HSo, Handikappförbundenförbundens samarbetsorgansation, , 2012-04-10


Anmälningsdatum: 2012-04-09, Diskrimineringsdatum: 2012-03-01

Jag fick förfrågan om jobb via arbetsförmedlingen, HSO hade tagit kontakt med arbetsförmedlingen, dom behövde en Receptionist. När HSO fick veta att jag använder ledarhund, fick jag blankt nej. Jag fick ingen möjlighet att diskutera, man sa direkt nej till arbetsförmedlingen…. (Uppföljning 2013-01-15) Läs hela anmälan om HSo …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
HSo, Handikappförbundenförbundens samarbetsorgansation
Webbadress:
http://www.hso.se/
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Avesta
Datum för händelsen:
2012-03-01 (Anmälningsdatum: 2012-04-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag fick förfrågan om jobb via arbetsförmedlingen, HSO hade tagit kontakt med arbetsförmedlingen, dom behövde en Receptionist. När HSO fick veta att jag använder ledarhund, fick jag blankt nej. Jag fick ingen möjlighet att diskutera, man sa direkt nej till arbetsförmedlingen.

Mäklarfirma Per Hedlund, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Två trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_maklarfirman_per_hedlund_markusg_box__avesta_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt! Läs hela anmälan om Mäklarfirma Per Hedlund …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mäklarfirma Per Hedlund
Gatuadress:
Markusgatan 9
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-09-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_maklarfirman_per_hedlund_markusg_box__avesta_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

American Pizza City, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Två trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen redan anmäld, 2005-11-08: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_american_city_avesta_markusgatan_avesta_2005-11-08.html På 4 år har alltså inget hänt! Läs hela anmälan om American Pizza City …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
American Pizza City
Webbadress:
http://avesta.americanpizzacity.se/
Gatuadress:
Markusgatan 11
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-09-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen redan anmäld, 2005-11-08: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_american_city_avesta_markusgatan_avesta_2005-11-08.html På 4 år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Pizzeria Torget, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Två trappsteg hindrar mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen har anmälts tidigare, 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_attila_markusgatan__avesta_2005-08-13.html Det har alltså inte hänt NÅGONGING på fyra år! Läs hela anmälan om Pizzeria Torget …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pizzeria Torget
Gatuadress:
Markusgatan 13
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-09-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrar mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen har anmälts tidigare, 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_attila_markusgatan__avesta_2005-08-13.html Det har alltså inte hänt NÅGONGING på fyra år!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hårservice, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Jag kan inte komma in i lokalen pga av två trappsteg som utestänger mig som använder rullstol.

Lokalen även anmäld tidigare, redan 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_harservice_markusgatan__avesta_2005-08-13.html På fyra år har alltså INGET hänt! Läs hela anmälan om Hårservice …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hårservice
Gatuadress:
Markusgatan 13
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-09-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kan inte komma in i lokalen pga av två trappsteg som utestänger mig som använder rullstol.

Lokalen även anmäld tidigare, redan 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_harservice_markusgatan__avesta_2005-08-13.html På fyra år har alltså INGET hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Avesta Bosättning, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

4 1/2 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in. Läs hela anmälan om Avesta Bosättning …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avesta Bosättnings
Gatuadress:
Kungsgatan 22
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

4 1/2 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Gävle Dala Revision AB, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

4 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Gävle Dala Revision AB. Läs hela anmälan om Gävle Dala Revision AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gävle Dala Revision AB
Webbadress:
http://www.gavledalarevision.se/
Gatuadress:
Kungsgatan 22
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

4 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Gävle Dala Revision AB.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Zedendahl Advokatbyrå, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

4 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Zedendahl Advokatbyrå. Läs hela anmälan om Zedendahl Advokatbyrå …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Zedendahl Advokatbyrå
Webbadress:
http://www.zedendahl.se/
Gatuadress:
Kungsgatan 24
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

4 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Zedendahl Advokatbyrå.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

HandBag, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

3 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in. Läs hela anmälan om HandBag …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
HandBag
Gatuadress:
Kungsgatan 22
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Expert, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

3 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

Lokalen har anmälts två gånger tidigare, första gången redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

Andra anmälan skedde 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

På fyra år och två anmälningar har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Expert … Läs hela anmälan om Expert …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Expert
Webbadress:
www.expert.se
Gatuadress:
Kungsgatan 20
Postnummer och ort:
77430 Avesta
Kommun:
Avesta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

Lokalen har anmälts två gånger tidigare, första gången redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

Andra anmälan skedde 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

På fyra år och två anmälningar har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Expert Avesta och Experts huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Avesta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.