Tingsnäsbadet, Mora Kommun, Mora, 2009-08-30


Anmälningsdatum: 2009-08-30, Diskrimineringsdatum: 2009-08-30

Mora Kommun har ordnat en ny badstrand; Tingsnäsbadet. Tyvärr finns det ingen möjlighet med rullstol att nå vattnet. Jag och flera är diskriminerade för att vi måste stanna uppe på cykelvägen och se på de andra som solar och badar…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Tingsnäsbadet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tingsnäsbadet, Mora Kommun
Webbadress:
www.mora.se
Gatuadress:
Badstugatan 2
Postnummer och ort:
792 80 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2009-08-30 (Anmälningsdatum: 2009-08-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Mora Kommun har ordnat en ny badstrand; Tingsnäsbadet. Tyvärr finns det ingen möjlighet med rullstol att nå vattnet. Jag och flera är diskriminerade för att vi måste stanna uppe på cykelvägen och se på de andra som solar och badar.

En kopia av anmälan har sänts till Mora kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Valnämnden, Mora Kommun, Mora, 2009-08-30


Anmälningsdatum: 2009-08-30, Diskrimineringsdatum: 2009-08-30

En gång till blev jag diskriminerad i min vallokal! Det var under EU-valet. Det går inte att rösta privat eftersom skärmarna sitter för högt när man sitter i rullstol. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Valnämnden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Valnämnden, Mora Kommun
Webbadress:
www.mora.se
Gatuadress:
Badstugatan 2
Postnummer och ort:
79280 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2009-08-30 (Anmälningsdatum: 2009-08-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

En gång till blev jag diskriminerad i min vallokal! Det var under EU-valet. Det går inte att rösta privat eftersom skärmarna sitter för högt när man sitter i rullstol. Jag anser att det är diskriminering.

Enligt 3 kapitlet 3 § 3 stycket i och 20 § vallagen (2005:837) är det kommunens/Valnämndens ansvar att ”det i kommunen finns röstningslokaler som i fråga om öppethållande, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda möjligheter att rösta.” Det har man inte följt.

En kopia av anmälan har sänts till Mora kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mora Järn och Bygg AB, Mora, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

För 4 år sedan lovade ägaren till Mora Järn och Bygg i Mora Tidning att bygga en hiss. Tyvärr finns fortfarande ingen hiss. De har all plats för att bygga! Det finns en hel trappa för att gå upp. Jag är diskriminerad.

En kopia av anmälan har sänts till Mora Järn och Bygg AB. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora Järn och Bygg AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mora Järn och Bygg AB
Webbadress:
http://www.morajarn.se/
Gatuadress:
Skålmyrsvägen
Postnummer och ort:
792 02 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-28 (Anmälningsdatum: 2009-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

För 4 år sedan lovade ägaren till Mora Järn och Bygg i Mora Tidning att bygga en hiss. Tyvärr finns fortfarande ingen hiss. De har all plats för att bygga! Det finns en hel trappa för att gå upp. Jag är diskriminerad.

En kopia av anmälan har sänts till Mora Järn och Bygg AB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mora Korgmakeri, Mora, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Tre stora trappsteg gör att jag inte kan komma in. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora Korgmakeri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mora Korgmakeri
Gatuadress:
Solgärdsvägen 12
Postnummer och ort:
792 50 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre stora trappsteg gör att jag inte kan komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Synsam Östlunds Optik, Mora, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Butiken har en mobil ”ramp” (två sladdriga skenor ). Det är inte lagenligt och skulle inte ens vara det om man hade ett sätt att påkalla personalens uppmärksamhet. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Synsam Östlunds Optik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Synsam Östlunds Optik
Webbadress:
www.synsam.se
Gatuadress:
Köpmannagatan 3
Postnummer och ort:
79230 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Butiken har en mobil ”ramp” (två sladdriga skenor ). Det är inte lagenligt och skulle inte ens vara det om man hade ett sätt att påkalla personalens uppmärksamhet.

I föreskrifterna om undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) och dess 6 § föreskrivs följande: ”Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas”. I allmänt råd till föreskriften anges att mindre nivåskillnader bör överbryggas, exempelvis med ramper. Råden är inte bindande men genom att följa rådet har man visat att man uppfyllt föreskriften, se 3 § i HIN 1.

I föreskriftstexten anges att hinder skall undanröjas, vilket även stämmer överens med regeringens förslag i proposition 2000/01:48. I den nämnda propositionen, sidan 7, skriver regeringen också att hinder bör vara eliminerade före utgången av år 2010. Innebörden av uttryck som ”undanröja” och ”eliminera” är enligt normalt språkbruk att fullständigt avlägsna något.

Därmed är en mobil ramp inte att betrakta som att det enkelt avhjälpta hindret undanröjts.

En kopia av anmälan har sänts till Synsam Östlunds Optik och Synsams huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Synsam.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mora Turistbyrå / Siljan Turism, Mora, 2009-08-21


Anmälningsdatum: 2009-08-21, Diskrimineringsdatum: 2009-08-21

Mora turistbyrå (Siljan Turism) har ingen handikapparkeringplats. Det är mycket svårt för mig att hitta en plats någonstans! Enligt Boverkets byggregler ska en parkeringsplats för rörelsehindrade finnas inom 25 m från entrén…. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Mora Turistbyrå / Siljan Turism …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mora Turistbyrå / Siljan Turism
Webbadress:
http://www.siljan.se/
Gatuadress:
Strandgatan 14 A
Postnummer och ort:
792 30 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2009-08-21 (Anmälningsdatum: 2009-08-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Mora turistbyrå (Siljan Turism) har ingen handikapparkeringplats. Det är mycket svårt för mig att hitta en plats någonstans! Enligt Boverkets byggregler ska en parkeringsplats för rörelsehindrade finnas inom 25 m från entrén.

En kopia av anmälan har sänts till Mora Turistbyrå.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hotell Kung Gösta, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Hotellets restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.)

Om ett handikapp… (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Hotell Kung Gösta …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hotell Kung Gösta
Webbadress:
http://www.kunggosta.se/
Gatuadress:
Kristinebergsgatan 1
Postnummer och ort:
79232 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-18 (Anmälningsdatum: 2009-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hotellets restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.)

Om ett handikapprum är ledigt på hotellet kan man få låna nyckeln och använda toaletten som finns där. Det är inte på samma plan och det finns ingen upplysning om detta.

En kopia av anmälan har sänts till Hotell Kung Gösta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Solveigs, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har ett högt trappsteg Omöjligt att komma in med en elrullstol. Jag vill också välja och köpa kläder!

En kopia av anmälan har sänts till Solveigs. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Solveigs …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Solveigs
Gatuadress:
Moragatan 13
Postnummer och ort:
79230 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-18 (Anmälningsdatum: 2009-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har ett högt trappsteg Omöjligt att komma in med en elrullstol. Jag vill också välja och köpa kläder!

En kopia av anmälan har sänts till Solveigs.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hårklippet, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har 3 trappsteg. I en rullstol kan man inte komma in. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Hårklippet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hårklippet
Gatuadress:
Moragatan 1
Postnummer och ort:
792 30 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-18 (Anmälningsdatum: 2009-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har 3 trappsteg. I en rullstol kan man inte komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Anna & Anders Design, Mora, 2009-08-18


Anmälningsdatum: 2009-08-18, Diskrimineringsdatum: 2009-08-18

Entrén har 4 trappsteg. Det finns en brant och farlig ramp som är omöjlig för mig och andra rullstolsanvändare att använda. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) säger klart och tydligt att rampen högst får luta 1:12, men helst 1:20…. (Uppföljning 2009-10-19) Läs hela anmälan om Anna & Anders Design …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Anna & Anders Design
Webbadress:
http://www.annaochanders.se/
Gatuadress:
Hamngatan 3
Postnummer och ort:
79230 Mora
Kommun:
Mora
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-18 (Anmälningsdatum: 2009-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Entrén har 4 trappsteg. Det finns en brant och farlig ramp som är omöjlig för mig och andra rullstolsanvändare att använda. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) säger klart och tydligt att rampen högst får luta 1:12, men helst 1:20.

En kopia av anmälan har sänts till Anna & Anders Design.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Mora kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.