Jönköpings länstrafik, Jönköping, 2017-01-16


Anmälningsdatum: 2017-01-16, Diskrimineringsdatum: 2017-01-16

Åker buss mellan mitt hem i Huskvarna och mitt arbete i Jönköping med JLT. Flertalet gånger nekas jag hjälp av busschaufförerna om att fälla ut den ramp som finns på bussarna. Detta känns diskriminerande mot mig som rullstolsburen. Dessutom får jag ont i ryggen av att hoppa ut ur bussen utan att rampen fälls ut…. Läs hela anmälan om Jönköpings länstrafik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jönköpings länstrafik
Gatuadress:
Jönköpings Länstrafik Box 372
Postnummer och ort:
55115 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2017-01-16 (Anmälningsdatum: 2017-01-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Åker buss mellan mitt hem i Huskvarna och mitt arbete i Jönköping med JLT. Flertalet gånger nekas jag hjälp av busschaufförerna om att fälla ut den ramp som finns på bussarna. Detta känns diskriminerande mot mig som rullstolsburen. Dessutom får jag ont i ryggen av att hoppa ut ur bussen utan att rampen fälls ut. Jag åker främst bussarna i linje 35, 1 och 15.

Hotell Gyllene Uttern, Gränna, 2010-08-08


Anmälningsdatum: 2010-08-12, Diskrimineringsdatum: 2010-08-08

Restaurangen på hotellet har byggts om men inte byggt till en handikapptoalett. Det finns en lös ramp vilket kanske anses vara en åtgärd för att tillgodose kraven på enkelt avhjälpta hinder? (Uppföljning 2011-01-19) Läs hela anmälan om Hotell Gyllene Uttern …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hotell Gyllene Uttern
Webbadress:
http://www.gylleneuttern.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
56392 Gränna
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2010-08-08 (Anmälningsdatum: 2010-08-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Restaurangen på hotellet har byggts om men inte byggt till en handikapptoalett. Det finns en lös ramp vilket kanske anses vara en åtgärd för att tillgodose kraven på enkelt avhjälpta hinder?

En kopia av anmälan har sänts till Hotell Gyllene Uttern.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24

bild på Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24
Anmälningsdatum: 2009-08-24,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Denna bankomat (se bild) sattes upp på en fasad mot Systembolaget, Trädgårdsgatan för cirka 2 år sen.

Knappsatsen sitter för högt (110 cm), kortinsticket sitter ännu högre (cirka 130 cm). Detta hindrar effektivt personer som är sittande i rullstol att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten saknar tal, vilket effektivt hindrar personer med synnedsättning/blindhet, dyslexi (läs och skrivsvårigheter), personer med utvecklingsstörning att ta ut pengar på egen hand.

Bankomate… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Bankomat Smålandsbanken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bankomat Smålandsbanken
Webbadress:
www.smalandsbanken.se
Gatuadress:
Trådgårdsgatan 2A – 2D
Postnummer och ort:
55316 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Denna bankomat (se bild) sattes upp på en fasad mot Systembolaget, Trädgårdsgatan för cirka 2 år sen.

Knappsatsen sitter för högt (110 cm), kortinsticket sitter ännu högre (cirka 130 cm). Detta hindrar effektivt personer som är sittande i rullstol att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten saknar tal, vilket effektivt hindrar personer med synnedsättning/blindhet, dyslexi (läs och skrivsvårigheter), personer med utvecklingsstörning att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten drivs av Smålandsbanken.

En kopia av anmälan har sänts till Smålandsbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23

bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

I början av sommaren öppnades hamnplan som går mellan Hamnpiren/hotellplan – Munksjön, som genomgått en större förändring. De har gjort ett stråk för fotgängare, cyklar mellan ovan nämnda sträcka (Hamnpiren/Hotellplan – Munksjön) stråket de har lagt är någorlunda bra…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Hamnplan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret)
Webbadress:
www.jonkoping.se
Gatuadress:
Jönköpings kommun
Postnummer och ort:
55189 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I början av sommaren öppnades hamnplan som går mellan Hamnpiren/hotellplan – Munksjön, som genomgått en större förändring. De har gjort ett stråk för fotgängare, cyklar mellan ovan nämnda sträcka (Hamnpiren/Hotellplan – Munksjön) stråket de har lagt är någorlunda bra. När man skall gå in på gågatan så finns inget sådant stråk, utan här tvingas man att gå på gatsten som är väldigt hoppigt om man förflyttas med rullstol, rollator, cykel (se bilder).

Vindbron (där fotografen står på bild 1) har man gjort om och lagt trä på gångytorna. Detta blir väldigt halt när det regnat och snöat och träet blir vått.

Ledstråket (se bild 1) slutar utan nån annan markering som talar om vart nästa ledstråk finns.

Intill Handelsbankens fasad (se bild 2) som ligger mot hamnkanalen har man dock lagt den sågade gatstenen vilken är betydligt mer bekvämare att köra på. Dock är denna sträckning väldigt kort (cirka 40 – 50m.) Men för att komma till detta parti har man lagt den o-skurna gatstenen.

Man undrar ju hur kommunen skall klara att undanröja Enkelt avhjälpta hinder när man bygger upp nya ständigt.

En kopia av anmälan har sänts till Jönköpings kommuns allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Einar Nilssons järnhandel, Jönköping, 2009-08-22

bild på Einar Nilssons järnhandel, Jönköping, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Man möts av en hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Dörröppnarautomatik saknas.

Hörselslinga saknas i kassan, vilket gör att hörselskadade inte kan delta på lika villkor…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Einar Nilssons järnhandel …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Einar Nilssons järnhandel
Webbadress:
http://www.nilssonsjarnhandel.se/
Gatuadress:
Klostergatan 13
Postnummer och ort:
55317 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Man möts av en hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Dörröppnarautomatik saknas.

Hörselslinga saknas i kassan, vilket gör att hörselskadade inte kan delta på lika villkor.

En kopia av anmälan har sänts till Einar Nilssons järnhandel.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22

bild på Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Man möts sedan av två tunga dörrar utan dörröppnare, vilket gör det extra svårt då dörrarna öppnas inåt vid inpassering, och man drar i dörrarna mot sig vid utpassering…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Bostads AB Vätterhem …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bostads AB Vätterhem
Webbadress:
http://www.vatterhem.se/
Gatuadress:
Klostergatan 10
Postnummer och ort:
55317 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Man möts sedan av två tunga dörrar utan dörröppnare, vilket gör det extra svårt då dörrarna öppnas inåt vid inpassering, och man drar i dörrarna mot sig vid utpassering. Här kan man lätt sätta dit en dörröppnarautomatik för båda dörrarna som aktiveras med ett knapptryck.

Hörselslinga saknas i reception, vilket gör att hörselskadade inte kan delta på lika villkor.

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Bostads AB Vätterhem.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03

bild på Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03
Anmälningsdatum: 2009-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2009-05-22

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Arriva Sverige AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Arriva Sverige AB
Webbadress:
http://www.arriva.se/
Gatuadress:
S:t Göransvägen 23
Postnummer och ort:
554 54 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2009-05-22 (Anmälningsdatum: 2009-09-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol.

Vi hade först tänkt att åka med linje 26 som skulle gå från A6 center kl. 15.42. På den linjen blev vi helt nekade att åka. Vi testade då att åka med linje 3 som gick 15.46. Där blev vi påsläppta, men en kvinna (ej chauffören vid detta tillfälle), som jobbar för bussbolaget Arriva förklarade för chauffören att en regel säger att den vanliga kollektivtrafiken inte får ta med sig rullstolar med motor på. Om han bröt mot regeln kunde han mista körkortet. Detta är en regel som Jönköpings länstrafik har bestämt. Det gjorde att vi blev avslängda igen och blev hänvisade till färdtjänsten som inte alls är lika flexibel som den vanliga kollektivtrafiken. Saken är också den att vi hade med oss egen portabel ramp som min sambo la ut för att jag skulle kunna rulla på bussen, vilket gjorde att vi INTE behövde anlita chauffören till hjälp. När jag ringde till Trafikupplysningen för Jönköpings länstrafik och förklarade situationen, så sa de att någon sådan regel inte finns, och att vi kunde ta nästa buss.

Jag vill därför anmäla Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva för de oklarheter som finns och för att de diskriminerat mig som användare av rullstol med motor på. Samtidigt vill jag inte att andra ska råka ut för samma sak.

Här pratar man om att man vill att färdtjänstresorna ska minska och uppmanar alla som vill och kan åka kollektivt att göra detta. Detta gäller inte alla uppenbarligen.

4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.”

Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva tillhandahåller en tjänst utanför privat- och familjelivet till allmänheten. Följaktligen anser jag att Jönköpings Länstrafik utsatt mig för direkt diskriminering enligt 4 § första stycket diskrimineringslagen. Om det är så att regeln i händelsebeskrivningen verkligen existerar, i motsats till vad Jönköpings länstrafik uppgivit till mig, utsätter man dessutom alla människor som använder elrullstolar/mindre elmopeder för indirekt diskriminering. Detta eftersomregeln framstår som neutral och berättigad, men i själva verket inte är berättigad och speciellt drabbar människor med funktionsnedsättningen rörelsehinder. Det finns ingen anledning att man inte ska kunna åka buss med elrullstol. Varken vikten eller utrymmet innebär något problem.

Som anordnare av kollektivtrafik har Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva varit skyldiga att göra sina bussar tillgängliga i 30 år enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Trots det har man inte kommit längre än så här! Otroligt.

Bifogar bild på hur 100 % av kollektivtrafikbussarna i New York, USA, ser ut. De är alla utrustade med liftar! Att bussarna måste vara tillgängliga är ett krav enligt antidiskrimineringslagen Americans with Disabilities Act från 1990.

En likalydande anmälan har upprättats mot Jönköpings Länstrafik AB.

En kopia av anmälan har sänts till Arriva Sverige AB.

Anmälningstjänstens kommentar

Denna anmälan har gett upphov till flertalet mediereportage. Se reportagen med datum 2009-09-03 och 2009-09-04 på Marschen för tillgänglighets lista med reportage om eller till följd av den tredje anmälningsaktionen.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Jönköpings Länstrafik AB, Jönköping, 2009-05-22

bild på Jönköpings Länstrafik AB, Jönköping, 2009-05-22
Anmälningsdatum: 2009-05-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-05-22

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Jönköpings Länstrafik AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jönköpings Länstrafik AB
Webbadress:
http://www.jlt.se/
Gatuadress:
Box 372
Postnummer och ort:
551 15 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2009-05-22 (Anmälningsdatum: 2009-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol.

Vi hade först tänkt att åka med linje 26 som skulle gå från A6 center kl. 15.42. På den linjen blev vi helt nekade att åka. Vi testade då att åka med linje 3 som gick 15.46. Där blev vi påsläppta, men en kvinna (ej chauffören vid detta tillfälle), som jobbar för bussbolaget Arriva förklarade för chauffören att en regel säger att den vanliga kollektivtrafiken inte får ta med sig rullstolar med motor på. Om han bröt mot regeln kunde han mista körkortet. Detta är en regel som Jönköpings länstrafik har bestämt. Det gjorde att vi blev avslängda igen och blev hänvisade till färdtjänsten som inte alls är lika flexibel som den vanliga kollektivtrafiken. Saken är också den att vi hade med oss egen portabel ramp som min sambo la ut för att jag skulle kunna rulla på bussen, vilket gjorde att vi INTE behövde anlita chauffören till hjälp. När jag ringde till Trafikupplysningen för Jönköpings länstrafik och förklarade situationen, så sa de att någon sådan regel inte finns, och att vi kunde ta nästa buss.

Jag vill därför anmäla Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva för de oklarheter som finns och för att de diskriminerat mig som användare av rullstol med motor på. Samtidigt vill jag inte att andra ska råka ut för samma sak.

Här pratar man om att man vill att färdtjänstresorna ska minska och uppmanar alla som vill och kan åka kollektivt att göra detta. Detta gäller inte alla uppenbarligen.

4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.”

Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva tillhandahåller en tjänst utanför privat- och familjelivet till allmänheten. Följaktligen anser jag att Jönköpings Länstrafik utsatt mig för direkt diskriminering enligt 4 § första stycket diskrimineringslagen. Om det är så att regeln i händelsebeskrivningen verkligen existerar, i motsats till vad Jönköpings länstrafik uppgivit till mig, utsätter man dessutom alla människor som använder elrullstolar/mindre elmopeder för indirekt diskriminering. Detta eftersomregeln framstår som neutral och berättigad, men i själva verket inte är berättigad och speciellt drabbar människor med funktionsnedsättningen rörelsehinder. Det finns ingen anledning att man inte ska kunna åka buss med elrullstol. Varken vikten eller utrymmet innebär något problem.

Som anordnare av kollektivtrafik har Jönköpings länstrafik och bussbolaget Arriva varit skyldiga att göra sina bussar tillgängliga i 30 år enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Trots det har man inte kommit längre än så här! Otroligt.

Bifogar bild på hur 100 % av kollektivtrafikbussarna i New York, USA, ser ut. De är alla utrustade med liftar! Att bussarna måste vara tillgängliga är ett krav enligt antidiskrimineringslagen Americans with Disabilities Act från 1990.

En likalydande anmälan har upprättats mot Arriva Sverige AB.

En kopia av anmälan har sänts till Jönköpings Länstrafik AB.

Anmälningstjänstens kommentar

Denna anmälan har gett upphov till flertalet mediereportage. Se reportagen med datum 2009-09-03 och 2009-09-04 på Marschen för tillgänglighets lista med reportage om eller till följd av den tredje anmälningsaktionen.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06

bild på Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Kaféet ställer ut trottoarpratare (reklamskyltar) och marschaller utan skydd över lågan.

Detta medför risk för att en person med synskada/blindhet att gå in i marschallen och trottoarprataren med risk för olycka. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Kaffe Paus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kaffe Paus
Gatuadress:
Klostergatan 23
Postnummer och ort:
553 17 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-12-06 (Anmälningsdatum: 2008-12-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Kaféet ställer ut trottoarpratare (reklamskyltar) och marschaller utan skydd över lågan.

Detta medför risk för att en person med synskada/blindhet att gå in i marschallen och trottoarprataren med risk för olycka. När det gäller marschallerna är risken att komma i kontakt med lågan med en allvarlig olycka som följd.

När det gäller trottoarprataren finns ett tydligt stadsmiljöprogram som talar om att sådana ej får finnas på kommunal mark. Detta är antaget av kommunfullmäktige Jönköpings kommun 2007-11-29. Programmet finns att hämta gratis på Jönköpings citys hemsida (http://www.jonkopingcity.com). Direktlänk till stadsmiljöprogrammet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06

bild på Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Ett steg på cirka 10 cm hindrar effektivt en person som använder förflyttningshjälpmedel från att ta sig in på hotellet. Ramp saknas. Dörröppnare saknas. Hörselslinga saknas i receptionen. Diskriminerande!

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgän… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Familjen Ericssons City Hotel …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Familjen Ericssons City Hotel
Webbadress:
http://www.cityhotel.se
Gatuadress:
Västra Storgatan 25
Postnummer och ort:
553 15 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2008-12-06 (Anmälningsdatum: 2008-12-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett steg på cirka 10 cm hindrar effektivt en person som använder förflyttningshjälpmedel från att ta sig in på hotellet. Ramp saknas. Dörröppnare saknas. Hörselslinga saknas i receptionen. Diskriminerande!

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Familjen Ericssons City Hotel.

Anmälningstjänstens kommentar

090108: Verksamheten har meddelat oss att de jobbar på att tillgängliggöra sin entré.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.