JC, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-13, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Dörröppnare saknas. Högt trappsteg ner till avdelningen för tjejkläder. Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om JC …

Wear It, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2006-03-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Provhytterna är för små för att personer som använder rullstol ska kunna använda dem.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Läs hela anmälan om Wear It …

4 Klippare, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-17, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Trappsteg i ingången gör det svårt eller omöjligt för människor med rörelsehinder som använder förflyttningshjälpmedel att ta sig in. Detta är diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om 4 Klippare …

Specsavers Blic, Eskilstuna, 2005-08-13


Anmälningsdatum: 2005-09-07, Diskrimineringsdatum: 2005-08-13

Det är trappsteg i ingången och dörröppnare saknas. Detta gör det svårt/omöjligt för personer som använder rullstol att komma in. Diskriminerande!

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet…. Läs hela anmälan om Specsavers Blic …