Postcenter, PostNord, Solna, 2019-01-02


Anmälningsdatum: 2019-01-02, Diskrimineringsdatum: 2019-01-02

Postcenter, Post Nord på Englundavägen 5 i Solna har tagit bort rullstolslyften i entrén. Det är ej möjligt att hämta paket om man använder rullstol. Under maj 2018 gick lyften sönder och har ej reparerats utan helt tagits bort. Det har gjort att Posten nu ej kan nås om man inte klarar att gå i trappa minst 15 trappsteg…. Läs hela anmälan om Postcenter …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Postcenter, PostNord
Gatuadress:
Englundavägen 5
Postnummer och ort:
17141 Solna
Kommun:
Solna stad
Datum för händelsen:
2019-01-02 (Anmälningsdatum: 2019-01-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Postcenter, Post Nord på Englundavägen 5 i Solna har tagit bort rullstolslyften i entrén. Det är ej möjligt att hämta paket om man använder rullstol. Under maj 2018 gick lyften sönder och har ej reparerats utan helt tagits bort. Det har gjort att Posten nu ej kan nås om man inte klarar att gå i trappa minst 15 trappsteg. När detta har påtalats till postkontoret har de svarat att de ej är skyldiga att hålla lokalen tillgänglig utan att det är hyresvärdens ansvar och att de ej åtgärdar brister i tillgängligheten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Diskrimineringsombudsmannen, Solna, 2017-05-29


Anmälningsdatum: 2017-06-08, Diskrimineringsdatum: 2017-05-29

I maj 2016 anmälde jag SJ för bristande tillgänglighet, då jag inte fick ledsagning på Vingåker station. Nyligen kom ett brev från Diskrimineringsombudsmannen på posten, men eftersom jag är blind och inte kan läsa vanlig text har jag inte kunnat ta del av vad som skrivits och beslutats…. Läs hela anmälan om Diskrimineringsombudsmannen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Diskrimineringsombudsmannen
Gatuadress:
Box 4057
Postnummer och ort:
16904 Solna
Kommun:
Solna stad
Datum för händelsen:
2017-05-29 (Anmälningsdatum: 2017-06-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

I maj 2016 anmälde jag SJ för bristande tillgänglighet, då jag inte fick ledsagning på Vingåker station. Nyligen kom ett brev från Diskrimineringsombudsmannen på posten, men eftersom jag är blind och inte kan läsa vanlig text har jag inte kunnat ta del av vad som skrivits och beslutats.

Jag hade fått frågan från DO vad jag föredrar att läsa på för media. Jag svarade då pdf eller word och fick trots detta ett för mig oläsbart brev på posten. Det är uppenbart att trots vetskap om min synnedsättning och mitt behov av att läsa beslutet i word eller pdf-fil på min dator så har DO skickat ut ett otillgängligt brev som utestänger och diskriminerar mig. DO kan omöjligen ha missat att jag är blind och inte kan läsa vanlig text på ett papper, eftersom jag i min kontakt med DO och i mina anmälningar varit tydlig med att jag inget ser och hur jag kan läsa – i pdf eller Word.

Quality Hotel Friends, Solna, 2016-10-16

bild på Quality Hotel Friends, Solna, 2016-10-16
Anmälningsdatum: 2017-02-15,
Diskrimineringsdatum: 2016-10-16

Skulle delta i en konferens men förutsättningarna för funktionsnedsatta är bedrövande dålig. Få parkeringsplatser för rörelsehindrade eller andra alternativ att parkera (inom rimlig avstånd). (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Quality Hotel Friends …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Quality Hotel Friends
Webbadress:
http://quality-hotel-friends-solna.hotel-ds.com/sv/#main
Gatuadress:
Råsta Strandväg 1
Postnummer och ort:
16956 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2016-10-16 (Anmälningsdatum: 2017-02-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Skulle delta i en konferens men förutsättningarna för funktionsnedsatta är bedrövande dålig. Få parkeringsplatser för rörelsehindrade eller andra alternativ att parkera (inom rimlig avstånd).

Folk stod utanför entrén och rökte, inga tydliga markeringar att det t.ex. ska var en rökfri zone inom en rimlig radie från entrén.

”På hemsidan står det: Solnas modern arkitektur, öppnade 2013, ”Handikappanpassade offentliga platser & Rum/faciliteter för funktionshindrade”.

Bifogar ”enbart” ett exempel kring hur ett toalettbesök för rörelsehindrade är extremt mycket mera koncipierat än för de som kan använda vanliga toaletterna. Det är på konferensvåningsplanet. Där fick jag redan vid ankomst en stor ”fundering” då det finns en lång ramp mitt i, och ledstängerma var för höga för rullstolsburna att nyttja. Som gör att jag inte självständigt kan nyttja den (uppför). Sedan upptäckte jag att det fanns toaletter så samma nivå som konferenslokalerna men inte för den som sitter i rullstol … den ska ned för rampen in till en korridor som egentligen inte är för gästen och sedan fanns det en fantastiks skylt på dörren ”endast dam”. Vilken tur att jag inte var en rörelsehindrad man då hade jag blivit dubbelt diskriminerat.

Jag anser att det är orimligt att rörelsehindrade måste ta en extrem stor omväg (ca 10-20 ggr längre än friska) och sedan inte självständig kunna ta sig tillbaka till konferenslokalen (vid fika var det lättare att hitta hjälp … fast det är ju absurd i sig). Jag skulle gärna få återkoppling av den som ansvaret för bygget /godkände detta.

På hemsidan finns dock endast ett kontakt formulär som den som har talsyntes inte kan nyttja … så även där är denna kedja mycket bristfällig … vore bra att få kontakt central hos hotellkedjan för detta är snarare regel än undantag. Och då det på Nordic Choice Hotels hemsidan står: ”Vi tar diskussionen om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre samtidigt som vi aldrig lovar mer än vi kan hålla.” Så det vore toppen om ni kan ta in detta och sluta bygga in fel och utanförskap, att vara tillgängligt för alla är mer att tro att man har byggt enligt minimikraven.

Jag vill även öppna upp ”ögonen” för byggnadsnämnden i Solna (gärna hela Sverige) för denna form av diskriminering. Bygg tillgängligt för alla, godkänn in te ramper överhuvudtaget, de behövs in om man planerar rätt, ger alla samma möjligheten till att besöka toaletter  … även onödiga (långa) omvägar är en form av diskriminering och precis i detta fall kan det inte ha varit särskilt svår att ha tillgängliga toaletter för alla på ett och samma ställe.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

DHL, Solna, 2015-08-07


Anmälningsdatum: 2015-08-07, Diskrimineringsdatum: 2015-08-07

DHL använder ett ombud för utlämning av paket som är helt otillgängligt för en person som är rullstolsburen pga en trappa in till lokalen(Enskede Jour & Livs, Nynäsvägen 324, 12234 Enskede) Läs hela anmälan om DHL …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
DHL
Webbadress:
http://www.dhl.se/sv.html
Gatuadress:
Björnstigen 85
Postnummer och ort:
17072 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2015-08-07 (Anmälningsdatum: 2015-08-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

DHL använder ett ombud för utlämning av paket som är helt otillgängligt för en person som är rullstolsburen pga en trappa in till lokalen(Enskede Jour & Livs, Nynäsvägen 324, 12234 Enskede)

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Avis Biluthyrning, Solna, 2006-03-15


Anmälningsdatum: 2006-03-15, Diskrimineringsdatum: 2006-03-15

Min son med ledsagare kan inte hyra bil med ramp för rullstol. Finns inga i Sverige. Möjligheten att själv bestämma när, hur och var man vill stanna under en längre resa skulle väsentligt öka om detta gick och han betalar gärna för den friheten…. Läs hela anmälan om Avis Biluthyrning …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avis Biluthyrning
Webbadress:
www.avis.se
Gatuadress:
Solna Strandväg 78
Postnummer och ort:
171 54 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2006-03-15 (Anmälningsdatum: 2006-03-15)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, begåvningsmässigt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Min son med ledsagare kan inte hyra bil med ramp för rullstol. Finns inga i Sverige. Möjligheten att själv bestämma när, hur och var man vill stanna under en längre resa skulle väsentligt öka om detta gick och han betalar gärna för den friheten. Det går att hyra sådana fordon i USA och det torde vara relativt lätt att ha några bilar/bussar, som kan byggas om till detta vid behov.

god man tillika förälder

Postcenter Bergshamra torg, Solna, 2006-02-08


Anmälningsdatum: 2006-02-09, Diskrimineringsdatum: 2006-02-08

Jag var på Postcentret i Bergshamra, Solna, igår och skulle skicka ett paket. Eftersom jag har läs- och skrivsvårigheter kan jag inte fylla i deras blanketter. Jag bad kassörskan om hjälp, men hon sa på ett otrevligt sätt att det var mycket kunder och att hon inte hade tid…. Läs hela anmälan om Postcenter Bergshamra torg …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Postcenter Bergshamra torg
Webbadress:
www.posten.se
Gatuadress:
Björnstigen 26
Postnummer och ort:
17072 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2006-02-08 (Anmälningsdatum: 2006-02-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
begåvningsmässigt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag var på Postcentret i Bergshamra, Solna, igår och skulle skicka ett paket. Eftersom jag har läs- och skrivsvårigheter kan jag inte fylla i deras blanketter. Jag bad kassörskan om hjälp, men hon sa på ett otrevligt sätt att det var mycket kunder och att hon inte hade tid. Jag tycker att hon kunde ha sagt att hon inte kunde hjälpa mig just då, men om en stund. Det borde ingå i Postens uppdrag att hjälpa mig. Jag känner mig väldigt kränkt.

SWEBUS AB, Solna, 2005-08-22


Anmälningsdatum: 2005-08-22, Diskrimineringsdatum: 2005-08-22

Jag vill anmäla Swebus eftersom deras bussar inte kan ta in rullstolar och elstolar.
Eftersom bussar är billigare än tåg blir det svårt för rullstolsbunda personer att få samma villkor som andra människor. Läs hela anmälan om SWEBUS AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SWEBUS AB
Gatuadress:
Solna Strandväg 78
Postnummer och ort:
171 54 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2005-08-22 (Anmälningsdatum: 2005-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vill anmäla Swebus eftersom deras bussar inte kan ta in rullstolar och elstolar.
Eftersom bussar är billigare än tåg blir det svårt för rullstolsbunda personer att få samma villkor som andra människor. Alltså billigare resor.

Alla har rätt att resa billigare om de vill!

Anmälan ska gå till Bussbolagen.

Posten, Stockholm, 2002-10-28


Anmälningsdatum: 2005-08-30, Diskrimineringsdatum: 2002-10-28

Ar 2002 ska posten omorganiseras. Man ska gå till två olika ställen; ett för att hämta ut paket och ett annat för att hämta ut pengar. Informationen som skickas ut från posten om denna omorganisation är alldeles för svår att läsa…. Läs hela anmälan om Posten …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Posten
Gatuadress:
Solna
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2002-10-28 (Anmälningsdatum: 2005-08-30)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

Ar 2002 ska posten omorganiseras. Man ska gå till två olika ställen; ett för att hämta ut paket och ett annat för att hämta ut pengar. Informationen som skickas ut från posten om denna omorganisation är alldeles för svår att läsa.
En del utvecklingsstörda har svårt att hitta om posten är kvar men man ska hämta paket på ett annat ställe.
Broschyren med information om omorganisationen är inte skriven på lättläst svenska. Om man inte gör det kommer inte informationen fram till oss. Jag föreslår att posten tar kontakt med Centrum för Lättläst. Där kan man få hjälp att få texten översatt till lättläst svenska med enklare ord, fler bilder o.s.v. Telefonnumret till Centrum för Lättläst är 08-640 70 90.