Restaurang Mezo , Helsingborg, 2017-10-02


Anmälningsdatum: 2017-10-08, Diskrimineringsdatum: 2017-10-02

Jag vill anmäla restaurang Mezo för diskriminering pga bristande tillgänglighet. Den 2 oktober anlände jag Helsingborg på kvällen. Efter att ha checkat in på hotellet begav jag mig tillsammans med min ledsagare för att hitta ett ställe att äta på…. Läs hela anmälan om Restaurang Mezo …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Mezo
Gatuadress:
Storgatan 3
Postnummer och ort:
25223 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Datum för händelsen:
2017-10-02 (Anmälningsdatum: 2017-10-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vill anmäla restaurang Mezo för diskriminering pga bristande tillgänglighet. Den 2 oktober anlände jag Helsingborg på kvällen. Efter att ha checkat in på hotellet begav jag mig tillsammans med min ledsagare för att hitta ett ställe att äta på. Jag är blind och använder ledarhund som hjälpmedel och ledarhunden var också med. Valet föll på restaurang Mezo. Kl. var ca 19.30 när vi gick in. Vi tog oss fram till disken och ledsagaren började läsa menyn högt för mig. Då kom en man ur personalen och sa att hundar inte är välkomna. Jag förklarade att min hund är en ledarhund, ett viktigt hjälpmedel och att det inte är en sällskapshund och att andra regler gäller för ledarhundar. Att ledarhundar är tillåtna. Han försvann och jag trodde att det var okej. Efter att vi läst igenom menyn ca 10 minuter senare gjorde vi vår beställning. Kvinnan som stod i disken, tog emot beställningen och hällde upp våra drickor. Jag skulle precis räcka över mitt betalkort för att betala när en annan man ur personalen dök upp. Han sa att vi inte fick vara där med en hund. Jag förklarade även för honom att det är en ledarhund, att ledarhundar får vara på restauranger till skillnad från sällskapshundar. Han sa nej. Att han måste följa miljökontorets regler. Att det kan finnas allergiker. Min ledsagare frågade högt i lokalen om det fanns någon med hundallergi. Ingen svarade. Vi erbjöd oss att sätta oss i en del av lokalen där nästan ingen satt. (oftast en bra lösning ifall där finns allergiker) Men mannen sa fortfarande nej. Jag sa åt honom att det är bristande tillgänlgihet att göra så. Att det strider mot lagen. Men han sa återigen nej. Han tyckte att vi kunde sätta oss utomhus på verandan. Jag sa nej tack, inte i oktober månad. Jag nämnde inte att jag har en ledsjukdom, reumatism som kan göra mig väldigt sjuk om jag blir kall. Vi försökte förklara ytterligare ett par gånger att ledarhundar är viktiga hjälpmedel, att de får vistas på restauranger. Men han nekade hela tiden och hänvisade till regelverket och att det kan finnas allergiker. Innan vi lämnade restaurangen berättade jag för honom att jag kommer att anmäla Mezo för diskriminering till DO. Med hopp om att han skulle förstå allvaret i deras behandling och ändra sig, men icke. Vi fick alltså lämna Mezo, utan att äta. På kvällen skrev jag på Facebook och Linkedin att jag blivit nekad inträde på en restaurang i Helsingborg med min ledarhund. Det ledde till att Helsingborgs dagblad uppmärksammade det hela dagen därpå på webben och den 4 oktober i papperstidnignen. I artiklen intervjuade journalisten den som är personalansvarig på Mezo. Han sa då att det fanns en anonnym allergiker bland kunderna. Obs! Det här sa han aldrig till mig och min ledsagare. Jag är nästan säker på att han hittade på det som anledning, när tidningen tog kontakt med honom. Dessutom följer det inte överenskommelsen mellan allergiker och ledarhundsförare. En kan inte vara anonym i sådana här fall. (Se överenskommelsen mellan föreningarna) Jag har heller inte fått någon ursäkt eller hört något från restaurangen. Jag känner mig väldigt orättvist behandlad pga att jag är blind och i behov av ledarhund. Jag blir nekad inträde pga mitt hjälpmedel. Trots att det finns en lag och en överenskommelse som borde skydda mig från diskriminering. Jag hänvisar till lagen om bristande tillgänglihget och till de allmänna principerna om tillgänglighet. Det här är ett problem som hela tiden upprepas när en använder ledarhund och jag hoppas ni gör något åt det här.

Thai-krogen, 2016-09-23


Anmälningsdatum: 2016-12-18, Diskrimineringsdatum: 2016-09-23

Ville besöka restaurangen och hade min examinerade servicehund med mig men avvisades pg a min tjänstehund. Vi var inte ens välkomna att sitta och äta på uteserveringen som restaurangen har. Hunden hade tjänstetäcke på sig och legitimation. Vi förklarade att det var en arbetande hund men avvisades ändå. Läs hela anmälan om Thai-krogen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Thai-krogen
Gatuadress:
Kurirgatan 1
Postnummer och ort:
25453
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-09-23 (Anmälningsdatum: 2016-12-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Ville besöka restaurangen och hade min examinerade servicehund med mig men avvisades pg a min tjänstehund. Vi var inte ens välkomna att sitta och äta på uteserveringen som restaurangen har. Hunden hade tjänstetäcke på sig och legitimation. Vi förklarade att det var en arbetande hund men avvisades ändå.

Ica Maxi Råå Helsingborg, Helsingborg, 2014-06-06


Anmälningsdatum: 2014-06-12, Diskrimineringsdatum: 2014-06-06

Jag och några vänner skulle in och handla på Ica.
Jag har Service/ Diabeteshund, och frågar gärna först om det är OK att jag tar med mig min assistanshund in. Läs hela anmälan om Ica Maxi Råå Helsingborg …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ica Maxi Råå Helsingborg
Webbadress:
http://www.ica.se/butiker/maxi/helsingborg/maxi-ica-stormarknad-raa-12880/start/
Gatuadress:
Regementsvägen 7
Postnummer och ort:
25457 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2014-06-06 (Anmälningsdatum: 2014-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och några vänner skulle in och handla på Ica.
Jag har Service/ Diabeteshund, och frågar gärna först om det är OK att jag tar med mig min assistanshund in. Så även denna gång.

Jag frågade en personal i förbutiken/spelbutiken. Hon visste inte men ringde upp sin chef.
Fick då till svar, att jag kunde lämna hunden utanför för vi har utbildat folk som hjälper såna som dig att handla.

Jag frågade: Är det det svar du vill ge mig? För i så fall måste jag be om namnet på din chef för jag kommer att anmäla detta till DO. Varpå hon snabbt ringer upp sin chef igen, berättar vad jag sagt. Svarar sen mig att, du får vänta här så kommer han ner o pratar med dig.
Jag fick vänta i tio minuter innan någon kom. Den sk chefen (Jens) hade tagit rast och istället skickat en annan vanlig (och oinformerad) anställd att hantera saken. (Robin Westman)
Han bemötte mig dock väldigt väl och vi hade ett givande samtal.. där jag informerade om varför jag har hunden,dess betydelse, hur det fungerar och om Assistanshundar och dess funktion och utbildning i allmänhet.
Jag frågade även vad denna ”utbildade person” skulle göra om jag fick ett akut blodsockerfall inne i affären? Om jag blev dålig? Vad hade denna ”utbildade person” för kunskap om mina sjukdomar?Detta kunde han självklart inte svara på…

Därefter ställde jag frågan igen om jag fick gå in och handla med min Assistanshund? Nej, med samma motivation som tidigare. (vilket var uppenbart att han blivit tillsagd att säga.

Jag lämnar mitt visitkort och ber honom/hans chef kontakta mig om de hade frågor eller kanske ville ändra sig..

Jag anser att jag som funktionshindrad med Assistanshund blivit diskriminerad genom att bli nekad tillträde till affären.
Nekad tillgänglighet pga mina funktionshinder och mitt hjälpmedel.

Hunden är mitt hjälpmedel och min räddare vad gäller mitt blodsocker och när jag tappar saker..Skulle jag då lämna honom utanför för att lämna över åt ”någon annan” att tala om för mig när mitt blodsocker ligger helt fel? Aldrig!
Skulle den som sitter i rullstol också behöva lämna sin rullstol (ett hjälpmedel) utanför..?
Tillgänglighet ska gälla för oss alla.

Dessutom kände jag mig kränkt av uttalandet som den sk ”chefen” sagt: ”…såna som dig”…Väldigt nedlåtande/utpekande och kränkande att uttala sig med såna ord, anser jag.

X-change, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

12 cm hög kant samt tung dörr gör det omöjligt för personer i rullstol att komma in och använda företagets tjänster.

En kopia av anmälan har sänts till X-change Helsingborg och X-changes huvudkontor. Läs hela anmälan om X-change …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
X-change
Webbadress:
http://www.x-change.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 17
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

12 cm hög kant samt tung dörr gör det omöjligt för personer i rullstol att komma in och använda företagets tjänster.

En kopia av anmälan har sänts till X-change Helsingborg och X-changes huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Elpunkten HB, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Hög kant, utan avfasning, och tung dörr gör det omöjligt för rullstolsburen att komma in i affären. Läs hela anmälan om Elpunkten HB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Elpunkten HB
Gatuadress:
Järnvägsgatan 19
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hög kant, utan avfasning, och tung dörr gör det omöjligt för rullstolsburen att komma in i affären.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Söderbingo, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Tung dörr gör det omöjligt för rullstolsburen att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Söderbingo. Läs hela anmälan om Söderbingo …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Söderbingo
Gatuadress:
Södergatan 11 C
Postnummer och ort:
252 26 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Tung dörr gör det omöjligt för rullstolsburen att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Söderbingo.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Asiens Pärla, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Två höga trappsteg och avsaknad av räcke gör att man som rullstolsburen inte kan komma in, det är även omöjligt för personer som behöver stöd i trappor att komma in. Läs hela anmälan om Asiens Pärla …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Asiens Pärla
Gatuadress:
Järnvägsgatan 23
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två höga trappsteg och avsaknad av räcke gör att man som rullstolsburen inte kan komma in, det är även omöjligt för personer som behöver stöd i trappor att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Akademibokhandeln, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Det finns en cirka 7 cm hög kant utan ramp och en tung dörr som hindrar rullstolsburna att komma in – här måste en ramp el dylikt och en dörröppnare installeras! Däremot finns det en ramp som ska underlätta inuti affären där det finns 3 trappsteg, men tyvärr är den för brant för att man ska kunna köra själv vare sig om man använder elrullstol eller manuell rullstol…. Läs hela anmälan om Akademibokhandeln …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Akademibokhandeln
Webbadress:
http://www.akademibokhandeln.se
Gatuadress:
Järnvägsgatan 3
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns en cirka 7 cm hög kant utan ramp och en tung dörr som hindrar rullstolsburna att komma in – här måste en ramp el dylikt och en dörröppnare installeras! Däremot finns det en ramp som ska underlätta inuti affären där det finns 3 trappsteg, men tyvärr är den för brant för att man ska kunna köra själv vare sig om man använder elrullstol eller manuell rullstol. Lagstiftning kräver att rampen ska ha en lutning på 1:12, helst 1:20.

En kopia av anmälan har sänts till Akademibokhandeln Helsingborg och Akademibokhandelns huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

City Wok, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Hög kant vid ingången hindrar person i rullstol att komma in. Även luckan för att beställa vid gatan sitter så högt upp att man inte når den från rullstol. Läs hela anmälan om City Wok …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
City Wok
Gatuadress:
Järnvägsgatan 27
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hög kant vid ingången hindrar person i rullstol att komma in. Även luckan för att beställa vid gatan sitter så högt upp att man inte når den från rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Harrys Restaurang & Nattklubb, Helsingborg, 2008-05-22


Anmälningsdatum: 2008-05-22, Diskrimineringsdatum: 2008-05-22

Trång uteservering där man inte kommer in bland borden med rullstol. Man kan komma in på puben på nedre plan om man får hjälp med deras tunga dörr – här måste en dörröppnare installeras! Däremot är restaurangen på andra våningen vilket gör den omöjlig att besöka för rullstolsburen…. Läs hela anmälan om Harrys Restaurang & Nattklubb …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Harrys Restaurang & Nattklubb
Webbadress:
www.harrys.se
Gatuadress:
Järnvägsgatan 7
Postnummer och ort:
252 24 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Trång uteservering där man inte kommer in bland borden med rullstol. Man kan komma in på puben på nedre plan om man får hjälp med deras tunga dörr – här måste en dörröppnare installeras! Däremot är restaurangen på andra våningen vilket gör den omöjlig att besöka för rullstolsburen.

En kopia av anmälan har sänts till Harrys Helsingborg och Harrys huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Harrys.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Helsingborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.