American Pizza City, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Två trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen redan anmäld, 2005-11-08: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_american_city_avesta_markusgatan_avesta_2005-11-08.html På 4 år har alltså inget hänt! Läs hela anmälan om American Pizza City …

Pizzeria Torget, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Två trappsteg hindrar mig som använder rullstol från att komma in i lokalen.

Lokalen har anmälts tidigare, 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_attila_markusgatan__avesta_2005-08-13.html Det har alltså inte hänt NÅGONGING på fyra år! Läs hela anmälan om Pizzeria Torget …

Hårservice, Avesta, 2009-08-26


Anmälningsdatum: 2009-09-24, Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

Jag kan inte komma in i lokalen pga av två trappsteg som utestänger mig som använder rullstol.

Lokalen även anmäld tidigare, redan 2005-08-13: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_harservice_markusgatan__avesta_2005-08-13.html På fyra år har alltså INGET hänt! Läs hela anmälan om Hårservice …

Expert, Avesta, 2009-08-23


Anmälningsdatum: 2009-10-13, Diskrimineringsdatum: 2009-08-23

3 trappsteg hindrade mig som använder rullstol från att komma in.

Lokalen har anmälts två gånger tidigare, första gången redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

Andra anmälan skedde 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_expert_kungsgatan_avesta_2007-08-31.html

På fyra år och två anmälningar har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Expert … Läs hela anmälan om Expert …