Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29

bild på Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

2½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Aristisippos antikvariat är medlem av Svenska Antikvariatföreningen.

En kopia av anmälan har sänts till Aristisippos Antikvariat och Svenska Antikvariatföreningens huvudkontor. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Aristippos Antikvariat …

Höörs kommun, gatumiljöer i hela kommunen, Höör, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

Vid många gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Höörs kommun …

PRO, Höör, 2009-08-27

bild på PRO, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

2 trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till PRO Skåne och PRO:s huvudkontor för kännedom, vidarebefordran till PRO Höör och åtgärd. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om PRO …

Meddo Drop In Solarium, Höör, 2009-08-26

bild på Meddo Drop In Solarium, Höör, 2009-08-26
Anmälningsdatum: 2009-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

3½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_meddo_nya_torg_hoor_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Meddo är en franchisekedja av solarium som drivs av Solana AB.

En kopia av anmälan har sänts till Meddos allmänna e-postadress och till Solana AB för kännedom och vida… Läs hela anmälan om Meddo Drop In Solarium …