Kola Productions Handelsbolag, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Två trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Kola Productions Handelsbolag. Läs hela anmälan om Kola Productions Handelsbolag …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kola Productions Handelsbolag
Webbadress:
http://www.kolaproductions.se/
Gatuadress:
Frelins Gränd 12
Postnummer och ort:
794 21 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Kola Productions Handelsbolag.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Salong Bibi, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Salong Bibi …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Salong Bibi
Webbadress:
http://www.salongbibi.se/
Gatuadress:
Järnväggatan 23
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hellzephyr Musik HB, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Fem trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Hellzephyr Music. Läs hela anmälan om Hellzephyr Musik HB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hellzephyr Musik HB
Gatuadress:
Frelins Gränd 18
Postnummer och ort:
7940 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Fem trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Hellzephyr Music.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Djurläkarn i Orsa AB, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Djurläkarn. Läs hela anmälan om Djurläkarn i Orsa AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Djurläkarn i Orsa AB
Webbadress:
http://www.djurlakarn.se/
Gatuadress:
Järnväggatan 21
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Djurläkarn.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Helikon Video AB, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Heikon Video. Läs hela anmälan om Helikon Video AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Helikon Video AB
Gatuadress:
Järnvägsgatan 21
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Heikon Video.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hedins Färg Vägg & Golv AB, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Jag sitter i rullstol och kunde inte komma in för att det finns ett trappsteg i entrén.

En kopia av anmälan har sänts till Hedins Färg Vägg & Golv AB. Läs hela anmälan om Hedins Färg Vägg & Golv AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hedins Färg Vägg & Golv AB
Gatuadress:
Kyrkogatan 12
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag sitter i rullstol och kunde inte komma in för att det finns ett trappsteg i entrén.

En kopia av anmälan har sänts till Hedins Färg Vägg & Golv AB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

ParaTi Papper & Present Butiken, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Fyra trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till ParaTi Papper & Present Butiken. Läs hela anmälan om ParaTi Papper & Present Butiken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ParaTi Papper & Present Butiken
Gatuadress:
Kyrkogatan 6
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Fyra trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till ParaTi Papper & Present Butiken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

E-Nails, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till E-nails. Läs hela anmälan om E-Nails …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
E-Nails
Webbadress:
http://e-nails.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 21
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till E-nails.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Orsakullan Hantverk & Presentbod, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Fem trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Orsa Hantverk & Presentbod. Läs hela anmälan om Orsakullan Hantverk & Presentbod …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Orsakullan Hantverk & Presentbod
Gatuadress:
Kyrkogatan 8
Postnummer och ort:
794 30 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Fem trappsteg i entrén gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Orsa Hantverk & Presentbod.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Brödboden Café, Orsa, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Ett trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in. Läs hela anmälan om Brödboden Café …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Brödboden Café
Gatuadress:
Stormyrgatan 7 (Järnvägsgatan )
Postnummer och ort:
794 34 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.