Pizzeria Valentino, Hörby, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-08-27, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Då det är fem trappsteg upp i entrén hindrade det min son som har en CP-skada att kunna ta sig in och äta vid restaurangen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2013-12-11- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om Pizzeria Valentino …

Hörby kommun, gatumiljöer hela kommunen, Hörby, 2009-08-24


Anmälningsdatum: 2009-08-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-24

Vid flertalet gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Hörby kommun …

Electric Vampire Tattoo, Hörby, 2009-08-23

bild på Electric Vampire Tattoo, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

3 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tattoo_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Electric Vampire Tattoo. Läs hela anmälan om Electric Vampire Tattoo …

Järnia, Hörby, 2009-08-23

bild på Järnia, Hörby, 2009-08-23bild på Järnia, Hörby, 2009-08-23
Anmälningsdatum: 2009-08-23,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

2 trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator vid huvudentrén. ½ trappsteg vid sidoentrén.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_jarnia_storg__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Järnia Hörby och Järnias huvudkontor. Läs hela anmälan om Järnia …