SF Bio Saga, Vänersborg, 2007-08-25


Anmälningsdatum: 2007-08-28, Diskrimineringsdatum: 2007-08-25

Få samt dåligt handikappanpassade platser gör det svårt för biobesökare som har rörelsehinder. Det är diskriminerande.

Saga drivs av Svenska Bio men har biljettförsäljning via SF:s hemsida.

Kopior av denna anmälan har sänts till:
Thomas Runfors, informationschef, SF Bio AB
SF Bios allmänna e-postadress
Bonnier AB som äger SF Bio gm Bonnier Entertainment Läs hela anmälan om SF Bio Saga …