Älvfoto, Älvängen, 2005-09-20


Anmälningsdatum: 2005-09-20, Diskrimineringsdatum: 2005-09-20

Jag har tidigare gjort en anmälan mot Älvfoto, men då denna lämnats utan åtgärd från HO pga att lagstiftningen är för tam skickar jag denna anmälan igen med tillägget längst ner. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Älvfoto …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Älvfoto
Gatuadress:
Göteborgsvägen 72
Postnummer och ort:
446 31 Älvängen
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-09-20 (Anmälningsdatum: 2005-09-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har tidigare gjort en anmälan mot Älvfoto, men då denna lämnats utan åtgärd från HO pga att lagstiftningen är för tam skickar jag denna anmälan igen med tillägget längst ner.

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto.

Vill ha all information i detta ärendet

Jag vill att HO sänder denna anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Aktuell Optik, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Dörröppnare saknas och tung dörr, ej möjlig att öppna för person i rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2006-08-10) Läs hela anmälan om Aktuell Optik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Aktuell Optik
Webbadress:
http://www.aktuelloptik.com/
Gatuadress:
Industrivägen 12
Postnummer och ort:
449 22 Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare saknas och tung dörr, ej möjlig att öppna för person i rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Svenheimers konditori, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Tung dörr utan dörröppnare, ej möjligt för personer i rullstol att besöka.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2006-08-10) Läs hela anmälan om Svenheimers konditori …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svenheimers konditori
Gatuadress:
Ale torg
Postnummer och ort:
Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Tung dörr utan dörröppnare, ej möjligt för personer i rullstol att besöka.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Handelsbanken, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Tunga dörrar och avsaknad av dörröppnare; ej möjligt för rullstolsburen att besöka banken.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2006-08-10) Läs hela anmälan om Handelsbanken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken
Webbadress:
www.handelsbanken.se
Gatuadress:
Ale torg
Postnummer och ort:
Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Tunga dörrar och avsaknad av dörröppnare; ej möjligt för rullstolsburen att besöka banken.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Handelsbanken.

Alfabet Bok & papper, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Dörröppnare saknas . För smala gångar för rullstol

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Läs hela anmälan om Alfabet Bok & papper …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Alfabet Bok & papper
Gatuadress:
Ale Torg Nödinge
Postnummer och ort:
Nödinge
Kommun:
Ale
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare saknas . För smala gångar för rullstol

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Blomsterriket, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Dörröppnare saknas.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Läs hela anmälan om Blomsterriket …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Blomsterriket
Webbadress:
www.blomsterriket.se
Gatuadress:
Ale torg
Postnummer och ort:
Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare saknas.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Älvfoto, ÄLVÄNGEN, 2005-05-03


Anmälningsdatum: 2005-05-03, Diskrimineringsdatum: 2005-05-03

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto…. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Älvfoto …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Älvfoto
Gatuadress:
Göteborgsvägen 72
Postnummer och ort:
446 31 ÄlvÄngen
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-05-03 (Anmälningsdatum: 2005-05-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto.

Vill ha all information i detta ärendet.