Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29

bild på Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

2½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Aristisippos antikvariat är medlem av Svenska Antikvariatföreningen.

En kopia av anmälan har sänts till Aristisippos Antikvariat och Svenska Antikvariatföreningens huvudkontor. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Aristippos Antikvariat …

Höörs kommun, gatumiljöer i hela kommunen, Höör, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

Vid många gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Höörs kommun …

PRO, Höör, 2009-08-27

bild på PRO, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

2 trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till PRO Skåne och PRO:s huvudkontor för kännedom, vidarebefordran till PRO Höör och åtgärd. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om PRO …