Radix Kompetens AB, Eskilstuna, 2017-02-20


Anmälningsdatum: 2017-03-10, Diskrimineringsdatum: 2017-02-20

Under november 2016 sökte jag ett jobb som handledare (Stöd och Matchning) hos Radix Kompetens AB i Eskilstuna. Den 22/12 bokade en rekryterare in intervju med mig och den 29/12 genomfördes en telefonintervju med samma rekryterare…. Läs hela anmälan om Radix Kompetens AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Radix Kompetens AB Eskilstuna
Webbadress:
http://www.radix.se
Gatuadress:
Fristadstorget 8 A
Postnummer och ort:
63220 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Kontor
Datum för händelsen:
2017-02-20 (Anmälningsdatum: 2017-03-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Under november 2016 sökte jag ett jobb som handledare (Stöd och Matchning) hos Radix Kompetens AB i Eskilstuna. Den 22/12 bokade en rekryterare in intervju med mig och den 29/12 genomfördes en telefonintervju med samma rekryterare. Jag fick besked om att de skulle ta kontakt inom en vecka, men redan dagen efter den 30/12 ringde rekryteraren upp mig och sa att hon ville att jag skulle träffa områdeschefen på måndagen den 2/1 2017. Den 2/1 2017 åkte jag till Eskilstuna där områdeschef S.A. intervjuade mig under c:a en timme och avslutningsvis ombads jag att kontrollera möjligheterna till lönebidrag och hjälpmedel från Arbetsförmedlingen. Vid intervjun i Eskilstuna hade jag inte med mig min ledarhund, men jag informerade mycket tydligt om att hunden skulle vara med mig på arbetsplatsen utan att komma i kontakt med övrig personal och deltagare. Mina referenter som kontaktades parallellt med intervjun nämnde också ledarhunden och dess funktion för att underlätta arbetet. Arbetsförmedlingen ställde sig positiv till både anställningsstöd och att bevilja hjälpmedel och den 5/1 2017 erbjöds jag tjänsten som handledare med en månadslön på 29500:- med motiveringen att jag var mycket meriterad för tjänsten.

Min arbetsförmedlare ordnade alla handlingar avseende anställningsstöd och hjälpmedelsspecialister besökte arbetsplatsen och konstaterade att det inte förelåg några tillgänglighetsproblem.

Jag skulle börja tjänsten den 23/1 och åkte därför till Eskilstuna veckan före närmare bestämt den 19/1 för att orientera arbetsvägen med ledarhunden. När vi var på plats passade jag på att besöka kontoret och upptäckte då att områdeschefen inte informerat personalen om att ledarhunden skulle medfölja till arbetsplatsen. Det blev en upprörd stämning med oro för både allergier och att det fanns personal och deltagare som av kulturella skäl inte kunde vistas i närheten av hunden. Arbetsledaren/samordnaren tog en första kontakt med mig per telefon direkt efter att vi lämnat kontoret och sa uttryckligen att det var omöjligt att jobba på arbetsplatsen om hunden skulle vara med. Hon hänvisade till telefonsamtal med S.A. och när jag frågade hur vi skulle lösa problemet undrade hon om jag ville bli kontaktad av områdeschefen. Jag fick intrycket att arbetsgivaren redan bestämt sig för att jag inte skulle få börja tjänsten, vilket var mycket anmärkningsvärt med tanke på att jag tidigare samma dag pratat med en blivande kollega som ringde och önskade mig välkommen och med samordnaren som ringde och frågade om jag ville delta i en utbildning. Bemötandet var 100-procentigt positivt och alla ville hjälpa till framtill det ögonblick när de upptäckte att ledarhunden var ett av mina hjälpmedel.
På morgonen den 20/1 ringde områdeschefen upp och sa att ledarhunden inte fick vistas i lokalerna eftersom ”det är emot alla lagar som finns”. Jag förklarade för henne att det inte stred mot vare sig arbetsmiljölagstiftningen eller kontraktet med Arbetsförmedlingen, det senare har jag personligen fått bekräftat av Doris Rexhammar som är ansvarig för AF:s avtal med sina kompletterande leverantörer. S.A. hävdade att jag missförstått henne och att hon aldrig godkänt att ta med ledarhund, jag påminde henne om att jag tydligt informerat under intervjun något hon inte ville kommentera.

Trots att jag erbjöd mig att under en inledningsperiod inte ha med hunden till jobbet slutade det hela med att områdeschefen ringde upp mig igen och meddelade att provanställningen inte skulle påbörjas. Arbetsförmedlingens hjälpmedelsspecialist tog kontakt med områdeschefen för att få mer information om vad problemet var, men han blev avvisad med svaret att S.A. skulle prata med mig.
Vid min sista kontakt med S.A. kunde jag bara konstatera faktum, att hon valde att avbryta provanställningen innan den påbörjats, jag hade inte erhållit något anställningsbevis med motiveringen att sådana inte utfärdas förrän Arbetsförmedlingen har beviljat anställningsstöd. Med tanke på arbetsgivarens kontakter med Arbetsförmedlingen i Örebro och de beslut som tagits och besök som gjorts av AF råder det dock inget tvivel om att jag fått och tackat ja till tjänsten samt att skälet till att anställningen inte påbörjades var att jag är ledarhundsförare.

Eftersom det är angeläget att få ett prejudikat gällande diskriminering p.g.a. att vara ledarhundsförare och med anledning av att arbetsgivaren har kollektivavtal med Unionen hemställer jag om att Jusek ska besluta att inte företräda mig och ge mig det intyg som krävs för att jag ska kunna anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Juseks ombudsman Christel Bridal kan kontaktas av DO om frågor rörande rätten att föra talan som part i saken.

Restaurang Akropolis, Eskilstuna, 2005-10-05


Anmälningsdatum: 2005-10-05, Diskrimineringsdatum: 2005-10-05

Trappa med många trappsteg gör det svårt / omöjligt att besöka restaurangen. (Uppföljning 2007-09-14) Läs hela anmälan om Restaurang Akropolis …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Akropolis
Webbadress:
http://www.akropolis-ea.nu/
Gatuadress:
Fristadstorget 1
Postnummer och ort:
Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-10-05 (Anmälningsdatum: 2005-10-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa med många trappsteg gör det svårt / omöjligt att besöka restaurangen.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Guldklimpen, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-04-02, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

En hög tröskel utestänger personer med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Guldklimpen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Guldklimpen
Gatuadress:
Köpmangatan 60
Postnummer och ort:
63340 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2006-04-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

En hög tröskel utestänger personer med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Cubus, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Cubus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Cubus
Webbadress:
www.cubus.se
Gatuadress:
Gallerian Smedjan, Kriebensgatan 8a
Postnummer och ort:
632 20 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2006-03-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ticket, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-15, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången utestänger personer som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Ticket …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ticket
Webbadress:
www.ticket.se
Gatuadress:
Rademachergatan 19
Postnummer och ort:
632 20 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-09-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg i ingången utestänger personer som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Ticket.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Kristinas begagnade ting, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-16, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Flera höga trappsteg utestänger personer med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Kristinas begagnade ting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kristinas begagnade ting
Gatuadress:
Köpmangatan 66
Postnummer och ort:
63340 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2006-03-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera höga trappsteg utestänger personer med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

July Morning Records, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om July Morning Records …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
July Morning Records
Webbadress:
www.julymorning.nu
Gatuadress:
Rådhustorget 1
Postnummer och ort:
633 40 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-09-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Hår Salongen Virveln HB, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

En trappa till entrén gör att människor med rörelsehinder utestängs!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Hår Salongen Virveln HB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hår Salongen Virveln HB
Gatuadress:
Drottninggatan
Postnummer och ort:
Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-09-07)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

En trappa till entrén gör att människor med rörelsehinder utestängs!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Salong Hårfagre, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-04-02, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Flera höga trappsteg utestänger kunder med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Salong Hårfagre …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Salong Hårfagre
Gatuadress:
Köpmangatan 19
Postnummer och ort:
63340 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2006-04-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera höga trappsteg utestänger kunder med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

I banken finns en bankomat som är möjlig att nå även under de tider som banken är stängd. Den automatiska dörröppnaren in till bankomaten fungerar dock inte när banken är stängd. Läs hela anmälan om SEB – Skandinaviska Enskilda Banken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SEB – Skandinaviska Enskilda Banken
Webbadress:
www.seb.se
Gatuadress:
Kungsgatan 17
Postnummer och ort:
63220 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2006-03-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

I banken finns en bankomat som är möjlig att nå även under de tider som banken är stängd. Den automatiska dörröppnaren in till bankomaten fungerar dock inte när banken är stängd.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Skandinaviska Enskilda banken.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.