Suads Kök, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Ett litet trappsteg till innersta bordet, ingen tillgänglig toalett och en hög tröskel till uteserveringen i kombination med att uteserveringen är trångt möblerad gör det svårt för gäster i rullstol att besöka restaurangen…. Läs hela anmälan om Suads Kök …

SF Bio Saga, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Få samt dåligt handikappanpassade platser gör det svårt för biobesökare som har rörelsehinder. Det är diskriminerande.

Saga drivs av Svenska Bio men har biljettförsäljning via SF:s hemsida.

Kopior av denna anmälan har sänts till:
Thomas Runfors, informationschef, SF Bio AB
SF Bios allmänna e-postadress
Bonnier AB som äger SF Bio gm Bonnier Entertainment Läs hela anmälan om SF Bio Saga …