Carlings, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Ett högt trappsteg i entrén utestänger personer med rörelsehinder som använder rullstol.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Carlings …

BikBok, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om BikBok …

Kamp & Kraftsport , Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Kamp & Kraftsport …

Hemlängtan, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-15, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Hemlängtan …