Ica Mathörnan, Stockholm, 2016-09-17


Anmälningsdatum: 2016-12-16, Diskrimineringsdatum: 2016-09-17

Det här är en anmälan som baseras på en händelse i höstas. Jag skrev till Ica såhär:

”Hej!

Jag heter Förnamn Efternamn, jag skriver till er för att berätta om
ett otrevligt bemötande som jag fick på en Ica-butik igår, lördag 17
september.

Jag har en synnedsättning och har därför en ledarhund som hjälper mig
oerhört i vardagen. Igår när jag och min partner gick in i Ica
Mathörnan på Karlbergsvägen (Stockholm) för att handla inför en fest
hann vi knappt kom… Läs hela anmälan om Ica Mathörnan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ica Mathörnan
Gatuadress:
Karlbergsvägen 46
Postnummer och ort:
11337 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-09-17 (Anmälningsdatum: 2016-12-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den person som blev diskriminerad kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det här är en anmälan som baseras på en händelse i höstas. Jag skrev till Ica såhär:

”Hej!

Jag heter Förnamn Efternamn, jag skriver till er för att berätta om
ett otrevligt bemötande som jag fick på en Ica-butik igår, lördag 17
september.

Jag har en synnedsättning och har därför en ledarhund som hjälper mig
oerhört i vardagen. Igår när jag och min partner gick in i Ica
Mathörnan på Karlbergsvägen (Stockholm) för att handla inför en fest
hann vi knappt komma in i butiken förrän ett butiksbiträde fnysande
ropade att jag inte fick vara i butiken. Anledningen var min
ledarhund. Det spelade ingen roll att det var en ?blindhund?, sa hon.
Inga hundar får vara i butiker där mat bereds.
Hon hade gått kurs och Miljöförvaltningen kunde komma och det kostar
2000 kronor.

Jag handlar ofta i Ica-butiker och blir alltid välkommen och trevligt
bemött. En gång ifrgasatte en annan kund att min ledarhund fick vara i
butiken, då kom en i personalen och förklarade att det var en
ledarhund, ingen sällskapshund. Det gjorde mig glad.
Eftersom jag är styrelseledamot i föreningen Sveriges ledarhundsf
örare vet jag också att Ica har en rikstäckande policiy om att
välkomna kunder med synnedsättning som använder hjälpmedelet
ledarhund. Mot den bakgrunden blev jag väldigt förvånad igår, och
ledsen för det otrevliga bemötandet. Jag hänvisade till
Livsmedelsverket och till Ica:s policy. Sedan fortsatte jag in i
butiken och handlade det jag skulle. I kassan satt samma kvinna som
fnyst åt mig. Hon upprepade att det inte alls stämmer att
Livsmedelsverket skiljer på sällskaps- och ledarhundar (eller
blindhundar som hon sa). Det stämmer inte heller att Ica gör denna
skillnad. Jag försökte förklara igen, men hon lyssnde inte, så jag
betalade och gick ut.

Jag reagerar på frånvaron av dialog och det kundovänliga bemötandet.
Jag reagerar också på ordvalet ?blindhund?.

Filmstaden Sergel, Stockholm, 2017-05-14


Anmälningsdatum: 2017-05-15, Diskrimineringsdatum: 2017-05-14

Allmänheten kan boka och betala biobiljetter på Filmstaden Sergel via nätet när som helst under dygnet.
Behöver man en rullstolsplats är det enbart möjligt att boka och betala via telefon och då före kl 16 på en söndag.
Jag och mitt sällskap fick alltså presentera oss en tim före filmvisningen att vara på den säkra sidan för att få platser.

Endast när vi väl var framme vid kassan och ville köpa biljetter fick vi veta att den enda hissen upp till salongen inte fung… Läs hela anmälan om Filmstaden Sergel …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Filmstaden Sergel
Webbadress:
http://www.sf.se/kundservice/
Gatuadress:
Hötorget 3
Postnummer och ort:
11157 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-14 (Anmälningsdatum: 2017-05-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Allmänheten kan boka och betala biobiljetter på Filmstaden Sergel via nätet när som helst under dygnet.
Behöver man en rullstolsplats är det enbart möjligt att boka och betala via telefon och då före kl 16 på en söndag.
Jag och mitt sällskap fick alltså presentera oss en tim före filmvisningen att vara på den säkra sidan för att få platser.

Endast när vi väl var framme vid kassan och ville köpa biljetter fick vi veta att den enda hissen upp till salongen inte fungerade.
Därmed hade vi åkt in från förorten och slössat vår tid.

Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01

bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01bild på Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01
Anmälningsdatum: 2017-05-02,
Diskrimineringsdatum: 2017-05-01

Jag åkte in till akuten vid Sankt Görans sjukhus på rekommendation av 1177. hade skadad min höger hand kvällen innan, kunde inte somna förs vid 5 tiden på morgonen och vaknade flera gånger under natten/morgonen.
Då jag även sitter i rullstol, och nu hade problem med höger handen skapade ombyggnationen kring sjukhuset för problem…. Läs hela anmälan om Sankt Görans sjukhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/om-oss/om-oss/verksamheter/akutkliniken/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag åkte in till akuten vid Sankt Görans sjukhus på rekommendation av 1177. hade skadad min höger hand kvällen innan, kunde inte somna förs vid 5 tiden på morgonen och vaknade flera gånger under natten/morgonen.
Då jag även sitter i rullstol, och nu hade problem med höger handen skapade ombyggnationen kring sjukhuset för problem. De tidigare RH platserna vid huvudentrén var borttagna och inga alternativ i närheten fanns. på den vanliga parkering fanns endast tre RH platser som är betydligt färre än tidigare, och i princip ska alla RH platser som (tillfälligt) tas bort ersättas med så lika förutsättningar som möjligt vilket inte skett.
Att ta sig från dessa RH platserna till huvudentrén kunde man tidigare göra på plan mark men nu tvingades jag ta en omväg som innehöll en lutning som jag inte klara av att ta själv.
Inne i sjukhuset visade det sig att ringklockan till akuten (som sattes upp efter en anmälan från mig år 2012) är för högt placerat; personer i rullstol kan alltså ännu inte komma in till akuten efter kl 21. (I anmälan från 2012 beskrev jag tydligt att placeringen av alla ”funktioner” måste sitta på rätt höjd så det är tråkigt att detta inte beaktades vid ombyggnationen av akuten). Det finns ingen möjlighet för mig att nå ringklockan vid akuten så det är enbart tur att jag kom innan kl 21.
Även ”låsa upp knapparna” för att kunna ta sig ifrån akuten ät för högt placerade men dessa lyckades jag trycka in med mitt huvud, även om jag tycker att det inte är O.k. så orkade jag inte ta mig tillbaka hela vägen inne i akuten för att kunna ta mig därifrån.
Sedan vid utgången huvudentrén går det inte att nå dörröppnaren, inte enbart då det stod saker framför den men främst då ett fast räcke gör att man inte kan komma tillräckligt nära i rullstol.
För att sedan kunna ta mig tillbaka till bilen fick jag vänta till det kom en person som jag tvingades be om hjälp för att kunna komma upp för backen till min bil.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt, Stockholm, 2017-05-01


Anmälningsdatum: 2017-05-02, Diskrimineringsdatum: 2017-05-01

P.g.a. ombyggnation har Stockholm Stad gjord Stadens enda ”dygnet runt” apotek otillgängligt.

Eftersom RH-parkeringsplatser som tas bort ska högst möjliga mån ska ersättas av alternativ har Stockholms stad, medvetet o-tillgängliggjord detta apotek. Läs hela anmälan om Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt
Gatuadress:
Klarabergsgatan 64
Postnummer och ort:
11181 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

P.g.a. ombyggnation har Stockholm Stad gjord Stadens enda ”dygnet runt” apotek otillgängligt.

Eftersom RH-parkeringsplatser som tas bort ska högst möjliga mån ska ersättas av alternativ har Stockholms stad, medvetet o-tillgängliggjord detta apotek.

OBS detta meddelas till stadens byggnadsnämnd 20170203, i en annan anmälan via detta formulär ändå har Stockholm stad inte åtgärdat detta.

De tidspunkter detta apotek är av störst vikt finns det inget direkt nummer/ ingen hjälp att få hos trafikkontoret. Så i fall man absolut måste kunna ta sig till detta apotek kvälls nattetid är det omöjligt för vissa grupper av rörelsehindrade, inte ens om man åker taxi färdtjänst kan man släppas av i närheten.

Detaljer se bifogat PDF.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Hovet, Johanneshov, 2017-02-17


Anmälningsdatum: 2017-02-18, Diskrimineringsdatum: 2017-02-17

Det gick varken att hitta gatuadressen, eller var P-Platserna för rörelsehindrade finns.

På hemsidan står det ”Välkomna till ett område för alla! (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Hovet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hovet
Webbadress:
https://www.stockholmlive.com/en/contact
Gatuadress:
Arenagången
Postnummer och ort:
12177 Johanneshov
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2017-02-17 (Anmälningsdatum: 2017-02-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det gick varken att hitta gatuadressen, eller var P-Platserna för rörelsehindrade finns.

På hemsidan står det ”Välkomna till ett område för alla!” Men inte på parketten där är man tydligen inte väkommen?! Man får alltså aldrig sitta nära scenen, men tvingas till platser högre upp och långt bak. Denna gång var det inte jag som bokade, och visade det sig att våra platser var på parketten så at tvi skulle se bra ”life” även på scenen.

Själva byggnaden är långt iftån optimalt det lutar åt alla möjliga hörn och kanter. Det tog ca 15 minuter innan vi hittade informationsdesken, ingen visste var vi skulle vända oss. Vi och fler rörelsehindrade skulle ta oss in via entré 13 som låg helt på andra sidan från informationen och hissen. Vissa hadde desutom ringt för att få platser så nära entré som möjligt, så att de skulle behöva gå så lite som möjligt.
Jag sitter i rullstol och gick höra att jag inte fick komma till min plats då det var parketten och av utrymningsskäll får inga i rullstol sitta där. Inga ursäkter m.m. snarare en arg kommentar att jag inte hade fått boka denna plats. Kränkande att rullstolsburna endast var välkommen på specialplatser … som ligger långt ifrån scenen samt att jag tydligen ”tvingas” boka via telefon och inte på nätet. Vi förklarade att jag kan gå lite grann och fick till slut lov att ta mig till platsen. Då var vi tvungen att hitta en kvinna som kunde hjälpa oss ner. Även här fick jag direkt höra att jag inte fick komma ner till parketten av utrymningskäll ingen ursäkt eller så hon meddelade detta jätte glad som om det vore något positivt, att jag inte var välkommen. Vi förklarade lite surt situationen, inte kul att bli utpekat som boven i dramat igen. Hon tog sig iväg en stund senare kom hon tillbaka och var det o.k. Strax efter oss kom två kvinnor av vilken en gick mycket dåligt. De klagade att de hade ringt och verkligen försökt att boka platser så att hon endast behöva gå kort möjligaste streckan och de undrade precis som vi skulle gå in på ingång 13 och sedan ta sig någon annanstans och att den andra hissen var ur funkition att personalen var så dåligt insatta. Samt att vi tydligen ”förväntades veta detta” och fatta att vi behövde vara på plats i mycket god tid. Men nu skulle kvinnan som jobbade rädda oss igen. Men jag löser problemet. Detta gillade varken vi eller de andra kvinnorna. Jag valde att säga till, att dettq var ett olycklig och olämplig ordval, men nej denna kvinna had ingen förståelse hon hade ju löst problemet. Det var länge sedan jag kände mig så kränkt dels åt mig själv men främst för den andra damens vägar. Om hon ville lösa problemet skulle hon behöva ”bota oss”, hon har ingen aning hur mycket ork och/eller smärta en annan människa har, vi har kanske vilat upp oss och planerat noggrann för att orka vara med och p.g.a. att strul skulle vi kanske inte ens orka uppträdandet.
Vi tvingades gå runt minst halva Hovet för att komma till våra platser … . Dubbel diskriminering jag fick egentligen inte delta alls och sedan kränkningarna. Det förstörde kvällen och hur mycket extra tid det tar att återhämta mig är svårt att bedöma.

Dörröppnare på RH toaletterna saknas men dörrstängaren finns så jag kunde inte gå på toaletten självständigt.

Så anpassa informationen på hemsidan, utbilda personalen i bemötande, installera dörröppnare på varända dörr som har en dörrstängare, installera fler hissar och hittar lösningar som gör att rullstolsburna har tillgång till likvärdiga platser, hur ni ska löas detta med alla lutnaingar inomhus har jag ingen aning om men ni måste meddela hur illa det är. Lägg även till information på hemsidan och på plats för personer som har svårt att gå längrer streckor kanske införskaffa rullstolensom hjälp och har insatt personal tillgängligt vid varje entré.

Skapa fungerade rutiner, se till att alla kan boka på samam vilkor varför ska rörelsehindrade tvingas boka via telefon m.m. Tänk efter innan ni srkvier att ni är tillgängliga då jag inte alls upplever ”Hovet” som tillgängligt i dags läget dirkriminerar ni och det verkar som ni inte ens är medvetna om detta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

SL Tunnelbana, bristande säkerhet och kontakt möjligheter, Stockholm, 2017-02-12

bild på SL Tunnelbana,  bristande säkerhet och kontakt möjligheter, Stockholm, 2017-02-12bild på SL Tunnelbana,  bristande säkerhet och kontakt möjligheter, Stockholm, 2017-02-12
Anmälningsdatum: 2017-02-12,
Diskrimineringsdatum: 2017-02-12

Jag sitter i en manuell rullstol och kan inte åka tunnelbana då det inte finns särskilda platser för personer i rullstol där man tryggt kan spänna fast sin rullstol.
Möjligheterna i dag är att bromsa stolen med parkeringsbromsen på rullstolen, då skapas dock en risk att man tippar vid större acceleration eller inbromsning eller glider runt i vagnen…. Läs hela anmälan om SL Tunnelbana …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SL Tunnelbana, bristande säkerhet och kontakt möjligheter
Webbadress:
http://sl.se/
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2017-02-12 (Anmälningsdatum: 2017-02-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag sitter i en manuell rullstol och kan inte åka tunnelbana då det inte finns särskilda platser för personer i rullstol där man tryggt kan spänna fast sin rullstol.
Möjligheterna i dag är att bromsa stolen med parkeringsbromsen på rullstolen, då skapas dock en risk att man tippar vid större acceleration eller inbromsning eller glider runt i vagnen. Alternativ är att inte ha bromsen på och rulla runt lite och minimera detta genom att hålla i något av ledstängerna för att hålla sig kvar på plast. Eller det tredje alternativet ”att kila sig fast mellan säten” som jag lyckats med någon gång då det var mycket lite folk på tunnelbanan, men vid sidledsrörelsen glider man ibland ur platsen.
I princip innebär detta att jag inte kan åka tunnelbana alls då jag inte har kraften att hålla mig fast, och inte vågar ta risken att tippa bakåt.
I många andra länder finns det bra lösningar för detta, även på busarna har SL en lösning (som fungerar någorlunda, men som jag inte heller vågar lita på se Ärende 1442729).

Utöver det är er kundservice inte nåbar på lika villkor ni hänvisar varje gång till ett formulär som de som har talsyntes inte kan nyttja. Jag lyckades få en e-post adress till er men anser att ni missgynnar de som inte kan nyttja ett formulär, samma gäller att era standard svar kommer från en non-reply e-post adress även om personen som mejlar er anger att man inte kan nyttja det.
Se även mina synpunkter i detta ”gamla” ärende där jag aldrig fick någon mera återkoppling. Det är även tråkigt att om folk skadar sig man tydligen själv måste ordna alls fast man anger att man skadad sig, i mitt ärende hände ingenting då jag inte orkade kontakta en skadehandläggare då återhämtningen tog all tid. Kring bristande anpassningar och kontaktmöjligheten har detta pågått år efter år efter år utan att ni åtgärdar det.

Ärende 1442729
SL <No-reply-slk@sl.se>
13/10/2014

Hej Namn!

Vi har fått svar från de som känner till dessa bussar, och tydligen tippade stolen inte på grund av, utan trots att stolen var bromsad. Den tippade då rörelsen stoppades av det utrullade bältet. Hade inte stolens broms varit ansatt hade rörelsen blivit våldsammare och stolen hade ändå tippat.

Vi har kontrollerat bältet och det finns inget fel i funktionen. Det är ett två-punkts rullbälte och rullen låser när man hastigt rullar ut bältet. Rullstolen står med ryggen framåt i bussens färdriktning. Vid en kraftig inbromsning pressas rullstolen mot bussens ryggstöd; bältet har då ingen uppenbar funktion. I det här fallet har rullstolens hastighet bakåt i bussen inte varit tillräckligt hög för att låsa bältet. Det torde då inte ha varit någon inbromsning som orsakade händelsen.

1) Om du skadat dig, och vill ha ersättning, får du höra av dig till oss igen, så ska du få kontaktuppgifter till skadehandläggare.

2) I och med denna remiss har vi fått kännedom om hur säkerhetsbältena kan ha sina risker, och får se över dess funktion.
3) Säkerhetsbälten kontrolleras stickprovsvis varje dygn och fullständigt vid ordinarie service (ca. 6 ggr/år)

4) Vi kommer som sagt att ta en närmare titt på bältenas funktion, när det gäller ”andra former av kollektivtrafik” beror det på vad det är du tänker på.

Jag hoppas att du känner att vi har tagit hand om ditt ärende på ett bra sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen via webbformuläret eller på telefon 08-600 10 00.

Vänliga hälsningar,
Namn
SL Kundtjänst

I svaret är det tydligt att personen som svarar inte är insatt nog.
Hej Namn!

Vi har fått svar från de som känner till dessa bussar, ochtydligen tippade stolen inte på grund av, utan trots att stolen var bromsad. Den tippade då rörelsen stoppades av det utrullade bältet. Hade inte stolens broms varit ansatt hade rörelsen blivit våldsammare och stolen hade ändå tippat.

Min synpunkt: Behöver inte nödvändigtvis stämma, hade jag rullat hade jag känt av det på ett helt annat sätt och troligen kunnat bromsa stolen själv, detta handlar om rullstolsteknik och den är mycket olika för olika personer … så akta er med dessa generella svar. Men icke bromsat och utan bälte hade varit tryggare.

Vi har kontrollerat bältet och det finns inget fel i funktionen. Det är ett två-punkts rullbälte och rullen låser när man hastigt rullar ut bältet. Rullstolen står med ryggen framåt i bussens färdriktning. Vid en kraftig inbromsning pressas rullstolen mot bussens ryggstöd; bältet har då ingen uppenbar funktion. I det här fallet har rullstolens hastighet bakåt i bussen inte varit tillräckligt hög för att låsa bältet. Det torde då inte ha varit någon inbromsning som orsakade händelsen.

Min synpunkt: Jo då, det kunde medpassagerare intyga, det var dock en längre inbromsning, troligen var de ändringen i bromshastigheten som gjorde att jag gled ifrån, med det var i samband med en inbromsning. Denna var tydligen inte var kraftig nog för att utlösa systemet … systemet som ni har nu fungerar troligen endast vid nödbromsningar men inte annat. Så det är ännu mera skärmade att det inte fanns ett fel i funktionen för det innebär att bältet inte funktionsdugligt

1) Om du skadat dig, och vill ha ersättning, får du höra av dig till oss igen, så ska du få kontaktuppgifter till skadehandläggare.

Min synpunkt: Vissa rörelser gör fortfarande ont, men sjukgymnasten tycker att jag ännu ska avvakta och träna …. så det kostar tid.

2) I och med denna remiss har vi fått kännedom om hur säkerhetsbältena kan ha sina risker, och får se över dess funktion.

Min synpunkt: I andra länder har de tre-trepunktsbälte, och att förare inte får börjar köra förs man är fastspänt … denna lösning som finns nu kommer aldrig att fungera, då den inte utlöses i de flesta bromsningar/accelerationer. Så jag kommer inte använda mig av bältet längre då det är farliga än utan, men kommer troligen försöka att undvika att åka kommunalt överhuvudtaget..

3) Säkerhetsbälten kontrolleras stickprovsvis varje dygn och fullständigt vid ordinarie service (ca. 6 ggr/år)

4) Vi kommer som sagt att ta en närmare titt på bältenas funktion, när det gäller ”andra former av kollektivtrafik” beror det på vad det är du tänker på.

Min synpunkt: T-bana, Spårvagn och pendeltåg, där finns inga fungerande lösningar, jag har inte kraft att hålla emot vid de vanliga inbromsningar/accelerationer, så vid nödsituationer är det ännu värre.

Jag hoppas att du känner att vi har tagit hand om ditt ärende på ett bra sätt.

Min synpunkt: Jag tycker att ni i fall som dessa bör var mycket snabbare med att ta kontakt med resenärer, det var en obehagligt och potentiell livsfarlig situation, att dessutom svara från ett no-reply adress är lite kränkande (se även nedan) även då jag förstår att du inte kan har insyn i problematiken tycker jag att ni i fall som dessa bör ha en e-post adress men namn, samt ett direkt telefonnummer, … något som jag även saknade när jag tog kontakt med er. Ni gör det väldigt svår för en resenär att få snabb besked eller direkt kontakt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen via webbformuläret eller på telefon 08-600 10 00.

Min synpunkt: Ännu en brist i ert system, jag KAN INTE använda mig av ert formulär så att hänvisa till detta (inkl länken) är väldigt tråkigt, men ännu tråkigare att ni år efter år inte ändrar dessa rutiner fast jag och andra rörelsehindrade med mig har påpekad att formuläret är för ”litet” jag har en mindre synnedsättning och är något dyslektisk och dessa formulär som många myndigheter nu har är ett rent helvete”

Vänliga hälsningar,
Namn
SL Kundtjänst

Behöver du komplettera ärendet med mer information kan du använda dig av länken nedan:

https://sl.se/sv/Verktyg/Kontakta-oss/Skriv-till-oss/Epostsvar/?iFeedID=1442729&sCRC=0x91413523

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser, Stockholm, 2017-02-10

bild på Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser, Stockholm, 2017-02-10bild på Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser, Stockholm, 2017-02-10
Anmälningsdatum: 2017-02-11,
Diskrimineringsdatum: 2017-02-10

Trafiken.nu kan vara till stor hjälp för att hitta parkeringar i bl.a. Stockholm. Mera specifik: Infartsparkeringar, Rörelsehindrad, Lastbil, MC
& Buss. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser
Webbadress:
https://trafiken.nu/
Gatuadress:
? Kristinebergs slottsv. 10
Postnummer och ort:
11252 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2017-02-10 (Anmälningsdatum: 2017-02-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trafiken.nu kan vara till stor hjälp för att hitta parkeringar i bl.a. Stockholm. Mera specifik: Infartsparkeringar, Rörelsehindrad, Lastbil, MC
& Buss.
Mobilversionen går dock inte att använda fullt ut för alla, möjligen p.g.a. att jag har ett större grundtypsnitt inställt på min mobil (med en 6,3 inch skärm).
Det går fortfarande att på ett ungefär se var vissa platser finns och när jag tar skärmen på bredden kan jag se en bit av adresser av den specifika platsen jag letar efter.
Då jag sitter i rullstol, har sämre rörlighet i händerna och en synnedsättning är hemsidan extrem nyttig … men bara om jag har en dator med mig, appen är ett av många som inte är gjorde för de som standard har ett större typsnitt inställt på sin smartphone.

Brommaplans Vårdcentral, Bromma, 2017-02-07


Anmälningsdatum: 2017-02-07, Diskrimineringsdatum: 2017-02-07

Se även bifogade bilderna som även innnehåller texten.

Troligen Stadens ansvar?

Vägen från RH-platserna till ytterdörren, lutar och tegelplattorna är ojämna. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Brommaplans Vårdcentral …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Brommaplans Vårdcentral
Gatuadress:
Klädesv. 12 – 14
Postnummer och ort:
16876 Bromma
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-07 (Anmälningsdatum: 2017-02-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Se även bifogade bilderna som även innnehåller texten.

Troligen Stadens ansvar?

Vägen från RH-platserna till ytterdörren, lutar och tegelplattorna är ojämna.

Profis ansvar?

Dörröppnare finns med det är svårt att stå stilla med rullstolen för att kunna trycka på den, så min teknik är att ta sats trycka på knappen sedan rullar jag automatisk bakåt och måste ta sats igen för att kunna komma in genom ytterdörren, och det är inte lätt att komma in p.ga. alla lutningar oc hatt det är ganska brant.

Utöver det vore det “nödvändigt” / önskvärd med en tydligt markering kring rökförbud vid denna entré, och gärna hela sträckan från RH-platserna till entré, (samt ett utskick för personer som jobbar i dessa lokaler då det inte sällan är de som står och röker).

Vårdcentralens ansvar?

Jag når precis inte nummerlapparna (kan ej trycka fram en) samt att den speciella ”luckan” som finns för rullstolsburna / kortvuxna är felmonterat och ej i bruk.

Allt annat är bra, som RH-platser nära (dock ändå problem vid snö/is), övriga dörröppnaren finns, hissen fungerar bra (bra placering av knapparna) samt att personalen på Brommaplans vårdcentral är kunniga och kompetenta.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Farsta Läkarhus, 2017-02-06

bild på Farsta Läkarhus, 2017-02-06bild på Farsta Läkarhus, 2017-02-06
Anmälningsdatum: 2017-02-22,
Diskrimineringsdatum: 2017-02-06

Efter att jag inte kunde ta mig till labbet på Tegnergatan (DO se ANM 2017/191) fick jag planera om och hade jag till slut tid att ta mig till ett annat lab.
Tydliga och stora RH -platser fanns dock från dessa till närmste entré är det uppför, mycket uppför och längre än 25 meter…. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Farsta Läkarhus …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Farsta Läkarhus
Webbadress:
http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/karolinska-universitetslaboratoriet/lnp/sodra-stockholm/laboratoriet-farsta-lakarhus/
Gatuadress:
Karlandsplan 6
Postnummer och ort:
12347 Farsta
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-06 (Anmälningsdatum: 2017-02-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter att jag inte kunde ta mig till labbet på Tegnergatan (DO se ANM 2017/191) fick jag planera om och hade jag till slut tid att ta mig till ett annat lab.
Tydliga och stora RH -platser fanns dock från dessa till närmste entré är det uppför, mycket uppför och längre än 25 meter. Is och snö förvärrade det hela men även utan det skulle jag aldrig kunnat ta mig till entrén själv.

Nu fick jag vänta en bra stund innan någon undsättade mig och hjälpte mig hela vägen in.
Inomhus är tillgängligheten ganska bra bara en tröskel som var lite bökigt och att nummerlappautomaten  satt lite högt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Clas Ohlson, Stockholm, 2017-02-03

bild på Clas Ohlson, Stockholm, 2017-02-03bild på Clas Ohlson, Stockholm, 2017-02-03
Anmälningsdatum: 2017-02-06,
Diskrimineringsdatum: 2017-02-03

Jag sitter i rullstol och kunde varken lägga mina varor på bandet, köpa en platspåse eller betala med kod självständigt enbart p.g.a. dålig planering.

Varubandet ligger lång in (och det stod varukorgar framför) men även annars är bandet för högt för den som sitter i rullstol att kunna lägga upp sina varor…. (Uppföljning 2017-05-05) Läs hela anmälan om Clas Ohlson …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Clas Ohlson
Webbadress:
http://www.clasohlson.com/se/view/COStoreLocatorController/showStoreLocator
Gatuadress:
Drottninggatan 53
Postnummer och ort:
11121 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2017-02-03 (Anmälningsdatum: 2017-02-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag sitter i rullstol och kunde varken lägga mina varor på bandet, köpa en platspåse eller betala med kod självständigt enbart p.g.a. dålig planering.

Varubandet ligger lång in (och det stod varukorgar framför) men även annars är bandet för högt för den som sitter i rullstol att kunna lägga upp sina varor.

Även plastpåsarna befann sig för långt borta.

När jag sedan skulle betala visade det sig att betalautomaten inte kunde sänkas tillräckligt för att jag skulle kunna slå in min kod jag tvingades betala genom underskrift, där jag tvingade använda min telefon som underlag för att kunna skriva under.