SF Bio Filmstaden, Norrköping, 2013-10-26


Anmälningsdatum: 2013-10-27, Diskrimineringsdatum: 2013-10-26

SF Filmstaden godkänner inte ledsagarbevis med betydelsen att min brukare var tvungen att betala 2 biljetter för att få besöka en filmvisning. Detta är diskriminerande eftersom han är i behov av sin personal och det är uppenbart oskäligt att behöva betala dubbla biljetter, samtidigt som biografen var långt ifrån fullsatt…. Läs hela anmälan om SF Bio Filmstaden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SF Bio Filmstaden
Webbadress:
www.sf.se
Gatuadress:
Drottninggatan 56
Postnummer och ort:
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2013-10-26 (Anmälningsdatum: 2013-10-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning, Hörselnedsättning/döv, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

SF Filmstaden godkänner inte ledsagarbevis med betydelsen att min brukare var tvungen att betala 2 biljetter för att få besöka en filmvisning. Detta är diskriminerande eftersom han är i behov av sin personal och det är uppenbart oskäligt att behöva betala dubbla biljetter, samtidigt som biografen var långt ifrån fullsatt.

Vid kontakt med SF kundtjänst så får jag svaret att det beror på att distributörerna (dvs. Filmbolagen) har sagt ifrån.

Kungsgatan 19, Norrköping, 2009-10-02


Anmälningsdatum: 2009-10-02, Diskrimineringsdatum: 2009-10-02

Min mamma kan inte komma på besök till mig via huvudentrén/portingången till hyreshuset jag bor i pga att trappsteget är för högt och portingången är för smal att åka igenom med permobil. Det är en stor hyresvärd, Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping, som äger fastigheten…. (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om Kungsgatan 19 …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kungsgatan 19
Webbadress:
http://www.lundbergs.se/
Gatuadress:
Kungsgatan 19
Postnummer och ort:
60220 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2009-10-02 (Anmälningsdatum: 2009-10-02)
Jag utsattes inte själv för diskrimineringen
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Min mamma kan inte komma på besök till mig via huvudentrén/portingången till hyreshuset jag bor i pga att trappsteget är för högt och portingången är för smal att åka igenom med permobil. Det är en stor hyresvärd, Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping, som äger fastigheten. Det finns flera andra hyresgäster som bor i fastigheten som har funktionsnedsättningar.

Se bifogad film på steget där jag lagt en tändsticksask vid det för jämförelse.

Kostnaden för att åtgärda entrén rör sig om ett par tusenlappar.

Eftersom min mamma inte bor i fastigheten går det inte att söka kommunal bostadsanpassning för att åtgärda hindret.

Beroende på när fastigheten är byggd kan detta utgöra ett brott mot Boverkets Byggregler (BBR) med flera lagar vid byggnationen. BBR avsnitt 3:132 säger ”Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så att de är tillgängliga och användbara”. En entré med ett sånt här steg och smal dörröppning är inte tillgänglig och användbar!

Enligt 17 kapitlet 21a § i plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser undanröjas. Steget och portingången skulle sannolikt räknas som enkelt avhjälpta hinder, men eftersom lokalen inte riktar sig till allmänheten enligt juridikens mening är inte Lundbergs AB skyldiga att åtgärda hindren enligt den lagparagrafen. Jag skickar ändå min anmälan till Norrköpings kommuns byggnadsnämnd för prövning, kännedom och eventuell annan åtgärd.

Återstår för mig ingen lagstiftning alls som säger att Lundbergs måste åtgärda entrén. Helt otroligt! Man tror att man lever i Apartheids Sydafrika, inte Sverige 2009!

Fastighets AB L E Lundberg är en stor, rikstäckande fastighetsägare. På sin hemsida beskriver de sig själva som ”en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige”. Enligt deras årsberättelse för 2008 omsatte man 930 miljoner kronor netto och hade ett rörelseresultat på 313 miljoner kronor. Att de inte skulle ha råd att bekosta åtgärden – högst ett par tusenlappar i kostnad! – är befängt. Trots att jag vädjat till Fastighets AB L E Lundberg har man inte velat åtgärda entrén.

En kopia av anmälan har sänts till:
Fastighets AB L E Lundbergs huvudkontor
Roger Ekström, vVD, informationschef samt regionchef öst, Fastighets AB LE Lundberg

Birgitta Fredriksson, uthyrare, bostad, Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping
Kristina Bocianu, uthyrare, bostad, Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping
Kristina Liljeblad, uthyrare, bostad, Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping
Ola Larsson, förvaltare, Norr, Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping
Tomas Eriksson, förvaltare, Öster, Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Yakobs Ram & Reklam, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-25, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Två trappsteg hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Yakobs Ram & Reklam. Läs hela anmälan om Yakobs Ram & Reklam …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Yakobs Ram & Reklam
Webbadress:
http://www.yakobbalko.se/
Gatuadress:
Stockholmsvägen 1
Postnummer och ort:
60218 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Yakobs Ram & Reklam.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Krilles Bil HB, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

En nivåskillnad på ca 15-20 cm hindrade mig som rullstolsburen från att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Krilles Bil HB. Läs hela anmälan om Krilles Bil HB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Krilles Bil HB
Gatuadress:
Luntgatan 29
Postnummer och ort:
60219 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

En nivåskillnad på ca 15-20 cm hindrade mig som rullstolsburen från att ta mig in.

En kopia av anmälan har sänts till Krilles Bil HB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Norrköpings Kostymatelje, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg i entrén hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in i butiken. Läs hela anmälan om Norrköpings Kostymatelje …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Norrköpings Kostymatelje
Gatuadress:
Luntgatan 23
Postnummer och ort:
60219 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg i entrén hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in i butiken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Frisyrhörnan för Honom & Henne, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg hindrade mig som rullstolsburen från att komma in. Läs hela anmälan om Frisyrhörnan för Honom & Henne …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Frisyrhörnan för Honom & Henne
Gatuadress:
Bråddgatan 45
Postnummer och ort:
60220 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg hindrade mig som rullstolsburen från att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hot Pizza, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-23, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Ett högt trappsteg hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in. Läs hela anmälan om Hot Pizza …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hot Pizza
Gatuadress:
Bråddgatan 44
Postnummer och ort:
60220 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett högt trappsteg hindrade mig som är rullstolsburen från att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Café Smedjan, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg hindrade mig som rullstolsburen från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Café Smedjan. Läs hela anmälan om Café Smedjan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Café Smedjan
Webbadress:
http://www.cafesmedjan.se/
Gatuadress:
Smedjegatan 47
Postnummer och ort:
60219 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg hindrade mig som rullstolsburen från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Café Smedjan.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hårsalong Jasna, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Tre trappsteg i entrén. Kan därför ej ta mig in med rullstol. Läs hela anmälan om Hårsalong Jasna …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hårsalong Jasna
Gatuadress:
Vattengatan 34
Postnummer och ort:
60220 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg i entrén. Kan därför ej ta mig in med rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hawaii Livs, Norrköping, 2009-08-22


Anmälningsdatum: 2009-08-22, Diskrimineringsdatum: 2009-08-22

Två trappsteg i entrén. Det gör att jag som rullstolsburen inte kan komma in i butiken. Läs hela anmälan om Hawaii Livs …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hawaii Livs
Gatuadress:
Vattengatan 34
Postnummer och ort:
60220 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-22 (Anmälningsdatum: 2009-08-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg i entrén. Det gör att jag som rullstolsburen inte kan komma in i butiken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.