Mora Järn och Bygg AB, Mora, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

För 4 år sedan lovade ägaren till Mora Järn och Bygg i Mora Tidning att bygga en hiss. Tyvärr finns fortfarande ingen hiss. De har all plats för att bygga! Det finns en hel trappa för att gå upp. Jag är diskriminerad.

En kopia av anmälan har sänts till Mora Järn och Bygg AB. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora Järn och Bygg AB …

Hotell Kung Gösta, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Hotellets restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.)

Om ett handikapp… (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Hotell Kung Gösta …

Solveigs, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har ett högt trappsteg Omöjligt att komma in med en elrullstol. Jag vill också välja och köpa kläder!

En kopia av anmälan har sänts till Solveigs. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Solveigs …

Anna & Anders Design, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har 4 trappsteg. Det finns en brant och farlig ramp som är omöjlig för mig och andra rullstolsanvändare att använda. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) säger klart och tydligt att rampen högst får luta 1:12, men helst 1:20…. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Anna & Anders Design …