Huddinge Pizzabutik, Huddinge, 2017-09-01


Anmälningsdatum: 2017-09-10, Diskrimineringsdatum: 2017-09-01

Jag ringde till Huddinge Pizzabutik för att beställa mat och frågade då om det var ok att jag tog med min ledarhund då jag har en synskada. Läs hela anmälan om Huddinge Pizzabutik …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Huddinge Pizzabutik
Webbadress:
http://www.huddingepizzabutik.se/
Gatuadress:
Kvarnbergsplan 2
Postnummer och ort:
14145 Huddinge
Kommun:
Huddinge
Datum för händelsen:
2017-09-01 (Anmälningsdatum: 2017-09-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag ringde till Huddinge Pizzabutik för att beställa mat och frågade då om det var ok att jag tog med min ledarhund då jag har en synskada.
Jag fick nej till svar och tvingades gå och hämta pizzan jag beställt själv.

Trångsunds Sushi House, Trångsund, 2009-12-12


Anmälningsdatum: 2009-12-15, Diskrimineringsdatum: 2009-12-12

Lördagen den 12 december 2009 vid 13-tiden sökte jag mig till Sushi House i Trångsund för att äta lunch. Jag är blind och har som hjälpmedel en ledarhund.

Redan innanför dörren möttes jag av expediten som sade att hunden får inte vara här den ska ut, ut!… Läs hela anmälan om Trångsunds Sushi House …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Trångsunds Sushi House
Gatuadress:
Trångsundstorg 9
Postnummer och ort:
14260 Trångsund
Kommun:
Huddinge
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-12-12 (Anmälningsdatum: 2009-12-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Lördagen den 12 december 2009 vid 13-tiden sökte jag mig till Sushi House i Trångsund för att äta lunch. Jag är blind och har som hjälpmedel en ledarhund.

Redan innanför dörren möttes jag av expediten som sade att hunden får inte vara här den ska ut, ut! Jag upplyste honom i lugn ton att detta inte är en vanlig hund utan en ledarhund som har till uppgift att till följd av min blindhet hjälpa mig. Jag sade även att det på Livsmedelsverkets hemsida står att ledarhundar har rätt att medfölja i serveringslokaler.

Under denna min monolog sade han gång på gång att hunden skulle ut. Jag försökte även visa honom min ledarhundslegitimation utfärdad av Synskadades Riksförbund på vilken Livsmedelsverkets text är tryckt.

På min fråga varför hunden inte fick vara där svarade han att någon av gästerna kunde vara allergisk. Eftersom det endast fanns ett fåtal gäster bad jag honom istället fråga gästerna om de hade problem av min ledarhund. Då svarade han att jag lyssnar inte på dig, hunden ska ut! Ut!

Jag anser mig blivit utsatt för diskriminerande behandling eftersom Livsmedelsverket ger rätt för mig att medföra min ledarhund och diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av denna typ, och då han nekar mig denna rätt jag kan jag inte äta lunch där.

En kopia av anmälan har sänts till Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län, Synskadades Riksförbund, Sveriges Ledarhundsförare och Riksorganisationen Unga Synskadade.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Restaurang Amazon Kök Bar Café, Kungens Kurva, 2007-09-06


Anmälningsdatum: 2007-09-08, Diskrimineringsdatum: 2007-09-06

Endast 4 bord är tillgängliga med rullstol. Övriga platser är en trappa ner.

En kopia av anmälan har sänts till Amazon. Läs hela anmälan om Restaurang Amazon Kök Bar Café …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Amazon Kök Bar Café
Webbadress:
http://www.amazonstockholm.com/
Gatuadress:
Heron City, Dialoggatan 2
Postnummer och ort:
14175 Kungens Kurva
Kommun:
Huddinge
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-09-06 (Anmälningsdatum: 2007-09-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Endast 4 bord är tillgängliga med rullstol. Övriga platser är en trappa ner.

En kopia av anmälan har sänts till Amazon.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Pioneer Scandinavia AB, Trångsund, 2006-01-26


Anmälningsdatum: 2006-01-26, Diskrimineringsdatum: 2006-01-26

Jag har köpt en inspelningsbar DVD av märket Pioneer. Bruksanvisningen är för krångligt skriven för att jag och andra ska kunna ta del av och använda den. Läs hela anmälan om Pioneer Scandinavia AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pioneer Scandinavia AB
Webbadress:
www.pioneer.se
Gatuadress:
Nyckelvägen 2
Postnummer och ort:
142 82 Trångsund
Kommun:
Huddinge
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2006-01-26 (Anmälningsdatum: 2006-01-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
begåvningsmässigt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har köpt en inspelningsbar DVD av märket Pioneer. Bruksanvisningen är för krångligt skriven för att jag och andra ska kunna ta del av och använda den. Den borde finnas i en enklare version. Pioneer borde kontakta Lättläststiftelsen för att omarbeta den.