa hundar ger ett så stort tillskott i luften att det kan utgöra en hälsorisk för någon”.

Hur som helst, jag och min vän uppfattade restaurangens ”lösning” som oacceptabel och diskriminerande, varför vi valde att avstå från restaurangbesöket. Då jag ringde tillbaka till Drängen för att meddela detta, uppfattade jag personalen som totalt oberörd. Det var uppenbart att jag och min vän inte var några särskilt önskvärda eller viktiga kunder.

En kopia av anmälan har sänts till Restaurang Drängen. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Farbror Melkers Coffeeshop, Örebro , 2007-10-13


Anmälningsdatum: 2007-10-24, Diskrimineringsdatum: 2007-10-13

Vi, tre synskadade som använder ledarhund, öppnade vid 15-tiden dörren till Farbror Melkers Coffeeshop. En manlig anställd frågade irriterat: ”Vad ska ni göra här?”. Vi förklarade att vi ville fika. Han sa att det går inte, man får inte ta in hundar här. Vi upplyste om att det är tillåtet med ledarhund på restaurang. Han bytte då argument och sa att det kan finnas allergiker här inne.

Vid det laget hade en av oss fiskat upp en ledarhundslegitimation. På den står det om Livs… (Uppföljning 2008-07-27) Läs hela anmälan om Farbror Melkers Coffeeshop …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Farbror Melkers Coffeeshop
Gatuadress:
Stortorget 6
Postnummer och ort:
702 11 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-10-13 (Anmälningsdatum: 2007-10-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi, tre synskadade som använder ledarhund, öppnade vid 15-tiden dörren till Farbror Melkers Coffeeshop. En manlig anställd frågade irriterat: ”Vad ska ni göra här?”. Vi förklarade att vi ville fika. Han sa att det går inte, man får inte ta in hundar här. Vi upplyste om att det är tillåtet med ledarhund på restaurang. Han bytte då argument och sa att det kan finnas allergiker här inne.

Vid det laget hade en av oss fiskat upp en ledarhundslegitimation. På den står det om Livsmedelsverkets medgivande och överenskommelsen mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet. Han sa då: ”Jag har inte fått några papper om det här”. Vi sa att han gärna fick läsa på kortet. Han tog det men läste fördmodligen inte särskilt noga.

Istället övergick han till argument nummer tre: Han ville helt enkelt inte, han tänkte inte låta oss komma in oavsettt vad som stod på kortet. Sen påstod han plötsligt att det iallafall var för trångt och att det ju fanns många andra caféer i närheten vi kunde gå till. Två andra gäster på caféet tog då parti för oss och sa att det visst fanns plats och att det här kunde caféet bli anmälda för. Innehavaren/den anställde menade att då fick det bli så.

Vi var tvungna att gå därifrån.

En kopia av anmälan har bland annat sänts till:
Sveriges Ledarhundsförare
Synskadades Riksförbund
Astma- och Allergiförbundet

Nerrikes Allehanda
SR P4 Örebro
TV4 Mälardalen
SVT Tvärsnytt Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Länstrafiken Örebro, Örebro, 2005-12-06


Anmälningsdatum: 2005-12-21, Diskrimineringsdatum: 2005-12-06

Jag är en 49-årig man och lider av en mycket svår ledgångsreumatism. Jag är rullstolsburen och har en eldriven rullstol, en sk Permobil. Däremot kan jag sitta i en vanlig, manuell rullstol en liten stund utan att få väldigt ont och besvärligt med nacke och ländrygg…. Läs hela anmälan om Länstrafiken Örebro …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Länstrafiken Örebro
Webbadress:
www.lanstrafiken.se/orebro
Gatuadress:
Box 8013, Drottningg. 27
Postnummer och ort:
70222 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2005-12-06 (Anmälningsdatum: 2005-12-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är en 49-årig man och lider av en mycket svår ledgångsreumatism. Jag är rullstolsburen och har en eldriven rullstol, en sk Permobil. Däremot kan jag sitta i en vanlig, manuell rullstol en liten stund utan att få väldigt ont och besvärligt med nacke och ländrygg. Jag klarar inte av att rulla mig själv med den manuella rullstolen. Eftersom min sjukdom är mycket aggresiv så behöver jag mycket läkarvård och operationer gång efter annan.

Vad jag känner att jag blir så väldigt diskriminerad pga mitt funktionshinder är då jag ska åka sjukresa från Karlskoga, där jag bor, och till Universitetssjukhuset i Örebro. Länstrafiken i Örebro län är huvudman för sjukresorna och de har en servicelinje där de som ska besöka sjukvården i Örebro får åka med gratis. Åtminstone om man inte har en lite större rullstol. Då kan de inte ta med mig, utan jag är tvungen att åka vanlig rullstolsbuss till en kostnad av 72 kronor enkel väg. Som situationen ser ut för en ensamstående förtidspensionär så är den summan nästan för mycket. Jag har försökt diskutera med Länstrafiken, jag har försökt skrika och göra mig obekväm och jag har försökt gråta för att kunna ta mig till sjukhuset på ett sätt som jag känner är rättvist. Men får ingen gehör över huvud taget. Senast skulle jag läggas in på handkirurgen för att få en protes inopererad i handleden. Som tur var, så skulle en vän, han har en handikappanpassad minibuss, fara in till Örebro i ett ärende. Så jag fick åka med honom. Då jag kom till sjukhuset så fick jag göras i ordning för operation dagen efter. Men oturen var dock framme. Operationen blev inställd pga sjukdom. Men avdelning 27, handkirurgen ordnade en rullstolsbuss till mig utan kostnad. Jag vet inte hur de gjorde, om avdelningen betalade egenavgiften, eller hur de löste det hela. Hur det än är, så blir jag så frustrerad och kränkt av att inte kunna åtnjuta samma resor som andra, som inte har dessa funktionshinder kan åtnjuta.