Forex / Kristianstad, Kristianstad, 2015-08-13


Anmälningsdatum: 2015-08-13, Diskrimineringsdatum: 2015-08-13

Jag har en CP ska och sitter i roll stol och har assistans. Nu skulle vi en på Forex Bank i Kristianstad för att sätta in pengar. Som vi bruka göra satt jag kvar i bilen för där är ett högt trappsteg in till banken och två trappsteg mitt i bank till kassorna, så jag kommer inte in…. Läs hela anmälan om Forex / Kristianstad …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Forex / Kristianstad
Webbadress:
http://www.forex.se/
Gatuadress:
Östra Boulevarden 58
Postnummer och ort:
291 31 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2015-08-13 (Anmälningsdatum: 2015-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har en CP ska och sitter i roll stol och har assistans. Nu skulle vi en på Forex Bank i Kristianstad för att sätta in pengar. Som vi bruka göra satt jag kvar i bilen för där är ett högt trappsteg in till banken och två trappsteg mitt i bank till kassorna, så jag kommer inte in. Som fungerat innan gick min personliga assistent in på Forex för att sätta in pengarna. Hon kom tillbaka för att säga hon inte fick sätta in pengar på mitt konto som de brukar göra. Så vi tog ut min roll stol och gick dit. Assistenten satte mig utanför Forex för att själv gå in och ställa sig i kö igen, för att säga att de kunde gå ut och se att det var jag på legitimationen. Men de gjorde de inte. Det assistenten fick till svar var att om han ska sätta in pengar får han komma in eller får han skaffa en annan bank.

Jag tycker att jag blivit diskriminerad för att blivit hindrad att sätt in pengarna som alla andra. Någon ramp erbjöd de inte och de skyllde på ombyggnaden utom kring men den ombyggnaden berörde inte ingången eller lokalen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Kristianstad Arena, Kristianstad, 2013-10-25


Anmälningsdatum: 2013-10-25, Diskrimineringsdatum: 2013-10-25

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där…. Läs hela anmälan om Kristianstad Arena …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kristianstad Arena
Webbadress:
http://www.kristianstadarena.nu/kontakt.asp
Gatuadress:
Västra Storgatan 69
Postnummer och ort:
29154 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2013-10-25 (Anmälningsdatum: 2013-10-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där. Då vi körde in så kunde vi parkera precis vid trappan ner till träningslokalen. Men nu måste vi p.g.a. deras ändrade attityd till rörelsehindrade, parkera långt iväg (långt iväg för mig) så vi måste använda rullstolen och det finns ingen hiss eller något annat hjälpmedel, men efter förra anmälan fick vi reda på efter mer än 3 månader att det finns en hiss. Men det går knapp att komma ner bl.a. för:

Tröskeln vi huvudingången är hög problem med att komma in. Får sänkas på något sätt eller någon liten ramp.

Gången mellan byggnaderna i källaren med de två dörrarna. Rampen upp efter dörren är för brant plus att man kan inte ta sats med rullstolen för dörren måste öppnas först. Rampen måste planas ut. Frågan är också varför dörrarna är låsta och varför är där dörrar överhuvudtaget måste vara fler som t.ex. sitter i rollstol och behöver använda gången, som inte heller kan använda trappor.

Finns inte gemensamma omklädningsrum med duschstol för oss som behöver hjälp av andra personer av olika kön som jag har, med omklädning m.m.

Frågan är med var vi ska ta vägen vid en ev. brand? Vi måste gå igenom hela bygget med låsta dörrar och allt, är det brandsäkert?

Öppettiderna måste med lösas kan bara träna på arenans allmänna öppettider, men de som löst medlemsavgift och betalat som jag gjort. Har tillgång till träningslokalen 24 h om dygnet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Kristianstad Arena, Kristianstad, 2013-08-05


Anmälningsdatum: 2013-08-06, Diskrimineringsdatum: 2013-08-05

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där…. Läs hela anmälan om Kristianstad Arena …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kristianstad Arena
Webbadress:
http://www.kristianstadarena.nu/kontakt.asp
Gatuadress:
Västra Storgatan 69
Postnummer och ort:
29154 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2013-08-05 (Anmälningsdatum: 2013-08-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där. Då vi körde in så kunde vi parkera precis vid trappan ner till träningslokalen. Men nu måste vi parkera långt iväg (långt iväg för mig) så vi måste använda rullstolen och det finns ingen hiss eller något annat hjälpmedel, mer en handikappstoalett men varför har man gjort den om man inte kommer ner med medrullstol. Nu när vi får gå med rullstolen hinner jag bli kall och då funkar det inte för mig att gå i trappor, man kan inte heller lämna rullstolen utan för bl.a. stöldrisk eller blöt p.g.a. av regn snö eller liknande.Vi har varit och sagt till många gånger till vaktmästarna som skulle förmedla mitt problem och ge dem mitt telefon nummer. Men de har aldrig ringt upp eller gjort något åt det.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Naturum Vattenriket, Kristianstad, 2010-11-28


Anmälningsdatum: 2011-01-01, Diskrimineringsdatum: 2010-11-28

Det nybyggda naturum i Vattenriket saknar hiss från 2:a till 3:e våningen. På 3:e våningen finns en fin utsiktsplats med terass. (Uppföljning 2013-12-11- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Naturum Vattenriket …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Naturum Vattenriket
Webbadress:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/index.php
Gatuadress:
Kristianstads Kommun
Postnummer och ort:
29180 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2010-11-28 (Anmälningsdatum: 2011-01-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det nybyggda naturum i Vattenriket saknar hiss från 2:a till 3:e våningen. På 3:e våningen finns en fin utsiktsplats med terass.
Vi som inte kan gå i trappor, jag sitter i rullstol, kan därför inte njuta av de fina naturvyer som övriga kan.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Diskrimineringen har åtgärdats

Talldalskolan, Vä, Kristianstad, 2006-05-15


Anmälningsdatum: 2006-05-15, Diskrimineringsdatum: 2006-05-15

På grund av att jag sitter i rullstol kan jag inte se hur min ena dotter har det i skolan. Det gångna läsåret har hon haft sitt klassrum på andra våningen och hiss saknas. Hon är det av mina barn som mått sämst efter min arbetsplatsolycka för fyra år sedan då jag bröt ryggen…. (Uppföljning 2011-01-01- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Talldalskolan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Talldalskolan, Vä
Webbadress:
http://www.buf.kristianstad.se/talldal/
Gatuadress:
Mansdalav. 6
Postnummer och ort:
29165 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2006-05-15 (Anmälningsdatum: 2006-05-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

På grund av att jag sitter i rullstol kan jag inte se hur min ena dotter har det i skolan. Det gångna läsåret har hon haft sitt klassrum på andra våningen och hiss saknas. Hon är det av mina barn som mått sämst efter min arbetsplatsolycka för fyra år sedan då jag bröt ryggen. Tidigare har hon haft klassrum på markplan och varit glad och positiv, nu mår hon så dåligt, av att inte kunna visa mig sitt klassrum och vad de gjort i skolan, att hon ofta inte ens vill gå dit. Enligt nuvarande planer skall hon ha detta klassrum två år till. Jag har ytterligare två yngre barn som om ett respektive fyra år kommer att gå i denna byggnad och som det verkar nu kommer även den ett av dem att hamna på andra våningen. Jag har även två äldre barn som går i skolan och även om jag kan komma in i deras klassrum så kan jag inte hälsa på några av mina barn i skolan eftersom det gör att dottern mår ännu sämre och känner sig ännu mer ”bortglömd”.

En kopia av anmälan har bland annat sänts till:
Bo Kristiansson, ordförande Kommunfullmäktige, Kristianstad kommun
Helene Fritzon, ordförande Kommunstyrelsen, Kristianstad kommun
Börje Månsson, rektor Talldalskolan
Kenth Olsson, vikarierande utbildningschef, Kristianstad kommun
Ann-Louise Krantz, ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad kommun
Samtliga ledamöter med uppgiven e-post, Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad kommun

TV4 Öresund
Sveriges Radio P4 Kristianstad
SVT Sydnytt
Sydsvenskan
Kristianstadsbladet
M.fl.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Diskrimineringen har åtgärdats

Talldalskolan i Vä, Kristianstad, 2005-11-25


Anmälningsdatum: 2005-11-29, Diskrimineringsdatum: 2005-11-25

Trappa upp till andra våningen. (Uppföljning 2006-08-15) Läs hela anmälan om Talldalskolan i Vä …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Talldalskolan i Vä
Webbadress:
http://www.buf.kristianstad.se/talldal/
Gatuadress:
Mansdalav. 6
Postnummer och ort:
29165 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2005-11-25 (Anmälningsdatum: 2005-11-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa upp till andra våningen.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.