Dressmann, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Dörren (utan dörröppnare) går utåt vilket försvårar att ta sig in med rullstol, rollator, barnvagn osv.I butiken finns en platå med två trappsteg, vilket gör att den som använder rullstol, elrullstol, rollator mm endast har tillgång till halva butiken…. Läs hela anmälan om Dressmann …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Dressmann
Webbadress:
www.dressmann.se
Gatuadress:
Centralgatan 9
Postnummer och ort:
14932 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörren (utan dörröppnare) går utåt vilket försvårar att ta sig in med rullstol, rollator, barnvagn osv.I butiken finns en platå med två trappsteg, vilket gör att den som använder rullstol, elrullstol, rollator mm endast har tillgång till halva butiken.

En kopia av anmälan har sänts till Dressmanns huvudkontor för kännedom och vidarebefordran.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Skottens livs, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Dörröppnare finn för att komma in, dock slår dörrarna igen för snabbt. När man ska ut finns ingen dörröppnare. Om man använder samma öppnare som för att ta sig in så får man dörren på sig. Detta gör det mycket svårt att ta sig in/ut med rullstol. Läs hela anmälan om Skottens livs …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Skottens livs
Gatuadress:
Hamnviksvägen 24
Postnummer och ort:
149 51 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare finn för att komma in, dock slår dörrarna igen för snabbt. När man ska ut finns ingen dörröppnare. Om man använder samma öppnare som för att ta sig in så får man dörren på sig. Detta gör det mycket svårt att ta sig in/ut med rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Konditoriet, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Två glasdörrar som båda går inåt saknar dörröppnare. Detta försvårar att ta sig in med rullstol, rollator, barnvagn osv. Omöjligt utan hjälp.

En kopia av anmälan har sänts till Konditoriet Nynäshamn. Läs hela anmälan om Konditoriet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Konditoriet
Webbadress:
www.konditorietnynashamn.se
Gatuadress:
Centralgatan 9
Postnummer och ort:
14932 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två glasdörrar som båda går inåt saknar dörröppnare. Detta försvårar att ta sig in med rullstol, rollator, barnvagn osv. Omöjligt utan hjälp.

En kopia av anmälan har sänts till Konditoriet Nynäshamn.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Fastighetsbyrån Swedbank, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Två trappsteg in hindrar vissa kunder med rörelsehinder från att komma in. Trevlig personal som är hjälpsam, men omöjligt att komma in med elrullstol eller manuell rullstol. Läs hela anmälan om Fastighetsbyrån Swedbank …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fastighetsbyrån Swedbank
Webbadress:
www.fastighetsbyran.se
Gatuadress:
Fredsgatan 4
Postnummer och ort:
14930 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg in hindrar vissa kunder med rörelsehinder från att komma in. Trevlig personal som är hjälpsam, men omöjligt att komma in med elrullstol eller manuell rullstol. Dörren saknar dörröppnare.

Fastighetsbyrån är en del av Swedbank.

En kopia av anmälan har sänts till Fastighetsbyrån Nynäshamn och Fastighetsbyråns huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank/Föreningssparbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mäklarhuset BJARTORP ab, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Två trappsteg in hindrar vissa kunder med rörelsehinder från att komma in. Omöjligt att komma in med elrullstol eller manuell rullstol. Dörren är smal och saknar dörröppnare.

En kopia av anmälan har sänts till Mäklarhuset BJARTORP ab och Mäklarhusets huvudkontor…. Läs hela anmälan om Mäklarhuset BJARTORP ab …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mäklarhuset BJARTORP ab
Webbadress:
http://www.maklarhuset.se/Local/StartPage.aspx?SiteId=70&NodeId=226
Gatuadress:
Fredsgatan 12
Postnummer och ort:
14930 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg in hindrar vissa kunder med rörelsehinder från att komma in. Omöjligt att komma in med elrullstol eller manuell rullstol. Dörren är smal och saknar dörröppnare.

En kopia av anmälan har sänts till Mäklarhuset BJARTORP ab och Mäklarhusets huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Mäklarhuset.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Åsa och Årstiderna, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Ett ganska högt och ojämnt steg in i butiken gör att jag som använder elrullstol inte kan komma in. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Åsa och Årstiderna. Läs hela anmälan om Åsa och Årstiderna …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Åsa och Årstiderna
Webbadress:
http://www.asaocharstiderna.com/
Gatuadress:
Fredsgatan 18
Postnummer och ort:
14930 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett ganska högt och ojämnt steg in i butiken gör att jag som använder elrullstol inte kan komma in. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Åsa och Årstiderna.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Nynäsakuten, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Receptionen är i ståhöjd, vilket gör att den som sitter i rullstol måste skrika för att kommunicera med personalen (som inte ens ser att man sitter där). Läs hela anmälan om Nynäsakuten …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nynäsakuten
Webbadress:
http://www.nynasakuten.se/
Gatuadress:
Lövlundsvägen 5
Postnummer och ort:
149 30 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Receptionen är i ståhöjd, vilket gör att den som sitter i rullstol måste skrika för att kommunicera med personalen (som inte ens ser att man sitter där).
Det går inte att nå upp till kortläsaren.

En kopia av anmälan har sänts till Nynäsakuten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Priskrossaren, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Avsaknad av dörröppnare försvårar att ta sig in med rullstol, rollator eller barnvagn. Till nedre planet finns en brant trappa, ingen hiss. Läs hela anmälan om Priskrossaren …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Priskrossaren
Webbadress:
http://priskrossaren.se
Gatuadress:
Fredsgatan 4 b
Postnummer och ort:
149 30 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Avsaknad av dörröppnare försvårar att ta sig in med rullstol, rollator eller barnvagn. Till nedre planet finns en brant trappa, ingen hiss.

En kopia av anmälan har sänts till Priskrossaren.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Skivfönstret, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Brant trappa ner i entrén, ingen dörröppnare. Således omöjligt att komma ner för personer med rullstol, rollator, elrullstol eller svårigheter att gå. Läs hela anmälan om Skivfönstret …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Skivfönstret
Gatuadress:
Centralgatan 10
Postnummer och ort:
149 32 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Brant trappa ner i entrén, ingen dörröppnare. Således omöjligt att komma ner för personer med rullstol, rollator, elrullstol eller svårigheter att gå.

En kopia av anmälan har sänts till Skivfönstret.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Tiny and more, Nynäshamn, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Butiken finns på nedre plan. Ingen hiss finns. Endast en skylt om att personalen kan hjälpa till att lyfta ner barnvagnar. Således omöjligt att komma ner för personer med rullstol, rollator, elrullstol/Permobil eller svårigheter att gå…. Läs hela anmälan om Tiny and more …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tiny and more
Webbadress:
http://www.tinymore.se/
Gatuadress:
Gallerian Havet
Postnummer och ort:
149 32 Nynäshamn
Kommun:
Nynäshamn
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Butiken finns på nedre plan. Ingen hiss finns. Endast en skylt om att personalen kan hjälpa till att lyfta ner barnvagnar. Således omöjligt att komma ner för personer med rullstol, rollator, elrullstol/Permobil eller svårigheter att gå.

En kopia av anmälan har sänts till Tiny and More.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.