Myndigheten för tillgängliga medier, Malmö, 2023-07-18


Anmälningsdatum: 2023-07-18, Diskrimineringsdatum: 2023-07-18

Bakgrund

Böcker i punktskrift produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Bokbeståndet fylls ständigt på och omfattar både klassiker och nyutgivna böcker.

SJ 2023-07-05


Anmälningsdatum: 2023-07-05, Diskrimineringsdatum: 2023-07-05

Idag, onsdag den femte juli, har jag försökt att boka biljett till mig och min ledarhund på SJ:s tåg. Jag ville boka plats åt oss i lugn avdelning. Det har gått bra att göra tidigare, men idag blev det först nej. Jag fick veta att det går att boka plats i första klass och andra klass, men tydligen inte i lugn avdelning då det innebär en annan prisklass…. Läs hela anmälan om SJ 2023-07-05 …

MK Buss AB, Skara, 2023-06-13


Anmälningsdatum: 2023-06-18, Diskrimineringsdatum: 2023-06-13

Jag ville ta en bussresa till Ge Kås Ullared. Men fick inte åka med pga att jag har ledarhund. Och de ansåg att allergiker har större rätt att åka turist buss.
På Ge Kås får hunden vara med i affären
om vi visar upp tjänstehundslegitimationen…. (Uppföljning 2023-06-19- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om MK Buss AB …

Restaurang Akropolis, Ludvika, 2023-06-05


Anmälningsdatum: 2023-08-02, Diskrimineringsdatum: 2023-06-05

Restaurang har ingen handikapptoalett. Det är i sig diskriminerande och strider mot gällande lagstiftning.

Boverkets byggregler (BBR) 3:145 säger:
”3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.” (http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_3/BBR_avsnitt3_tillganglighet_bostadsutformning.pdf.) Läs hela anmälan om Restaurang Akropolis …

Myndigheterna Försäkringskassan, avd. Bilstöd i samverkan med Trafikverket diskriminerar mig med sin maktutövning, Östersund, 2023-05-30


Anmälningsdatum: 2023-05-30, Diskrimineringsdatum: 2023-05-30

Jag har beviljad personlig assistans för att kunna jobba(50%) samt kunna leva ett liv ungefär som andra men är då beroende av hjälpmedel och assistans. I mitt rätt rörliga arbete behöver jag kunna kommunicera med min partner/personlig assistent medan vi färdas mellan platser i jobbet eller under fritiden…. Läs hela anmälan om Myndigheterna Försäkringskassan …