Vasakronan, Sundbyberg, 2017-02-16

bild på Vasakronan, Sundbyberg, 2017-02-16
Anmälningsdatum: 2017-02-17,
Diskrimineringsdatum: 2017-02-16

Möte hos Myndigheten för delaktighet igår.

RH-P-Plats fanns perfekt intill fast jag/man tvingades köra med rullstol på vägen för att komma till kantstenssänkningen, så jag anser att Sundbyberg stad borde åtgärda detta. (Uppföljning 2017-05-11) Läs hela anmälan om Vasakronan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Vasakronan
Webbadress:
http://vasakronan.se/kontakt
Gatuadress:
Sturegatan 3
Postnummer och ort:
17274 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2017-02-16 (Anmälningsdatum: 2017-02-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Möte hos Myndigheten för delaktighet igår.

RH-P-Plats fanns perfekt intill fast jag/man tvingades köra med rullstol på vägen för att komma till kantstenssänkningen, så jag anser att Sundbyberg stad borde åtgärda detta. Vägen är smalare där, samt att symbol för synskadade syns i markeringen, är inte alla bilister beredda och framförallt inte att det kommer någon i rullstol ut på gatan mellan två bilar.

I själva byggnaden finns det en ganska bra ramp fast jag behövde en lägre ledstång, det ska alltid finns två, så en till bör monteras på rätt nivån.

 

 

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Restaurang Thai Amari, Sundbyberg, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

En nivåskillnad mot gatan in i lokalen gör att man inte kan ta sig in om man sitter i rullstol. Det utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol. Läs hela anmälan om Restaurang Thai Amari …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Thai Amari
Webbadress:
http://www.thaiamari.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 46
Postnummer och ort:
172 35 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

En nivåskillnad mot gatan in i lokalen gör att man inte kan ta sig in om man sitter i rullstol. Det utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Thai Amari.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Pretty Clothes & Accessoriez Stockholm AB, Sundbyberg, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Trappsteg i entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol. Läs hela anmälan om Pretty Clothes & Accessoriez Stockholm AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pretty Clothes & Accessoriez Stockholm AB
Gatuadress:
Sturegatan 23
Postnummer och ort:
172 31 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg i entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

E & N Tapetserare & Inredning AB, Sundbyberg , 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Ett större steg upp i affären gör att det inte går att komma in i lokalen. Det utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol. Läs hela anmälan om E & N Tapetserare & Inredning AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
E & N Tapetserare & Inredning AB
Webbadress:
http://www.en-tapetserare.nu/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 48
Postnummer och ort:
172 35 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett större steg upp i affären gör att det inte går att komma in i lokalen. Det utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till E & N Tapetserare.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Harmony Home, Sundbyberg , 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Två trappsteg i entrén. Ramp kan läggas ut vid behov men förutsätter då att den som kommer i rullstol måste ha någon med sig som kan säga till personalen. (Uppföljning 2011-02-02) Läs hela anmälan om Harmony Home …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Harmony Home
Gatuadress:
Sturegatan 28 B
Postnummer och ort:
172 31 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg i entrén. Ramp kan läggas ut vid behov men förutsätter då att den som kommer i rullstol måste ha någon med sig som kan säga till personalen.

I föreskrifterna om undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) och dess 6 § föreskrivs följande: ”Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas”. I allmänt råd till föreskriften anges att mindre nivåskillnader bör överbryggas, exempelvis med ramper. Råden är inte bindande men genom att följa rådet har man visat att man uppfyllt föreskriften, se 3 § i HIN 1.

I föreskriftstexten anges att hinder skall undanröjas, vilket även stämmer överens med regeringens förslag i proposition 2000/01:48. I den nämnda propositionen, sidan 7, skriver regeringen också att hinder bör vara eliminerade före utgången av år 2010. Innebörden av uttryck som ”undanröja” och ”eliminera” är enligt normalt språkbruk att fullständigt avlägsna något.

Således har Harmony Home och dess fastighetsägare inte åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Marabouparken annex, Sundbyberg, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Flera trappsteg upp till entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol. Extra graverande eftersom det är kommunen som köpt fastigheten och har kulturevenemang där.

En kopia av anmälan har sänts till Marabouparken och Sundbybergs stads allmänna e-postadress…. Läs hela anmälan om Marabouparken annex …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Marabouparken annex
Webbadress:
http://www.marabouparken.se/
Gatuadress:
Esplanaden 13
Postnummer och ort:
172 66 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera trappsteg upp till entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol. Extra graverande eftersom det är kommunen som köpt fastigheten och har kulturevenemang där.

En kopia av anmälan har sänts till Marabouparken och Sundbybergs stads allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Radio & TV-Specialisten AB, Sundbyberg, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Trappsteg in utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Radio- och TV-specialisten. Läs hela anmälan om Radio & TV-Specialisten AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Radio & TV-Specialisten AB
Webbadress:
http://www.radiotvspecialisten.se/
Gatuadress:
Sturegatan 21
Postnummer och ort:
172 31 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg in utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Radio- och TV-specialisten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Sundbybergs Låsservice, AB, Sundbyberg , 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Plan entré, men trappsteg direkt innanför in i lokalen utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Sundbybergs Låsservice. Läs hela anmälan om Sundbybergs Låsservice …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sundbybergs Låsservice, AB
Webbadress:
http://www.sundbybergslasservice.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 70
Postnummer och ort:
172 35 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Plan entré, men trappsteg direkt innanför in i lokalen utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Sundbybergs Låsservice.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Sundbybergs Guldsmedsaffär, Sundbyberg , 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

Trappor i entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Sundbybergs Guldsmedsaffär. (Uppföljning 2011-02-02) Läs hela anmälan om Sundbybergs Guldsmedsaffär …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sundbybergs Guldsmedsaffär
Webbadress:
http://www.smyckepresent.se/
Gatuadress:
Sturegatan 28 A
Postnummer och ort:
172 31 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappor i entrén utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Sundbybergs Guldsmedsaffär.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.