Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, Vänersborg, 2008-11-07


Anmälningsdatum: 2008-11-07, Diskrimineringsdatum: 2008-11-07

Den 16 september 2008 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att satsa 10 miljoner kr på att bygga ut de resterande 0,7 procenten i regionen med trådlöst bredband. Läs hela anmälan om Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland
Webbadress:
www.vgregion.se
Gatuadress:
Västra Götalandsregionen
Postnummer och ort:
462 80 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-11-07 (Anmälningsdatum: 2008-11-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Annat
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Den 16 september 2008 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att satsa 10 miljoner kr på att bygga ut de resterande 0,7 procenten i regionen med trådlöst bredband.

Ingen kontakt togs med Elöverkänsligas Förning före beslutet. Vi gavs ingen möjlighet att kommentera remissmaterialet.

Beslutet innebär att strålningen dramatiskt kommer att öka i regionen. De sista områden där el- och strålningskänsliga människor kanske funnit en fristad kommer att försvinna. Effekten blir att personer med funktionsnedsättningar tvingas fly från sina hem, i Sverige 2008.

Ingenstans i remissunderlaget eller i underlaget till beslut nämns hälso-/miljöaspekten. Ingenstans nämns handikapperspektivet, som skall vara med i alla beslut och på alla nivåer.

Regionen uppskattade själv år 2007 att det finns ca 30 000 elöverkänsliga inom Västra Götaland, varav ca 3 000 svårt elöverkänsliga. Ordföranden i den aktuella nämnden, Kent Johansson, är personligen bekant med elöverkänsliga som tvingats fly från sina hem i Götene kommun 2006, när det trådlösa bredbandet Wimax sattes igång.

Att täcka hela Västra Götaland med trådlöst bredband innebär även en direkt påverkan på den allmänna folkhälsan och motverkar både det nationella och regionala miljömålet ”Säker strålmiljö”. Icke joniserande strålning, är enligt Miljöbalkens definition, att betrakta som miljöfarlig verksamhet.

Beslutet visar klart att man struntar i vår, de elöverkänsligas, livssituation och endast ser rent tekniskt/praktiskt på saken. Detta är en diskriminering och kränkning som vi inte kommer att acceptera.

Ingemar Karlsson, ordförande
Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland

En kopia av anmälan har sänts till Regiountecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Svensk Fastighetsförmedling, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Tre trappsteg i mitten av butiken gör att kunder som använder rullstol diskrimineras.

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Uppsala och Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor. Läs hela anmälan om Svensk Fastighetsförmedling …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svensk Fastighetsförmedling
Webbadress:
www.svenskfast.se
Gatuadress:
Edsgatan 6B
Postnummer och ort:
462 34 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Tre trappsteg i mitten av butiken gör att kunder som använder rullstol diskrimineras.

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Uppsala och Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Svensk Fastighetsförmedling.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Eva’s Klipp Hårstylisterna, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Två trappsteg till entrédörren gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in. Läs hela anmälan om Eva’s Klipp Hårstylisterna …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Eva’s Klipp Hårstylisterna
Gatuadress:
Edsgatan 6B
Postnummer och ort:
462 34 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg till entrédörren gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

SF Bio Saga, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Få samt dåligt handikappanpassade platser gör det svårt för biobesökare som har rörelsehinder. Det är diskriminerande.

Saga drivs av Svenska Bio men har biljettförsäljning via SF:s hemsida.

Kopior av denna anmälan har sänts till:
Thomas Runfors, informationschef, SF Bio AB
SF Bios allmänna e-postadress
Bonnier AB som äger SF Bio gm Bonnier Entertainment Läs hela anmälan om SF Bio Saga …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SF Bio Saga
Webbadress:
www.sf.se
Gatuadress:
Edsgatan 12A
Postnummer och ort:
462 21 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Få samt dåligt handikappanpassade platser gör det svårt för biobesökare som har rörelsehinder. Det är diskriminerande.

Saga drivs av Svenska Bio men har biljettförsäljning via SF:s hemsida.

Kopior av denna anmälan har sänts till:
Thomas Runfors, informationschef, SF Bio AB
SF Bios allmänna e-postadress
Bonnier AB som äger SF Bio gm Bonnier Entertainment

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot SF Bio.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Putte’s Lås & Nyckelservice AB, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Ett litet trappsteg till entrédörren gör det svårt eller omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Putte’s Lås & Nyckelservice AB. Läs hela anmälan om Putte’s Lås & Nyckelservice AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Putte’s Lås & Nyckelservice AB
Gatuadress:
Edsgatan 1B
Postnummer och ort:
462 24 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett litet trappsteg till entrédörren gör det svårt eller omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Putte’s Lås & Nyckelservice AB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Salong Wikström och Norrman, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Fem trappsteg till det innersta klipprummet. Läs hela anmälan om Salong Wikström och Norrman …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Salong Wikström och Norrman
Gatuadress:
Edsgatan 14
Postnummer och ort:
462 33 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fem trappsteg till det innersta klipprummet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Synoptik, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Trappsteg till entrédörren gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Synoptik Vänersborg och Synoptiks huvudkontor. Läs hela anmälan om Synoptik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Synoptik
Webbadress:
www.synoptik.se
Gatuadress:
Edsgatan 20
Postnummer och ort:
462 33 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg till entrédörren gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Synoptik Vänersborg och Synoptiks huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Thernquist Blommor / Interflora, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Jag använder rullstol och kunde ej köra runt fritt i butiken pga möblemanget.

En kopia av anmälan har sänts till Interfloras huvudkontor för vidarebefordran till Thernquist blommor. Läs hela anmälan om Thernquist Blommor / Interflora …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Thernquist Blommor / Interflora
Gatuadress:
Edsgatan 16
Postnummer och ort:
462 34 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder rullstol och kunde ej köra runt fritt i butiken pga möblemanget.

En kopia av anmälan har sänts till Interfloras huvudkontor för vidarebefordran till Thernquist blommor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Sko-Anton, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Två trappsteg till entredörren som även är för smal gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in. Läs hela anmälan om Sko-Anton …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sko-Anton
Gatuadress:
Edsgatan 23
Postnummer och ort:
462 33 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg till entredörren som även är för smal gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Lundborgs Herrekipering, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Väl brant lutande tröskel till entrédörren gör det svårt eller omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Lundborgs Herrekipering. Läs hela anmälan om Lundborgs Herrekipering …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lundborgs Herrekipering
Webbadress:
http://www.lundborgsherr.se/
Gatuadress:
Edsgatan 14
Postnummer och ort:
462 33 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-25 (Anmälningsdatum: 2007-08-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Väl brant lutande tröskel till entrédörren gör det svårt eller omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Lundborgs Herrekipering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.