Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24

bild på Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24
Anmälningsdatum: 2009-08-24,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Denna bankomat (se bild) sattes upp på en fasad mot Systembolaget, Trädgårdsgatan för cirka 2 år sen.

Knappsatsen sitter för högt (110 cm), kortinsticket sitter ännu högre (cirka 130 cm). Detta hindrar effektivt personer som är sittande i rullstol att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten saknar tal, vilket effektivt hindrar personer med synnedsättning/blindhet, dyslexi (läs och skrivsvårigheter), personer med utvecklingsstörning att ta ut pengar på egen hand.

Bankomate… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Bankomat Smålandsbanken …

Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23

bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

I början av sommaren öppnades hamnplan som går mellan Hamnpiren/hotellplan – Munksjön, som genomgått en större förändring. De har gjort ett stråk för fotgängare, cyklar mellan ovan nämnda sträcka (Hamnpiren/Hotellplan – Munksjön) stråket de har lagt är någorlunda bra…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Hamnplan …

Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22

bild på Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Man möts sedan av två tunga dörrar utan dörröppnare, vilket gör det extra svårt då dörrarna öppnas inåt vid inpassering, och man drar i dörrarna mot sig vid utpassering…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Bostads AB Vätterhem …

Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03

bild på Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03
Anmälningsdatum: 2009-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2009-05-22

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Arriva Sverige AB …

Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06

bild på Familjen Ericssons City Hotel, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Ett steg på cirka 10 cm hindrar effektivt en person som använder förflyttningshjälpmedel från att ta sig in på hotellet. Ramp saknas. Dörröppnare saknas. Hörselslinga saknas i receptionen. Diskriminerande!

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgän… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Familjen Ericssons City Hotel …