Lantmätarvägen, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Den tidigare anmälan om detta är ej åtgärdad trots att den gjordes 2008-01-11, se http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_gangbana_lantmatarvagen_bro_2008-01-11.html. På två år har alltså ingenting hänt!

Det saknas fortfarande kontrastmarkeringar där man har sänkt gångbanan, vilket gör det svårt eller omöjligt och utgör stor risk för personskador för personer med synskador att använda gångbanan.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia a… (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Lantmätarvägen …

Brohuset, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Handikapptoaletten i Brohuset är otillgänglig för personer med rullstol och även för personer med grava synnedsättningar. Handukshållaren sitter i vägen för at komma intill toalettstolen

Det går ej att komma intill toalettstolen från båda hållen vilket gör att personer som bara kan ta sig ur rullstolen från ett håll ej kan utnyttja denna…. (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Brohuset …

Biblioteken i kommunen, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

De publika datorerna i kommunens bibliotek saknar skärmläsarprogram så att medborgare med synskador kan använda dem. Datorerna är avsedda för allmänheten.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Biblioteken i kommunen …

Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum, Bro, 2009-08-26

bild på Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum, Bro, 2009-08-26
Anmälningsdatum: 2009-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Lågt växande träd. Som synskadad/blind får man grenar i ansiktet och får rivskador i ansiktet

Det finns ett flertal sådana efter den gångvägen på kommunal mark.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum …

Bro Centrum, Bro, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-26, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Trappor utanför Apoteket är inte kontrastmarkerade och saknar ledstång vilket utgör en stor risk för personskador.

Trappor i Bro Centrum vid Norrgrindsvägen saknar även de markering och ledstång.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Bro Centrum …

Gångbana, Bro, 2008-01-11


Anmälningsdatum: 2008-01-11, Diskrimineringsdatum: 2008-01-11

Gångbanan på Lantmätarvägen är nybyggd med inbyggda snubbelhinder. Den är helt felbyggd och utestänger/försvårar även för de personer som går med rullator eller använder rullstol. Utanför varje port och utanför varje garage eller infart har gångbanan sänkts ner så att det blir en massa groppar som är helt omöjliga att upptäcka, då dessa nedsänkningar är utförda med enbart asfalt…. (Uppföljning 2011-04-05) Läs hela anmälan om Gångbana …