Mora Järn och Bygg AB, Mora, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

För 4 år sedan lovade ägaren till Mora Järn och Bygg i Mora Tidning att bygga en hiss. Tyvärr finns fortfarande ingen hiss. De har all plats för att bygga! Det finns en hel trappa för att gå upp. Jag är diskriminerad.

En kopia av anmälan har sänts till Mora Järn och Bygg AB. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora Järn och Bygg AB …

Hotell Kung Gösta, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Hotellets restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.)

Om ett handikapp… (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Hotell Kung Gösta …

Medborgarskolan, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Absolut omöjligt att komma in om man använder rullstol! Många trappsteg… Och det är en skola….

En kopia av anmälan har sänts till Medborgarskolan, Dalarna Syd (Ludvika), Medborgarskolan, Region Mitt (Gävle) och Medborgarskolans huvudkontor (Uppsala) för kännedom och vidarebefordran. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Medborgarskolan …