Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser. , 11121, Stockholm, 2019-02-23

bild på Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser. , 11121, Stockholm, 2019-02-23bild på Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser. , 11121, Stockholm, 2019-02-23
Anmälningsdatum: 2019-02-23,
Diskrimineringsdatum: 2019-02-23

Hotellet Scandic Continental gav mig undermåliga instruktioner om hur jag skulle ta mig med rullstol ut från garaget och sedan tillbaka till parkeringen i garaget. Senare körde jag in till garageporten och fick prata med en vakt via en telefon…. Läs hela anmälan om Parkeringsgaraget Continental …

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Parkeringsgaraget Continental, Scandic Continentals reserverade parkeringsplatser.
Gatuadress:
Mäster Samuelsgatan 71
Postnummer och ort:
11121, Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@59.33469469999999,18.0523636,19z
Datum för händelsen:
2019-02-23 (Anmälningsdatum: 2019-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Hotellet Scandic Continental gav mig undermåliga instruktioner om hur jag skulle ta mig med rullstol ut från garaget och sedan tillbaka till parkeringen i garaget. Senare körde jag in till garageporten och fick prata med en vakt via en telefon. Jag fick information om att jag skulle köra in efter att har angett att jag bor hos Scandic Continental, som jag blivit hänvisad av. Inne i garaget var det svårt att hitta bra platser som fungerar för mig som rörelsehindrad och användare av rullstol. Nästa problem kom när jag skulle ta mig ut ur garaget. Vägen ut är via en brant backe, alldeles för brant jämfört med kraven enligt plan- och byggnormerna. Dessutom var det en port med en mycket smal dörr bredvid som jag inte kan komma igenom med min rullstol. Som tur var kom en bil samtidigt så att jag kunde komma igenom där bilarna kör, det vill säga inte på den mycket smala trottoaren.

När jag senare skulle in till bilen igen fanns ingen bra väg in. Efter samtal med personal, eller vakt, fick jag gå igenom samma entré som bilar kör igenom, vilken inte har en trottoar. Lutningen är mycket brant, vilket utsatte mig och min assistent för fara. Jag kom till min bil. Därefter skulle jag ta mig ut, men hade mycket svårt att ta mig ut. Till att börja med är skyltningen mycket svår. Till slut hittade jag en hiss som kunde ta mig upp till gatuplan på Vasagatan. Däremot hade jag inte hittat vägen och med säkerhet vetat att jag kommit ut om inte andra varit med mig. Jag skulle kunna använda hissen och porten vid Vasagatan om den inte var låst för mig.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Cafe Cronan, Stockholm , Stockholm, 2018-05-21


Anmälningsdatum: 2018-05-21, Diskrimineringsdatum: 2018-05-21

Synskadad person med ledarhund blev avvisad med motivering att hundar ej var tillåtna. Läs hela anmälan om Cafe Cronan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Cafe Cronan, Stockholm
Gatuadress:
Stora Nygatan 37
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2018-05-21 (Anmälningsdatum: 2018-05-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Synskadad person med ledarhund blev avvisad med motivering att hundar ej var tillåtna.

Stockholms Stads Trafikkontor, 2018-05-01


Anmälningsdatum: 2018-05-24, Diskrimineringsdatum: 2018-05-01

Vi på restaurangen Under Kastanjen vill anmäla Stockholms Stads Trafikkontor för diskriminering.

För oss är allas lika värde ett kärnvärde, det är något som är mycket viktigt för oss.
Vi satsar på tillgänglighet, vi gör allt vi kan för att bli bättre på att bemöta gäster med särskilda behov på ett bra sätt.

Vårt arbete har lönat sig. Vi har blivit kända för att vara ett bra ställe för synskadade, för rörelsehindrade (Hur många restauranger i gamla stan har … Läs hela anmälan om Stockholms Stads Trafikkontor …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms Stad, Under Kastanjens uteservering
Gatuadress:
Kindstugatan 1
Postnummer och ort:
11131 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2018-05-01 (Anmälningsdatum: 2018-05-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi på restaurangen Under Kastanjen vill anmäla Stockholms Stads Trafikkontor för diskriminering.

För oss är allas lika värde ett kärnvärde, det är något som är mycket viktigt för oss.
Vi satsar på tillgänglighet, vi gör allt vi kan för att bli bättre på att bemöta gäster med särskilda behov på ett bra sätt.

Vårt arbete har lönat sig. Vi har blivit kända för att vara ett bra ställe för synskadade, för rörelsehindrade (Hur många restauranger i gamla stan har hiss?!) och vi har fått ta emot Stockholms Stads pris för god tillgänglighet: StJulianpriset. Alla gäster ska ha samma tillgång till hela restaurangen. Man ska kunna välja var man vill sitta: på undervåningen, på övervåningen. Inne eller ute.

Varje år ansöker alla restauranger om tillstånd för uteservering hos trafikkontoret, Stockholms Stad.
En uteservering är en del av restaurangen, där mat och alkohol serveras, och där har alla våra gäster rätt att sitta.
Men de mått som trafikkontoret angett gör att det är omöjligt för en person med rollator eller rullstol att komma in på uteserveringen samt manövrera till ett bord eller en stol. Det är helt enkelt alldeles för trångt.

Det tillstånd vi fått säger att uteserveringen får vara 2×10 m. Det är en betydligt mycket mindre yta än vi haft tidigare år. Om en rullstol ska kunna manövrera behöver man ha minst 90 cm, och då blir det helt enkelt inte mycket plats för stolar och bord kvar.

Vi är förtvivlade över att gång på gång se rullstolsburna gäster, med sina sällskap tvingas äta inomhus, trots att sommarkvällen är varm och fin.
Det är gäster som vet att vi fått pris för vår tillgänglighet, gäster som tar färdtjänst hit och därför inte självklart kan välja en annan restaurang.

När det är så trångt blir det också näst intill omöjligt för synskadade gäster att manövrera. Det räcker att en gäst har sin stol lite snett, eller har en lite skrymmande väska, så kan man snubbla när man försöker passera.

Vi är stolta över att vi fått StJulianPriset, men vi är inte nöjda. Vi vill bli bättre på tillgänglighet, men nu tvingas vi bli sämre.
Det är åt skogen!

Restaurang Sam & Co , Farsta, 2018-03-23

bild på Restaurang Sam & Co , Farsta, 2018-03-23
Anmälningsdatum: 2018-03-26,
Diskrimineringsdatum: 2018-03-23

Jag blev nekad att köpa ett glas vin, utan förklaring om varför och utan att erbjudas annat. Tydligt var dock att ägaren inte ville servera mig och att han ville att jag skulle gå någon annanstans. Jag vill inte tro att det berodde på att jag är rullstolsanvändare, men jag kan tyvärr inte hitta någon annan förklaring och vill därför göra en anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567)…. Läs hela anmälan om Restaurang Sam & Co …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Sam & Co
Gatuadress:
Farstaplan 25
Postnummer och ort:
12347 Farsta
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2018-03-23 (Anmälningsdatum: 2018-03-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag blev nekad att köpa ett glas vin, utan förklaring om varför och utan att erbjudas annat. Tydligt var dock att ägaren inte ville servera mig och att han ville att jag skulle gå någon annanstans. Jag vill inte tro att det berodde på att jag är rullstolsanvändare, men jag kan tyvärr inte hitta någon annan förklaring och vill därför göra en anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567).

I fredags eftermiddag, den 23 mars, hade jag föreläst hos DHR som har sitt förbundskansli på Storforsplan 44 i Farsta. Efter avslutad föreläsning gjorde jag några ärenden i Farsta Centrum och när jag var färdig ville jag sätta mig en stund med min nyinköpta bok och ett glas vin innan jag beställde färdtjänst för att åka hem. Jag visste sedan tidigare att man på stället på entréplan mitt i centrum har serveringstillstånd så jag begav mig dit. Jag förklarade för mannen bakom disken att jag skulle vilja beställa ett glas rosévin. Han log, men skakade på huvudet och viftade avvärjande med händerna. Nästan samtidigt som jag sa rosé tänkte jag att jag var fel ute, det hade de nog inte här. Jag tog bartenderns reaktion som en bekräftelse på det och bad då istället om ett glas vitt vin.

Men då visade sig de nekande gesterna stå för att han inte ville servera mig. Jag blev helt ställd, trodde först att jag missförstått. Försökte igen men blev nekad igen och frågade då varför samt frågade efter chefen. Han var chefen och varför han inte ville servera mig ville han inte svara på. Jag försökte få kontakt med några av övriga i personalen. De tittade bort. Ingen besvarade min fråga. Jag förstod att det var lönlöst. Förklarade för bartendern/restaurangägaren att jag kommer göra en anmälan om diskriminering och lämnade restaurangen.

När jag kommit ut i centrumets mittgång vände jag mig om för att ta ett foto av den stora menyn över bardisken, för att få med restaurangens namn vilket jag var osäker på, och för att få en tidsdokumentation i och med fotots egenskaper. Jag såg då hur bartendern böjde sig ned, liksom hukade bakom en gäst som nu ställt sig vid den tidigare tomma bardisken och jag trodde det var för att inte komma med på bild. På väg därifrån mötte jag två vakter, vi passerade varandra och de gick fram till restaurangägaren/bartendern. Jag förstod då att det han gjort när han böjde sig var att ringa efter dem. Jag gick tillbaka och mötte vakterna på väg därifrån. Vi samtalade en stund, de förklarade att de inget kunde göra, de var vänliga och förstående och lyssnande och dessutom uppmuntrande när jag berättade också för dem att jag har för avsikt att anmäla restaurangen för diskriminering.

Jag har i dag måndag samtalat med Thomas Levander, marknadsområdeschef/centrumledningen Farsta Centrum samt med Nokas, det vaktbolag som vaktar i Farsta Centrum. Vad jag förstod av samtalet med Thomas Levander som själv varit i kontakt med vaktbolaget bekräftades min berättelse.
Jag har dock inga vittnen till det inträffade i sak.

Komplettering lämnad 2018-04-06
Efter att jag den 23 mars i år blev nekad att köpa ett glas vin på Restaurang Sam & Co i Farsta Centrum, och den 26 mars anmälde händelsen som diskriminering, vill jag härmed komplettera min anmälan till DO för att med intyg och kontoutdrag bemöta ny information som framförts.

Vid själva händelsen ville bartendern, eller som han sa att han var – chefen för restaurangen, inte förklara varför han inte ville servera mig.

Då det Facebook-inlägg jag gjorde direkt efter händelsen spreds brett blev jag efter några dagar kontaktad av lokaltidningen ”Mitt i Söderort” som skrev en artikel efter att ha intervjuat mig, restaurangen och centrumledningen samt läst min anmälan.
Länk till artikeln: https://mitti.se/nyheter/nekades-anmaler-diskriminering/?omrade=hela-stockholm

Till tidningen säger bartendern att han inte velat servera mig för att jag var full. En förklaring jag alltså inte fick på plats. Samma eftermiddag som artikeln har publicerats blir jag uppringd av restaurangchefen, som visar sig vara en annan person än den som vid mitt besök avvisade mig och som då utgav sig för att vara chefen när jag efterfrågade ansvarig person.

Den person som ringer upp mig förklarar att han pratat med sin anställde, blir förvånad och arg när han får höra att denne utgivit sig för att vara högst ansvarig, menar att det skett ett misstag men håller fast vid den anställdes förklaring i tidningen om att jag varit onykter.

Då så inte var fallet vill jag nu komplettera min anmälan med följande dokument för att rekonstruera den aktuella eftermiddagen:
Intyg från DHR, undertecknat av ombudsman Kristian Cornell, om att jag föreläste hos dem på Storforsplan 44, kl 15.45 – 16.20.
Kontoutdrag från Swedbank som visar att jag handlade på MQ i Farsta kl 16.50 och på Akademibokhandeln kl 17.12, samt på O’Learys kl 18.15.
Foto taget med min mobilkamera, den bild jag i min anmälan skrev om att jag tog för att komma ihåg restaurangens namn. Det är en screendump från min mobil och visar att fotot är taget i Farsta den 23 mars kl 17.18, alltså precis efter att jag lämnat restaurangen då jag blivit nekad att bli serverad.
Intyg från DHR, undertecknat av jurist/ombudsman Eugenia Rudenberg som jag träffade på i Farsta Centrum ca 1 h efter att jag blivit avvisad från Restaurang Sam & Co.

Sammanfattning av händelseförloppet:
Kl 15.45-16.20
Föreläser hos DHR, Storforsplan 44
Kl 16.50
Avslutar inköp hos MQ, Farsta Centrum
Kl 17.12
Avslutar inköp hos Akademibokhandeln, Farsta Centrum
Kl 17.18
Fotograferar namnskylt på väg ut från Restaurang Sam & Co
Kl 18.15
Avslutar restaurangbesök på O’Learys Farsta Centrum
Kl 18.20
Stöter på Eugenia Rudenberg från DHR i Farsta Centrum

Med hopp om att Diskrimineringsombudsmannen bestämmer sig för att pröva fallet.

Stockholm 2018-04-06

Hartwickska huset, Box 17083 Stockholm, 2017-10-19


Anmälningsdatum: 2017-10-19, Diskrimineringsdatum: 2017-10-19

En bekant som önskade gå en kurs i denna byggnad blir helt exkluderad med anledning av att hen sitter i rullstol. Läs hela anmälan om Hartwickska huset …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hartwickska huset
Webbadress:
http://www.hartwickska.se/Hartwickska_Huset/Kontakt.html
Gatuadress:
Maria Högalids föreningsråd
Postnummer och ort:
Box 17083 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-10-19 (Anmälningsdatum: 2017-10-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

En bekant som önskade gå en kurs i denna byggnad blir helt exkluderad med anledning av att hen sitter i rullstol.

Fackförbundet Kommunal, Stockholm, 2017-12-30


Anmälningsdatum: 2017-10-18, Diskrimineringsdatum: 2017-10-15

Kommunal har skickat flera standardbrev där de hotar med konkurs om jag inte svarar inom en vecka, detta till personer som är, som de vet om, skröpliga och handikappade och får hjälp av andra med posten – men bara ibland. Detta är dskriminerande i sig, vidare är det också diskriminerande och uppenbart syfte att skada mig och min relation med assistenter och andra som hjälper mig att ta upp posten från postfacket när de lägger papper i postfack utan kuvert så att alla kan läsa…. Läs hela anmälan om Fackförbundet Kommunal …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fackförbundet Kommunal
Gatuadress:
Hagagatan 2
Postnummer och ort:
11348 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-10-15 (Anmälningsdatum: 2017-10-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Kommunal har skickat flera standardbrev där de hotar med konkurs om jag inte svarar inom en vecka, detta till personer som är, som de vet om, skröpliga och handikappade och får hjälp av andra med posten – men bara ibland. Detta är dskriminerande i sig, vidare är det också diskriminerande och uppenbart syfte att skada mig och min relation med assistenter och andra som hjälper mig att ta upp posten från postfacket när de lägger papper i postfack utan kuvert så att alla kan läsa. Kommunal skriver i breven att de hotar med konkurs och så vidare. Min vän blev påverkad av att ha läst Kommunals kuvertlösa brev och mår sämre av att ha läst dem. Dessutom skippade hon skolan minst en dag på grund av detta diskriminerande fräcka tilltag från Kommunal.

Färdtjänsten i Stockholms läns landsting , Stockholm, 2017-10-12


Anmälningsdatum: 2017-10-17, Diskrimineringsdatum: 2017-10-12

Efter ett jobbuppdrag på Swedaviahuset den 12 oktober 2017, Flygvägen 1 på Arlanda, skulle jag boka en färdtjänst hem. Klockan var runt 13.10. Jag trodde att det skulle gå bra eftersom Swedaviahuset ligger utanför terminalområdet och det inte går att få ledsagning därifrån…. Läs hela anmälan om Färdtjänsten i Stockholms läns landsting …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänsten i Stockholms läns landsting
Gatuadress:
Box 30103
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-10-12 (Anmälningsdatum: 2017-10-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter ett jobbuppdrag på Swedaviahuset den 12 oktober 2017, Flygvägen 1 på Arlanda, skulle jag boka en färdtjänst hem. Klockan var runt 13.10. Jag trodde att det skulle gå bra eftersom Swedaviahuset ligger utanför terminalområdet och det inte går att få ledsagning därifrån. Men i växeln på färdtjänsten sa de åt mig att jag inte fick boka färdtjänst från den adressen. Att jag i så fall får ta en ”vanlig” taxi till Arlanda Express och sedan åka vidare med just Arlanda Express. Jag undrade hur det skulle gå, då Arlanda Express ligger under jord. Mannen i växeln svarade inte på det, sa bara att det är Arlanda Express som gäller och att jag får ta en taxi dit.

Jag bestämde mig därför för att ta en färdtjänst på gatan, alltså betala halva taxamaterbeloppet. Personen jag haft möte med på Swedavia hjälpte mig till terminal 5, ankomsthallen där det står massor utav taxibilar. Eftersom jag bara får åka med vissa bilar som kör färdtjänst gick hon fram och frågade om de kunde köra mig. Jag är blind och använder ledarhund, ett viktigt hjälpmedel för mig. Men ingen ville ta min körning. Min vän på Swedavia uppskattar att det hela tiden stod mellan 14-20 bilar sammanlagt som kör färdtjänst (Taxi Kurir, taxi 020), men alla sa nej. Obs! bilar som kör färdtjänst kom och gick. Personen från Swedavia har som medmänniska och privatperson skrivit ett brev till vd för Taxi Kurir, eftersom hon blev väldigt upprörd och chockad över vad som inträffade. Nedan klistrar jag in delar från hennes brev, som tydliggör hela händelseförloppet:

”Vi gick tillsammans med ledarhunden till taxistationen vid terminal 5. Då hon skulle åka färdtjänst så var hennes val begränsat vilka bilar/företag hon fick ta. Det stod många av dina bilar inne, jag gick till den första och sa att det gällde en färdtjänstresa till Enskede med ledarhund. Sen till nästa bil, sen nästa och nästa… Några låtsades som att de inte ens fattade vad jag sa, en annan sa att han inte ville ta hund för att han hade en ny bil (?), någon annan sa att han inte kunde för att han inte hade en kortdragare för färdtjänstkort, en ytterligare sa att han inte ville ha hundar i bilen.

När jag hade gått runt där i raden av bilar kom den s k taxivärden och sa: ”Jag hjälper dig”, han såg ju vad som hände och han gick sedan igenom hela raden av bilar, stannade hos alla och frågade dem. När han sedan kom tillbaka till oss vid trottoarkanten så sa han, ”jag är ledsen men ingen vill – och jag kan ju inte tvinga dem”. Han sa även: ”Om hon bara inte haft hund.”

En av era förare flippade ut ett slags visitkort till mig och sa att du kan ju alltid ringa till dem, lite som att han inte alls var en del av varumärket utan att det, var några andra.

Jag tog kortet och ringde till er växel, där frågade de varför jag inte tog en av bilarna där, jag sa som det var, de vill inte. Eftersom jag då var upprörd och inte hade lust att larva runt bland era förare mera och den som svarade inte visste vad hon skulle göra bad jag att få tala med någon som visste något mera och bättre, varpå hon kopplade mig till en kollega, som hon uttryckte det.

Jag berättade återigen historien och personen sa, vi gör så att jag sänder en bil (det stod ju redan en massa där) så kan ni ta den på gatan så att säga. OK, när kommer den? frågade jag. Om ca 10-15 minuter fick jag till svar. Jag fick även lämna numret till resenären – enligt er växel ville de ha det.

Efter ca 10 minuter ringde det en kvinna till henne och sa, jag är här nu, ser du mig? Var inte det en dum fråga? Dels så vimlade det av bilar och sedan hade hon ju, vilket jag mycket TYDLIGT talat om, ringt om en person som hade ledarhund för att hon inte ser, hur skulle hon kunna se er förare?

Till sist hittade hon oss, jag gissar att det var pga ledarhunden – och att vid där stod vid trottoaren, som hon kom fram till oss. Väl framme började hon prata om att hon hade fått beställningen ”fel” från er växel? Dvs de hade inte sagt att det var färdtjänst eller ledarhund. Hon pratade högt och gick igenom era interna turer hit och dit, den ena hade gjort si och den andra så och nu hade hon minsann fel uppkörning…

Jag bad att vi skulle slippa höra om era interna rutiner och frågade om vi kunde få den bilen, hon fortsatte mala om era olika rutiner, det var verkligen mycket märkligt alltsammans. Efter att hon hållit på kände både jag och min vän en stor otrygghet med denna person varpå vi sa att vi inte ville åka med henne då hon fortsatte sin litania. Dessutom kunde hon ju enligt vad hon sa inte ta resan som färdtjänst på gatan.

Summa summarum, i drygt 45 minuter stod vi där, med en massa taxibilar som kör färdtjänst, men ingen ville köra, vilket väl är deras uppgift?

Detta är en sådan flagrant uppvisning i diskriminering att det inte går att göra bättre om det skulle i något sammanhang behöva illustreras.

Det hela avslutades med att min vän tog en taxi från Taxi Stockholm, inga problem med ledarhunden där. Dock så kostade resan henne mera än vad det ju skulle då de ju inte har färdtjänstavtal, men de har tydligen mera av ett tjänstvillighets-avtal med sina kunde istället…”

Jag bekräftar ovan berättelse från min vän på Swedavia. Det var så här det gick till. Jag vill härmed anmäla Färdtjänsten i Stockholms läns landsting för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Jag kunde inte ta mig därifrån med färdtjänst alls eftersom de vägrar köra mig med mitt hjälpmedel. För mig är det lika illa som att en skulle neka en körning på grund av att hen använder rullstol. Jag har fått min ledarhund bekostat av staten som ett hjälpmedel och jag har även rätt till färdtjänst, där jag får ha min ledarhund med. Det är ofta jag får vänta länge på en färdtjänstbil för att det är så få bilar som vill ta ledarhund. Det i sig är illa nog, men den 12 oktober fick jag ingen bil alls. Trots att det fanns massor av bilar som kunnat köra mig. Härom veckan reste jag från Arlanda, tog en färdtjänstbil på gatan och reste då utan ledarhund. det var inga problem. Det är tydligt att jag blir diskriminerad just för att jag har ledarhund, ett hjälpmedel som är nödvändigt för mig. Det känns helt orimligt att så många bilar får säga nej. Jag vet att det kan finnas allergibilar, men jag vet också att de är väldigt få.

Vidare vill jag lyfta att det är bristande tillgänglighet att inte kunna boka färdtjänst utanför terminalområdet, där ingen ledsagning erbjuds via Arlanda Express.

Jag hoppas att ni ser över det här. Färdtjänsten i Stockholm fungerar uppenbarligen inte när en reser med ledarhund och jag liksom alla andra betalar för något jag inte kan använda på det sätt jag har rätt till. Nu fick jag betala mer, stå ut med oerhört kränkande behandling och dessutom utsättas för stor oro och press. Jag var helt enkelt rädd för att jag inte skulle kunna ta mig hem.

Eftersom jag är blind vill jag ha alla besked från er på DO via e-post, så att jag kan läsa det själv.

Filmstaden Sergel, Stockholm, 2017-05-14


Anmälningsdatum: 2017-05-15, Diskrimineringsdatum: 2017-05-14

Allmänheten kan boka och betala biobiljetter på Filmstaden Sergel via nätet när som helst under dygnet.
Behöver man en rullstolsplats är det enbart möjligt att boka och betala via telefon och då före kl 16 på en söndag.
Jag och mitt sällskap fick alltså presentera oss en tim före filmvisningen att vara på den säkra sidan för att få platser.

Endast när vi väl var framme vid kassan och ville köpa biljetter fick vi veta att den enda hissen upp till salongen inte fung… Läs hela anmälan om Filmstaden Sergel …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Filmstaden Sergel
Webbadress:
http://www.sf.se/kundservice/
Gatuadress:
Hötorget 3
Postnummer och ort:
11157 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-14 (Anmälningsdatum: 2017-05-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Allmänheten kan boka och betala biobiljetter på Filmstaden Sergel via nätet när som helst under dygnet.
Behöver man en rullstolsplats är det enbart möjligt att boka och betala via telefon och då före kl 16 på en söndag.
Jag och mitt sällskap fick alltså presentera oss en tim före filmvisningen att vara på den säkra sidan för att få platser.

Endast när vi väl var framme vid kassan och ville köpa biljetter fick vi veta att den enda hissen upp till salongen inte fungerade.
Därmed hade vi åkt in från förorten och slössat vår tid.

Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01

bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01
Anmälningsdatum: 2017-05-02,
Diskrimineringsdatum: 2017-05-01

Jag åkte in till akuten vid Sankt Görans sjukhus på rekommendation av 1177. hade skadad min höger hand kvällen innan, kunde inte somna förs vid 5 tiden på morgonen och vaknade flera gånger under natten/morgonen.
Då jag även sitter i rullstol, och nu hade problem med höger handen skapade ombyggnationen kring sjukhuset för problem…. Läs hela anmälan om Sankt Görans sjukhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/om-oss/om-oss/verksamheter/akutkliniken/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag åkte in till akuten vid Sankt Görans sjukhus på rekommendation av 1177. hade skadad min höger hand kvällen innan, kunde inte somna förs vid 5 tiden på morgonen och vaknade flera gånger under natten/morgonen.
Då jag även sitter i rullstol, och nu hade problem med höger handen skapade ombyggnationen kring sjukhuset för problem. De tidigare RH platserna vid huvudentrén var borttagna och inga alternativ i närheten fanns. på den vanliga parkering fanns endast tre RH platser som är betydligt färre än tidigare, och i princip ska alla RH platser som (tillfälligt) tas bort ersättas med så lika förutsättningar som möjligt vilket inte skett.
Att ta sig från dessa RH platserna till huvudentrén kunde man tidigare göra på plan mark men nu tvingades jag ta en omväg som innehöll en lutning som jag inte klara av att ta själv.
Inne i sjukhuset visade det sig att ringklockan till akuten (som sattes upp efter en anmälan från mig år 2012) är för högt placerat; personer i rullstol kan alltså ännu inte komma in till akuten efter kl 21. (I anmälan från 2012 beskrev jag tydligt att placeringen av alla ”funktioner” måste sitta på rätt höjd så det är tråkigt att detta inte beaktades vid ombyggnationen av akuten). Det finns ingen möjlighet för mig att nå ringklockan vid akuten så det är enbart tur att jag kom innan kl 21.
Även ”låsa upp knapparna” för att kunna ta sig ifrån akuten ät för högt placerade men dessa lyckades jag trycka in med mitt huvud, även om jag tycker att det inte är O.k. så orkade jag inte ta mig tillbaka hela vägen inne i akuten för att kunna ta mig därifrån.
Sedan vid utgången huvudentrén går det inte att nå dörröppnaren, inte enbart då det stod saker framför den men främst då ett fast räcke gör att man inte kan komma tillräckligt nära i rullstol.
För att sedan kunna ta mig tillbaka till bilen fick jag vänta till det kom en person som jag tvingades be om hjälp för att kunna komma upp för backen till min bil.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt, Stockholm, 2017-05-01


Anmälningsdatum: 2017-05-02, Diskrimineringsdatum: 2017-05-01

P.g.a. ombyggnation har Stockholm Stad gjord Stadens enda ”dygnet runt” apotek otillgängligt.

Eftersom RH-parkeringsplatser som tas bort ska högst möjliga mån ska ersättas av alternativ har Stockholms stad, medvetet o-tillgängliggjord detta apotek. Läs hela anmälan om Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt
Gatuadress:
Klarabergsgatan 64
Postnummer och ort:
11181 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

P.g.a. ombyggnation har Stockholm Stad gjord Stadens enda ”dygnet runt” apotek otillgängligt.

Eftersom RH-parkeringsplatser som tas bort ska högst möjliga mån ska ersättas av alternativ har Stockholms stad, medvetet o-tillgängliggjord detta apotek.

OBS detta meddelas till stadens byggnadsnämnd 20170203, i en annan anmälan via detta formulär ändå har Stockholm stad inte åtgärdat detta.

De tidspunkter detta apotek är av störst vikt finns det inget direkt nummer/ ingen hjälp att få hos trafikkontoret. Så i fall man absolut måste kunna ta sig till detta apotek kvälls nattetid är det omöjligt för vissa grupper av rörelsehindrade, inte ens om man åker taxi färdtjänst kan man släppas av i närheten.

Detaljer se bifogat PDF.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.