Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24

bild på Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24
Anmälningsdatum: 2009-08-24,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Denna bankomat (se bild) sattes upp på en fasad mot Systembolaget, Trädgårdsgatan för cirka 2 år sen.

Knappsatsen sitter för högt (110 cm), kortinsticket sitter ännu högre (cirka 130 cm). Detta hindrar effektivt personer som är sittande i rullstol att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten saknar tal, vilket effektivt hindrar personer med synnedsättning/blindhet, dyslexi (läs och skrivsvårigheter), personer med utvecklingsstörning att ta ut pengar på egen hand.

Bankomate… (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Bankomat Smålandsbanken …

Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23

bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23bild på Hamnplan, Jönköping (Ansvariga: Tekniska nämnden/kontoret), Jönköping, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

I början av sommaren öppnades hamnplan som går mellan Hamnpiren/hotellplan – Munksjön, som genomgått en större förändring. De har gjort ett stråk för fotgängare, cyklar mellan ovan nämnda sträcka (Hamnpiren/Hotellplan – Munksjön) stråket de har lagt är någorlunda bra…. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Hamnplan …

Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22

bild på Bostads AB Vätterhem, Jönköping, 2009-08-22
Anmälningsdatum: 2009-08-22,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Hög kant (5,5 cm) vilket effektivt gör det svårare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i lokalen på egen hand. Man möts sedan av två tunga dörrar utan dörröppnare, vilket gör det extra svårt då dörrarna öppnas inåt vid inpassering, och man drar i dörrarna mot sig vid utpassering…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Bostads AB Vätterhem …

Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03

bild på Arriva Sverige AB, Jönköping, 2009-09-03
Anmälningsdatum: 2009-09-03,
Diskrimineringsdatum: 2009-05-22

Idag den 22 maj skulle jag och min sambo åka från A6 center ner till Jönköpings city. Jag vill jag göra en anmälan mot Jönköpings Länstrafik och bussbolaget Arriva för att jag och min sambo nekades att åka med kollektivtrafiken för att jag använder elrullstol…. (Uppföljning 2011-07-05- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Arriva Sverige AB …

Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06

bild på Kaffe Paus, Jönköping, 2008-12-06
Anmälningsdatum: 2008-12-06,
Diskrimineringsdatum: 2008-12-06

Kaféet ställer ut trottoarpratare (reklamskyltar) och marschaller utan skydd över lågan.

Detta medför risk för att en person med synskada/blindhet att gå in i marschallen och trottoarprataren med risk för olycka. (Uppföljning 2011-07-05) Läs hela anmälan om Kaffe Paus …