PUB, Klippan, 2005-09-02


Anmälningsdatum: 2005-09-02, Diskrimineringsdatum: 2005-09-02

Skarp tröskel på 5 cm stoppar rullist

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Klippan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2009-07-06- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om PUB …

A-G Blommor, Klippan, 2005-09-02


Anmälningsdatum: 2005-09-02, Diskrimineringsdatum: 2005-09-02

Ett trappsteg upp + hög tröskel stoppar rullist

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Klippan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2011-01-24- Åtgärdat ) Läs hela anmälan om A-G Blommor …

Fonus, Klippan, 2005-09-02


Anmälningsdatum: 2005-09-02, Diskrimineringsdatum: 2005-09-02

Ett trappsteg upp stoppar rullist

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Klippan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. (Uppföljning 2009-07-06) Läs hela anmälan om Fonus …