Österåsens Bad & Camping, Lit, 2008-07-14


Anmälningsdatum: 2008-08-12, Diskrimineringsdatum: 2008-07-14

Campingstugorna skulle vara tillgängliga, rullstol skulle gå att använda.

Vid ankomsten stod det klart för oss att detta kommer inte att fungera. (Uppföljning 2008-12-30) Läs hela anmälan om Österåsens Bad & Camping …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Österåsens Bad & Camping
Webbadress:
www.osterasenbyn.se
Gatuadress:
Österåsen 430
Postnummer och ort:
830 30 Lit
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2008-07-14 (Anmälningsdatum: 2008-08-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Campingstugorna skulle vara tillgängliga, rullstol skulle gå att använda.

Vid ankomsten stod det klart för oss att detta kommer inte att fungera. Stugorna hade visserligen ramp, men dörrarna var i smalaste laget. Detsamma gällde själva stugan, det gick inte att komma mellan två översängar, för smalt.

Tycker det är Östersunds kommuns skyldighet att kontrollera tillgängligheten vid stuguthyrning, vandrarhem, hotell mm. mm. Det fanns ingenstans i Östersunds kommun som var godtagbart, ur tillgänglighetspersperktiv. Alla campingar hade för små stugor och hotellen, vandrarhem o. dyl. var lika dåliga.

Vi hade inget nöje av de dagar vi var där. Vi fick sätta in 2 extra personliga assistenter, de fick lyfta mig in och ut ur stugan och sängen. Vansinne, säger jag. Extra kostad för mig ca. 10.000 kronor

En kopia av anmälan har sänts till Österåsens Bad & Camping.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Östersundstravet, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

På Östersunds travbana kan jag och min son som använder rullstol inte komma in på toaletterna. Det är ett ”trappsteg” med en höjd på ca 4 dm upp. Vägen dit är inte heller tillgänglig (trappa 4 steg).

Dessutom skulle man beöva en ramp eller annat om man ska kunna se över staketet om man inte ska stå för långt ifrån…. Läs hela anmälan om Östersundstravet …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Östersundstravet
Webbadress:
http://www.mitt-trav.se
Gatuadress:
Travbanan
Postnummer och ort:
83148 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

På Östersunds travbana kan jag och min son som använder rullstol inte komma in på toaletterna. Det är ett ”trappsteg” med en höjd på ca 4 dm upp. Vägen dit är inte heller tillgänglig (trappa 4 steg).

Dessutom skulle man beöva en ramp eller annat om man ska kunna se över staketet om man inte ska stå för långt ifrån.

En kopia av anmälan har bla sänts till:
Jan Quicklund, VD, Östersundstravet
Styrelsen för Östersundstravet

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Boutiquen, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Trappa in i butiken gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in. Läs hela anmälan om Boutiquen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Boutiquen
Gatuadress:
Stortorget 8
Postnummer och ort:
831 31 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa in i butiken gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Länstrafiken i Jämtlands län, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Av Länsbussens resor mellan Krokom, där min rullstolsburne son bor, och Östersund, finns det en enda buss som är tillgänglig av åtta avgångar på lördagar. Det är ännu värre under vardagar/söndagar. På de bussar som inte är tillgängliga är det inte bara att man inte kommer in i bussen – man FÅR inte ta med rullstolen in, utan den måste packas in i bagageutrymmet på bussen…. Läs hela anmälan om Länstrafiken i Jämtlands län …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Länstrafiken Jämtland
Webbadress:
http://www.lanstrafiken-z.se/
Gatuadress:
Hamngatan 14
Postnummer och ort:
83134 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Av Länsbussens resor mellan Krokom, där min rullstolsburne son bor, och Östersund, finns det en enda buss som är tillgänglig av åtta avgångar på lördagar. Det är ännu värre under vardagar/söndagar. På de bussar som inte är tillgängliga är det inte bara att man inte kommer in i bussen – man FÅR inte ta med rullstolen in, utan den måste packas in i bagageutrymmet på bussen. Min sjuårige son älskar att åka buss och vill åka med assistenterna när han åker på sina resor till habiliteringen i Östersund (många besök/vecka). Men det går inte.

Det finns ju en lag om tillgänglig kollektivtrafik sedan -79, men den ignoreras av Jämtlands lokaltrafik. Jag antar att de skyller på dålig ekonomi. Förstår inte hur man kunnat upphandla trafiken med dessa otillgängliga bussar.

Länstrafiken i Jämtlands län ägs av Jämtlands läns Landsting och länets kommuner.

En kopia av denna anmälan har bla sänts till:
Thomas Hägg, ordförande, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Klas Hallman, vice ordförande, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Tord Andnor, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Finn Cromberger, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Eva Hellstrand, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Eva-Marie Roos, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Conny Persson, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Ulrika Nyberg, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län
Anna Hildebrand, ledamot, Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län

Martin Anteskog, kontaktperson för Härjedalens kommun
Oddbjörn Eriksson, kontaktperson för Ragunda kommun
Stig Willman, kontaktperson för Strömsunds kommun
Per-Erik Wåglin, kontaktperson för Bergs kommun
Sig-Britt Engdahl, kontaktperson för Bräcke kommun
Bo Rosendahl, kontaktperson för Krokoms kommun
Inger Eriksson, kontaktperson för Åre kommun
Alvar Edholm, kontaktperson för Östersunds kommun

Marianne Ottosson, Landstingets kontaktperson

Anmälningstjänstens kommentar

Den lag som anmälaren refererar till är .
lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
.

Du kan läsa mer på Marschen för tillgänglighets sida om lagen.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Traktören galleria, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Hissen i traktören är omöjlig för en elrullstol, då den inte öppnas på ”rätt” sida när man kommer till önskad våning. För att få ut elrullstolen måste man lyfta den vilket är så gott som omöjligt om man inte är en väldigt stark assistent…. Läs hela anmälan om Traktören galleria …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Traktören galleria
Gatuadress:
Kyrkogatan 46
Postnummer och ort:
831 31 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Hissen i traktören är omöjlig för en elrullstol, då den inte öppnas på ”rätt” sida när man kommer till önskad våning. För att få ut elrullstolen måste man lyfta den vilket är så gott som omöjligt om man inte är en väldigt stark assistent.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Hamm & Nilsson Musik, Östersund, 2007-08-18

bild på Hamm & Nilsson Musik, Östersund, 2007-08-18
Anmälningsdatum: 2007-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Flera trappsteg och trång dörr. Kommer inte in med rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Hamm & Nilsson Musik. Läs hela anmälan om Hamm & Nilsson Musik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hamm & Nilsson Musik
Webbadress:
http://www.hammonilsson.se/
Gatuadress:
Prästgatan 36
Postnummer och ort:
83131 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera trappsteg och trång dörr. Kommer inte in med rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Hamm & Nilsson Musik.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

India, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

För trångt i affären, en besökare som använder elrullstol kan inte vara där inne.

En kopia av denna anmälan har sänts till India. Läs hela anmälan om India …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
India
Webbadress:
http://www.butikindia.se
Gatuadress:
Prästgatan 24
Postnummer och ort:
83133 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

För trångt i affären, en besökare som använder elrullstol kan inte vara där inne.

En kopia av denna anmälan har sänts till India.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Lekplatsen Badhusparken, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Lekplatsen har inget som är byggt/utformat så att barn med rörelsehinder ska kunna leka på lekplatsen. Ingenting är tillgängligt Läs hela anmälan om Lekplatsen Badhusparken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lekplatsen Badhusparken
Gatuadress:
Badhusparken
Postnummer och ort:
Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Lekplatsen har inget som är byggt/utformat så att barn med rörelsehinder ska kunna leka på lekplatsen. Ingenting är tillgängligt

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Godiskungen, Östersund, 2007-08-18


Anmälningsdatum: 2007-08-26, Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

I affären kan man inte ta sig fram med elrullstol, det är för trångt. Läs hela anmälan om Godiskungen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Godiskungen
Gatuadress:
Prästg 24
Postnummer och ort:
83131 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

I affären kan man inte ta sig fram med elrullstol, det är för trångt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

The Rock Pub & Restaurang, Östersund, 2007-08-18

bild på The Rock Pub & Restaurang, Östersund, 2007-08-18
Anmälningsdatum: 2007-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2007-08-18

Trappa in till restaurangen, går ej att komma in med rullstol. Ironiskt nog har de tänkt halvvägs (och det är ju alltid ngt) då de har en ramp första biten till uteserveringen (liten plats, några få bord). Men in till själva restaurangen så är det ett högt trappsteg in som gör att vi inte kommer in (se bild)…. Läs hela anmälan om The Rock Pub & Restaurang …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
The Rock Pub & Restaurang
Webbadress:
www.therockbar.nu
Gatuadress:
Prästgatan 44
Postnummer och ort:
83133 Östersund
Kommun:
Östersund
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa in till restaurangen, går ej att komma in med rullstol. Ironiskt nog har de tänkt halvvägs (och det är ju alltid ngt) då de har en ramp första biten till uteserveringen (liten plats, några få bord). Men in till själva restaurangen så är det ett högt trappsteg in som gör att vi inte kommer in (se bild). Och det börjar bli rätt kallt här i Östersund, uteserveringens tid är förbi.

En kopia av anmälan har sänts till The Rock Pub & Restaurang.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Östersunds kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.