Hörby Fotvård, Hörby, 2009-08-29

bild på Hörby Fotvård, Hörby, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och höger ledstång saknas för synskadade. Läs hela anmälan om Hörby Fotvård …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hörby Fotvård
Gatuadress:
Nygatan 17
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och höger ledstång saknas för synskadade.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Restaurang Siriporn, Hörby, 2009-08-29

bild på Restaurang Siriporn, Hörby, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade. Läs hela anmälan om Restaurang Siriporn …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Siriporn
Gatuadress:
Hörnan Storgatan – Kungsgatan
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Nilssons Gästgiveri, Hörby, 2009-08-29

bild på Nilssons Gästgiveri, Hörby, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

4 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Nilssons Gästgiveri. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Nilssons Gästgiveri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nilssons Gästgiveri
Webbadress:
http://www.nilssonsgastgiveri.com/
Gatuadress:
Slagtoftavägen 10
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

4 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Nilssons Gästgiveri.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Restaurang Pizzeria Rodis, Hörby, 2009-08-29

bild på Restaurang Pizzeria Rodis, Hörby, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

Trappsteg ner i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Rampen till uteserveringen är för brant. Lagstiftnings maximilutning är 1:12, men ska helst vara 1:20. Läs hela anmälan om Restaurang Pizzeria Rodis …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Pizzeria Rodis
Gatuadress:
Slagtoftavägen 7
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg ner i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Rampen till uteserveringen är för brant. Lagstiftnings maximilutning är 1:12, men ska helst vara 1:20.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Pizzeria Valentino, Hörby, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-27, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Då det är fem trappsteg upp i entrén hindrade det min son som har en CP-skada att kunna ta sig in och äta vid restaurangen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2013-12-11- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Pizzeria Valentino …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pizzeria Valentino
Gatuadress:
Nygatan 38
Postnummer och ort:
242 31 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Då det är fem trappsteg upp i entrén hindrade det min son som har en CP-skada att kunna ta sig in och äta vid restaurangen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Hörby kommun, gatumiljöer hela kommunen, Hörby, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Vid flertalet gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Hörby kommun …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hörby kommun, gatumiljöer hela kommunen
Webbadress:
www.horby.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid flertalet gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Hörby kommun som helhet har brustit i sina skyldigheter enligt flera styrdokument, policies och lagar:

I regeringens så kallade handikapproposition (1999/2000:79) Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, som antogs av Riksdagen 31 maj 2000, sägs bland annat att målet för samhällets politik gentemot personer med funktionshinder bör vara:
– ”att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder”

– ”att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande”.

I propositionen säger den dåvarande regeringen vidare att ”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser”. Vidare att ”myndigheterna inom sina verksamhetsområden bör verka för de handikapppolitiska målen i FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet integreras i verksamheten”.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige tillträdde så sent som 2008-11-12 slås i artikel 9 fast att ”för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets områden, ska konventionsstaterna enligt punkt 1 vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Detta ska enligt punkt a) gälla byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.”

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 2 § säger: ”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om (…) tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Plan och bygglagen (1987:10) 17 kapitlet 21 a § säger: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.” Denna bestämmelse gäller retroaktivt, dvs inte bara vid nybyggnation och nyproduktion.

Boverket har meddelat föreskrifterna BFS 2003:19 HIN 1 i vilka det anges vilka hinder som ska åtgärdas. Föreskrifterna började gälla 1 december 2003.

Jag kan inte på något sätt se hur agerandet av Byggnadsnämnden vid Hörby kommun med dess organ Plan och byggkontorett och Hörby kommun som helhet följer de vägledande orden i handikappropositionen, FN:s standardregler eller vad som fastslås i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, vilken Sverige är skyldig att leva upp till enligt internationell rätt. Dessa dokument har inte beaktats alls, eller inte i tillräcklig omfattning, av Hörby kommun, dess nämnder och nämndernas organ. Snarare är förhållandet det rakt motsatta; deras agerande bygger hinder för full delaktighet och ger mindre förutsättningar för självständighet och självbestämmande, för att citera Från patient till medborgare.

Sammantaget utgör Hörby kommuns agerande eller rättare sagt brist på agerande ett exempel på strukturell diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

En kopia av anmälan har sänts till Hörby kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23

bild på SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator till banklokal. 1 trappsteg till bankomat och servicebox. Kontrastmarkeringar och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_seb_-_skandinaviska_enskilda_banken_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till SEB Hörby och SEB:s huvudkontor. Läs hela anmälan om SEB – Skandinaviska Enskilda Banken …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SEB – Skandinaviska Enskilda Banken
Webbadress:
www.seb.se
Gatuadress:
Storgatan 9
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator till banklokal. 1 trappsteg till bankomat och servicebox. Kontrastmarkeringar och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_seb_-_skandinaviska_enskilda_banken_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till SEB Hörby och SEB:s huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Skandinaviska Enskilda banken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ringsjöbygdens Bokhandel AB, Hörby, 2009-08-23

bild på Ringsjöbygdens Bokhandel AB, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

1½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_ringsjobygdens_bokhandel_tingsg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Ringsjöbygdens bokhandel. Läs hela anmälan om Ringsjöbygdens Bokhandel AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ringsjöbygdens Bokhandel AB
Webbadress:
http://www.ringsjobygdensbokhandel.uis.se/
Gatuadress:
Tingsgatan 28
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

1½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_ringsjobygdens_bokhandel_tingsg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Ringsjöbygdens bokhandel.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Fastighetsbyrån Swedbank, Hörby, 2009-08-23

bild på Fastighetsbyrån Swedbank, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Fastighetsbyrån är en del av Swedbank.

En kopia av anmälan har sänts till Fastighetsbyrån Hörby och Fastighetsbyråns huvudkontor. Läs hela anmälan om Fastighetsbyrån Swedbank …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fastighetsbyrån Swedbank
Webbadress:
www.fastighetsbyran.se
Gatuadress:
Storgatan 9
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Fastighetsbyrån är en del av Swedbank.

En kopia av anmälan har sänts till Fastighetsbyrån Hörby och Fastighetsbyråns huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank/Föreningssparbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Pizzaboden, Hörby, 2009-08-23

bild på Pizzaboden, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

5 cm kant i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade. Läs hela anmälan om Pizzaboden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pizzaboden
Gatuadress:
Tingsgatan 28
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

5 cm kant i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.