Älvfoto, Älvängen, 2005-09-20


Anmälningsdatum: 2005-09-20, Diskrimineringsdatum: 2005-09-20

Jag har tidigare gjort en anmälan mot Älvfoto, men då denna lämnats utan åtgärd från HO pga att lagstiftningen är för tam skickar jag denna anmälan igen med tillägget längst ner. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Älvfoto …

Handelsbanken, Nödinge, 2005-08-18


Anmälningsdatum: 2005-08-18, Diskrimineringsdatum: 2005-08-18

Tunga dörrar och avsaknad av dörröppnare; ej möjligt för rullstolsburen att besöka banken.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2006-08-10) Läs hela anmälan om Handelsbanken …

Älvfoto, ÄLVÄNGEN, 2005-05-03


Anmälningsdatum: 2005-05-03, Diskrimineringsdatum: 2005-05-03

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto…. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Älvfoto …