Bostadsrättsföreningen Norrgrinden, Bro, 2009-08-31


Anmälningsdatum: 2009-08-31, Diskrimineringsdatum: 2009-08-31

Lågt växande träd och buskar vid genomgången mellan Blomstervägen 5-7.
När man går igenom denna passage så växer det em massa träd och buskar i ögonhöjd som man får rivsår i ansiktet och på kroppen av som synskadad/blind. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Bostadsrättsföreningen Norrgrinden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bostadsrättsföreningen Norrgrinden
Gatuadress:
Blomstervägen 11
Postnummer och ort:
19732 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-31 (Anmälningsdatum: 2009-08-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Lågt växande träd och buskar vid genomgången mellan Blomstervägen 5-7.
När man går igenom denna passage så växer det em massa träd och buskar i ögonhöjd som man får rivsår i ansiktet och på kroppen av som synskadad/blind.

Ansvarig är Bostadsrättföreningen Norrgrinden.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Lantmätarvägen, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Den tidigare anmälan om detta är ej åtgärdad trots att den gjordes 2008-01-11, se http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_gangbana_lantmatarvagen_bro_2008-01-11.html. På två år har alltså ingenting hänt!

Det saknas fortfarande kontrastmarkeringar där man har sänkt gångbanan, vilket gör det svårt eller omöjligt och utgör stor risk för personskador för personer med synskador att använda gångbanan.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia a… (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Lantmätarvägen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lantmätarvägen
Gatuadress:
Lantmätarvägen
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Den tidigare anmälan om detta är ej åtgärdad trots att den gjordes 2008-01-11, se http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_gangbana_lantmatarvagen_bro_2008-01-11.html. På två år har alltså ingenting hänt!

Det saknas fortfarande kontrastmarkeringar där man har sänkt gångbanan, vilket gör det svårt eller omöjligt och utgör stor risk för personskador för personer med synskador att använda gångbanan.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Finnstastigen, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

På gångvägen mellan Blomstervägen och Björklyckestigen finns det två stycken farthinder som är omarkerade och utgör stor snubbelrisk för personer med grava synskador (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Finnstastigen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Finnstastigen
Gatuadress:
Finnstastigen
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

På gångvägen mellan Blomstervägen och Björklyckestigen finns det två stycken farthinder som är omarkerade och utgör stor snubbelrisk för personer med grava synskador

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Brohuset, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Handikapptoaletten i Brohuset är otillgänglig för personer med rullstol och även för personer med grava synnedsättningar. Handukshållaren sitter i vägen för at komma intill toalettstolen

Det går ej att komma intill toalettstolen från båda hållen vilket gör att personer som bara kan ta sig ur rullstolen från ett håll ej kan utnyttja denna…. (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Brohuset …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Brohuset
Gatuadress:
Bro Centrum
Postnummer och ort:
19731 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Handikapptoaletten i Brohuset är otillgänglig för personer med rullstol och även för personer med grava synnedsättningar. Handukshållaren sitter i vägen för at komma intill toalettstolen

Det går ej att komma intill toalettstolen från båda hållen vilket gör att personer som bara kan ta sig ur rullstolen från ett håll ej kan utnyttja denna. Detta följer ej heller måttangivelserna för hur en handikapptoallet ska vara utformad i Boverkets byggregler (BBR).

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Styrketräningslokalen Brohuset, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Lokalen är ej tillgänglig för personer som använder rullstol på grund av för smala dörrar och höga trösklar.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Styrketräningslokalen Brohuset …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Styrketräningslokalen Brohuset
Gatuadress:
Bro Centrum
Postnummer och ort:
19731 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Lokalen är ej tillgänglig för personer som använder rullstol på grund av för smala dörrar och höga trösklar.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Björklyckestigen Bro, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Lågt växande träd; som synskadad får man grenar i ansiktet och rivskador.

Det finns en mängd platser till inom Bro samhälle där detta problem finns. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Björklyckestigen Bro …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Björklyckestigen Bro
Gatuadress:
Björklyckestigen Bro
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Lågt växande träd; som synskadad får man grenar i ansiktet och rivskador.

Det finns en mängd platser till inom Bro samhälle där detta problem finns.

Kommunen tar ej sitt lagstadgade ansvar och ser till att detta inte förekommer inom kommunen.

Dessa lågt växande buskar och träd skapar stora problem för oss som inte ser.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Biblioteken i kommunen, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

De publika datorerna i kommunens bibliotek saknar skärmläsarprogram så att medborgare med synskador kan använda dem. Datorerna är avsedda för allmänheten.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Biblioteken i kommunen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Biblioteken i kommunen
Webbadress:
www.upplandsbro.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

De publika datorerna i kommunens bibliotek saknar skärmläsarprogram så att medborgare med synskador kan använda dem. Datorerna är avsedda för allmänheten.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum, Bro, 2009-08-26

bild på Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum, Bro, 2009-08-26
Anmälningsdatum: 2009-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Lågt växande träd. Som synskadad/blind får man grenar i ansiktet och får rivskador i ansiktet

Det finns ett flertal sådana efter den gångvägen på kommunal mark.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum
Gatuadress:
Finns ej namngiven
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Lågt växande träd. Som synskadad/blind får man grenar i ansiktet och får rivskador i ansiktet

Det finns ett flertal sådana efter den gångvägen på kommunal mark.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Bro Centrum, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Trappor utanför Apoteket är inte kontrastmarkerade och saknar ledstång vilket utgör en stor risk för personskador.

Trappor i Bro Centrum vid Norrgrindsvägen saknar även de markering och ledstång.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Bro Centrum …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bro Centrum
Webbadress:
http://www.upplands-bro.se/
Gatuadress:
Broplan
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappor utanför Apoteket är inte kontrastmarkerade och saknar ledstång vilket utgör en stor risk för personskador.

Trappor i Bro Centrum vid Norrgrindsvägen saknar även de markering och ledstång.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Gångbana, Bro, 2008-01-11


Anmälningsdatum: 2008-01-11, Diskrimineringsdatum: 2008-01-11

Gångbanan på Lantmätarvägen är nybyggd med inbyggda snubbelhinder. Den är helt felbyggd och utestänger/försvårar även för de personer som går med rullator eller använder rullstol. Utanför varje port och utanför varje garage eller infart har gångbanan sänkts ner så att det blir en massa groppar som är helt omöjliga att upptäcka, då dessa nedsänkningar är utförda med enbart asfalt…. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Gångbana …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gångbana
Gatuadress:
Lantmätarvägen
Postnummer och ort:
19730 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-01-11 (Anmälningsdatum: 2008-01-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada

Beskrivning av diskrimineringen:

Gångbanan på Lantmätarvägen är nybyggd med inbyggda snubbelhinder. Den är helt felbyggd och utestänger/försvårar även för de personer som går med rullator eller använder rullstol. Utanför varje port och utanför varje garage eller infart har gångbanan sänkts ner så att det blir en massa groppar som är helt omöjliga att upptäcka, då dessa nedsänkningar är utförda med enbart asfalt. På grund av det går inte att känna dessa med vitkäppen och är även omöjligt att upptäcka för andra och då är snubbelrisken mycket stor. Jag har hört från flera håll hur de undrar hur man kan bygga på detta sätt.

Sven Aivert

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.