Kebabhuset, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-15, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Kebabhuset …

Vattenpalatset, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

En trappa som utestänger gör att man tvingas in i en dörr en bit ifrån entrén. Där stod det cyklar framför.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se Läs hela anmälan om Vattenpalatset …

Brothers, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Rampen in till lokalen är för brant; uppfyller inte ens lagstiftningens minimikrav på 1/12. Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Brothers …

Resia, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Resia …